Scroll Top

Prijava

Prijave za sudjelovanje vrše se on-line ispunjavanjem posebnog obrasca dostupnog putem linka u nastavku, a rok za prijavu sudjelovanja je 31.10.2018.

Pohađanje konferencijskog programa od 07.-09.11.2018. obuhvaća:

Koktel dobrodošlice (07.11.)
Praćenje cjelokupnog radnog programa konferencije (08. i 09.11.2018), uključujući i paralelno izlaganje – Obrada i likvidacija automobilskih šteta (08. i 09.11.2018)
Ručak (08. i 09.11.)
Večera i zabavni program (08.11.)
Prezentacija i degustacija hotelskih delicija
Mapa sa radnim materijalima
Napitci tijekom pauza
Naknada za pohađanje cjelokupnog programa sa uračunatim PDV-om iznosi 1.650,00 kn (smještaj nije uključen u naknadu).