Scroll Top

Prijava

PRIJAVA
Prijave se vrše isključivo on-line ispunjavanjem OVOG OBRASCA.
Uplata se vrši nakon prijave, a po primitku računa s uputama za plaćanje.
Rok za prijavu: 03.11.2017.
Otkazivanje prijave nakon isteka roka za prijavu nije moguće, te se plaća puni iznos kotizacije!

 

OPCIJE SUDJELOVANJA
NAKNADA ZA POHAĐANJE CJELOKUPNOG PROGRAMA 08.-10.11.2017.
NAKNADA ZA POHAĐANJE PROGRAMA 10.11.2017.
1.650,00 kn (PDV uključen)
1.000,00 kn (PDV uključen)
Piće dobrodošlice (08.11.)
Večera i zabavni program (09.11.)
Praćenje cjelokupnog radnog programa konferencije po izboru
Praćenje programa konferencije 10.11. po izboru
Mapa s radnim materijalima
Mapa s radnim materijalima
Napitci tijekom pauza
Napitci tijekom pauza
Ručak (09. i 10.11.)
Ručak (10.11.)
Večera i zabavni program (09.11.)
(Smještaj nije uključen u naknadu)
Prezentacija i degustacija pjenušaca Misal Peršurić iz Istre
(Smještaj nije uključen u naknadu)