Teme 2014

Teme

Središnja tema ovogodišnje konferencije je odnos osiguranja i gospodarstva, kao podsjetnik na doprinos osiguranja razvoju gospodarstva i na potencijale osigurateljne industrije za svladavanje izazova koje pred naše društvo stavlja aktualni gospodarski trenutak. Ovoj temi posvećena je prva velika panel rasprava konferencije.

Na konferenciji će se nadalje posebno raspravljati o osiguranju u kontekstu katastrofalnih šteta s posebnim osvrtom na poplave iz svibnja ove godine, zatim o mogućim rješenjima za pitanje treće životne dobi, aktualnostima u regulativi i nadzoru osiguranja u Europi, kanalima distribucije osiguranja, očekivanjima modernog europskog potrošača, te drugim aktualnim pitanjima.

Tijekom drugog radnog dana konferencije paralelno će se odvijati izlaganja na temu obrade i likvidacije automobilskih šteta. Pritom će se raspravljati o temama kao što su trendovi u štetama automobilske odgovornosti, uvjeti osiguranja od AO, sudska praksa i smjerovi NMŠ, razvoj šteta automobilske odgovornosti, Rim II i ostale EU promjene, brža, pravičnija i jeftinija obrada šteta, trendovi u voznom parku RH, prometna kultura i utjecaj na osiguratelje i dr.