Scroll Top

Natječaj za dodjelu nagrada Hrvatskog ureda za osiguranje

SLIDE2
Natječaj za dodjelu nagrada Hrvatskog ureda za osiguranje 2015. godine za
(1) najbolji znanstveni rad objavljen iz područja osiguranja
(2) najbolji diplomski rad na diplomskom studiju iz područja osiguranja
(3) najbolji završni rad na preddiplomskom studiju iz područja osiguranja

Natječaj je otvoren do 1. listopada 2015. godine.

Hrvatski ured za osiguranje raspisuje ovaj natječaj s ciljem promicanja znanstvene misli o osiguranju te poticanja studenata na bavljenje osiguranjem u njihovom akademskom radu, čime se želi doprinijeti kako unaprjeđenju tako i boljem poznavanju djelatnosti osiguranja, njezine vitalne uloge u podržavanju ekonomskog rasta i poticanju društvenog razvoja, napose u uvjetima današnjih društvenih izazova. Oba cilja odražavaju trajno nastojanje društava za osiguranje za prilagođavanjem promijenjenom okruženju i usavršavanjem vlastitih usluga, čija će vrijednost i važnost ujedno biti široko prepoznata kod financijski pismenih pojedinaca i poslovnih subjekata kao učinkovit način reduciranja rizika kojima su izloženi.

Pravila natječaja

Za nagrade konkuriraju samo radovi objavljeni na hrvatskom jeziku predani u roku i u skladu s uputama definiranima ovim natječajem. Rad koji se prijavljuje za jednu od nagrada treba se tematski baviti osigurateljnom problematikom, pokazati adekvatno znanje o sadržajima vezanim uz temu, te vladanje odgovarajućom metodologijom i poznavanje stručne literature.

Nagrada Hrvatskog ureda za osiguranje za (1) najbolji znanstveni rad podrazumijeva prijavu neobjavljenog znanstvenog rada napisanog iz multidisciplinarnog područja osiguranja i poslovanja društava za osiguranje, uz zadovoljavanje svih svojstava znanstvenog rada. Prema opsegu, rad koji se prijavljuje smije imati od 15 do 20 stranica. Može se prijaviti rad nastao kao rezultat rada jednog, a najviše troje autora. U tom se slučaju nagrada dijeli. Rad koji se prijavljuje treba biti napisan prema uputama definiranima ovim natječajem.

Nagrade Hrvatskog ureda za osiguranje za (2) najbolji diplomski i (3) završni rad podrazumijevaju prijavu obranjenih i ocjenjenih diplomskih ili završnih radova u razdoblju od 01.10.2014. godine do 30.09.2015. godine. Diplomski i završni radovi trebaju biti napisani iz multidisciplinarnog područja osiguranja i poslovanja društava za osiguranje.

Pravo natjecanja za nagrade imaju svi zainteresirani iz svih znanstvenih područja odnosno svih studijskih usmjerenja.

Pri ocjeni radova vrednovat će se kvaliteta, originalnost i tehnička izvedba rada.

Odluka o dodjeli nagrade bit će objavljena do 10.10.2014. godine na mrežnim stranicama Hrvatskog ureda za osiguranje.

Ured ima pravo na temelju mišljenja Prosudbenog povjerenstva za dodjelu nagrade ne dodijeliti nagradu ako na natječaj ne pristignu dovoljno kvalitetni radovi.

Odluka Prosudbenog povjerenstva za dodjelu nagrade je konačna i ne podliježe nikakvom osporavanju.

Natječaj je otvoren do 01.10.2015. godine. Pristigli radovi se ne vraćaju.

Oblici nagrađivanja

Prema odluci Upravnog odbora Hrvatskog ureda za osiguranje, a na prijedlog Prosudbenog povjerenstva:

(1) Nagrada za najbolji znanstveni rad uključuje

 • Novčanu nagradu (7.000,00 kuna neto)
 • Objavu rada u tiskanom i/ili elektroničkom obliku
 • Mogućnost prezentacije rada na Danima hrvatskog osiguranja i/ili drugoj odgovarajućoj prigodi
 • Mogućnost daljnje objave članka u znanstvenom časopisu

(2) Nagrada za najbolji diplomski rad uključuje

 • Novčanu nagradu (5.000,00 kuna neto)
 • Pohađanje Temeljnog seminara o osiguranju u organizaciji CEDOH-a
 • Mogućnost prezentacije rada na Danima osiguranja i/ili drugoj odgovarajućoj prigodi
 • Mogućnost objave sažetka, dijela ili cjelovitog rada u tiskanom i/ili elektroničkom obliku

(3) Nagrada za najbolji završni rad uključuje

 • Novčanu nagradu (3.000,00 kuna neto)
 • Pohađanje dva stručna seminara u organizaciji CEDOH-a
 • Mogućnost prezentacije rada na Danima osiguranja i/ili drugoj odgovarajućoj prigodi
 • Mogućnost objave sažetka, dijela ili cjelovitog rada u tiskanom i/ili elektroničkom obliku

Nenagrađeni radovi

 • Mogućnost objave sažetka, dijela ili cjelovitog rada u elektroničkom obliku na stranicama Hrvatskog ureda za osiguranje, prema odluci Hrvatskog ureda za osiguranje.
Nominacijski postupak

Prijava za natječaj mora sadržavati:

 • Ispunjenu prijavnicu
 • Rad s kojim se kandidat javlja na natječaj u tiskanom obliku (1 primjerak)
 • Rad s kojim se kandidat javlja na natječaj u elektroničkom obliku na CD-u/DVD-u (rad također poslati i na adresu cedoh@huo.hr )
 • Za nagrade (2) i (3): podatke o mjestu i vremenu obrane rada, zajedno s ocjenom
 • Životopis s točnom adresom kandidata

Cjelovitu prijavnu dokumentaciju poslati ili donijeti na adresu:

Hrvatski ured za osiguranje, Martićeva 73/1, HR-10000 Zagreb

u zatvorenoj omotnici s naznakom “Za natječaj” najkasnije do 01.10.2015. godine. Prijave poslane nakon toga datuma neće se uzeti u obzir.

Sve ove i dodatne informacije o pravilima natječaja, nagradama, prijavnom postupku te prijavnica nalaze se  OVDJE.