Scroll Top

Program 2023

Srijeda, 3. svibnja 2023.
(HOTEL GARDENIJA, EVENT ROOM)

20:00 Koktel dobrodošlice | sponzorira GRAWE Hrvatska d.d.

Četvrtak, 4. svibnja 2023.
(kongresni centar Conference Park 25/7, 1. kat)

09:00-10:00 Registracija i preuzimanje konferencijskih materijala

10:00-10:30 Otvaranje konferencije
mr. sc. Slaven Dobrić, predsjednik Upravnog odbora, Hrvatski ured za osiguranje
dr.sc. Davor Zoričić, državni tajnik, Ministarstvo financija Republike Hrvatske
mr. sc. Martina Ciglević, izaslanica predsjednika Republike Hrvatske

10:30-11:00 Ne dopustite da vas inflacija ostavi na suhom: Osigurajte svoj posao za glatku plovidbu
dr. sc. Ante Žigman, predsjednik Upravnog vijeća, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

11:00-11:30 Why does the EU matter to you? Focus on conduct issues
William Vidonja, Head of conduct of business, Insurance Europe

11:30-12:00 Pauza za kavu

12:00-12:35 Putovanje prema izvrsnosti
Poseban gost

12:35-13:35 Panel rasprava: Prvo desetljeće na jedinstvenom europskom tržištu osiguranja
Vančo Balen, član Uprave, Croatia osiguranje d.d.
Tadej Čoroli, član Uprave, Zavarovalnica Triglav d.d.
Jasminka Horvat Martinović, predsjednica Uprave, Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.
Nataša Kapetanović, predsjednica Uprave, Grawe Hrvatska d.d.
Daniel Matić, predsjednik Uprave, Allianz Hrvatska d.d.
Moderator: Danko Družijanić

13:35-15:00 Ručak

15:00-15:30 Zašto DORA?
Nikola Dujmović, predsjednik Uprave, SPAN d.d.
Mladen Gavrančić, Cyber Risk Strategist, SPAN d.d.

15:30-16:30 Panel rasprava: Inovacije i digitalna transformacija u osiguranju
Astrid Ingo, expert, B.I.
Ivan Jonjić, direktor sektora informatike, HOK osiguranje d.d.
Dean Klemente Maletić, direktor Market menadžment sektora, Allianz Hrvatska d.d.
Ana Zovko, direktorica Sektora za digitalni razvoj, Croatia osiguranje d.d.
Moderator: Danko Družijanić

voditeljica programa: Monica Jakšić

17:00-20:00 Sparkling cocktails & Pikado | sponzorira Interomnia

20:00-21:30 Večera

21:30 HDO Party | sponzorira KOMPARE
Restoran MOLO

OBRADA I LIKVIDACIJA AUTOMOBILSKIH ŠTETA | PARALELNA SESIJA
(KONGRESNI CENTAR CONFERENCE PARK 25/7, 2. KAT)

13:35-14:35 Ručak

14:35-14:40 Otvaranje paralelne sesije

14:40-15:00 Izmjena zakonodavnog okvira u području obveznih osiguranja u prometu
Ivana Žepić, načelnica Sektora za financijska tržišta i financijsku pismenost, Ministarstvo financija Republike Hrvatske

15:00-15:40 Kako treba izgledati suradnja radionica i osiguratelja
Danijel Ivanković, direktor za lim/lak poslovanje, Zubak grupa
Dimitrije Trbović, član Uprave za prodaju i postprodaju, Zubak grupa

15:40-16:40 Panel rasprava: Što nam donose zakonske izmjene u području osiguranja od automobilske odgovornosti?
Goran Dautović, Vice President of Public Policy, Project 3 Mobility d.o.o.
Tomislav Delipetar, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske
Marko Ševrović, izv. prof. dr. sc., Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
Aleksandra Trbojević, direktorica Sektora šteta, Triglav osiguranje d.d.
Moderator: Ognjen Golubić

Petak, 5. svibnja 2023.
KONGRESNI CENTAR CONFERENCE PARK 25/7, 1. KAT

09:30-10:30 Panel rasprava: Implementacija IFRS 17 – gdje smo i što nas očekuje?
Marijana Jakovac, članica Uprave, Allianz Hrvatska d.d.
Dr. Stephan Kalb, Senior Director EMEA Insurance, Fitch Ratings
Ljiljana Marić, direktorica Sektor za superviziju osiguranja, leasinga i faktoringa, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Lado Nazifovski, direktor Sektora za financije i računovodstvo, Croatia osiguranje d.d.
Moderator: Lidija Pecigoš Višnjić, predsjednica, Hrvatsko aktuarsko društvo

10:30-10:45 Indeksacija – mjera zaštite adekvatnosti osiguranja
Alan Jelovečki, Head of MidCorp Underwriting, Allianz Elementar Versicherungs-AG

10:45-11:10 ESG u osiguranju – klimatski rizici u fokusu
Karla Alfier, Senior Manager in Consulting, Ernst & Young savjetovanje d.o.o.
Duško Radulović, direktor, CLIMATIG

11:10-11:40 Pauza za kavu

11:40-12:00 EU distribution regulation quo vadis? Impact for consumers and the insurance sector
Mag. Susanne Hofer, European Affairs, Austrian Insurance Association (VVO)

12:00-12:20 RIS and Insurance and Financial Intermediaries
Paul Carty, EU Committee Chairman, BIPAR (The European Federation of Insurance Intermediaries)

12:20-13:20 Panel rasprava: Distribucija osiguranja – u službi potrošača sutrašnjice
Mario Carini, predsjednik Uprave, Generali osiguranje d.d.
Hrvoje Filipović, Allianz Hrvatska d.d.
Vjeko Peretić, direktor, Pro Grupa
Nikša Tomulić, član Uprave, Kompare online d.o.o.
Sabine Usaty, predsjednica Uprave, Uniqa osiguranje d.d.
Moderator: Danko Družijanić

13:20-13:25 Zatvaranje konferencije

voditeljica programa: Monica Jakšić

13:30-15:00 Ručak

OBRADA I LIKVIDACIJA AUTOMOBILSKIH ŠTETA | PARALELNA SESIJA
(KONGRESNI CENTAR CONFERENCE PARK 25/7, 2. KAT)

10:00-10:30 Štete aktualno (Inflacija novo normalno)
Vesna Sanjković, direktor Sektora za upravljanje naknadama šteta, Croatia osiguranje d.d.

10:30-11:00 Električna vozila – izazovi za osiguratelje
Kristijan Oslić, direktor Službe za prevenciju zlouporaba i unapređenje procesa obrade šteta, Croatia osiguranje d.d.

11:00-11:30 Pauza za kavu

11:30-12:00 Prijepori u svezi zastare i kamata kod preinake tužbe za neimovinsku štetu
Ivica Veselić, sudac, Županijski sud u Zagrebu

12:00-13:00 Naknada štete – novine u sudskoj praksi
doc.dr.sc. Jadranko Jug, sudac, Vrhovni sud Republike Hrvatske
Vitomir Boić, sudac, Županijski sud u Velikoj Gorici

13:00-13:05 Zatvaranje konferencije

Ručak