Scroll Top

Prezentacije2018

Marijana Bađun
Jakša Krišto
Perspektive privatnog financiranja dugotrajne skrbi za starije u Hrvatskoj
Vitomir Boić Procesnopravni aspekti naknade štete – preinaka tužbenog zahtjeva, isticanje novih dokaznih prijedloga nakon zaključenja pripremnog ročišta
Slaven Dobrić Gubitak prava iz osiguranja
Hrvoje Filipović Uloga managementa prilikom implementacije IFRS 17
Fabrizio Fiocchi Liability Driven Investment and Tail Risk Management in Insurance Products
Mladen Gavrančić Needs & Demands: Amazon vs. papir – kamo idemo
Miron Huljak Stanje sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske u deset mjeseci 2018. godine
Jasenko Marin Autonomna vozila: Novi izazovi pravnog uređenja odštetne odgovornosti i osiguranja
Berislav Matijević Buduća šteta i mogućnost njezina popravljanja
Ljiljana Orlovac Distribucija osiguranja u svjetlu zakonskih izmjena
Josip Pavliček Praktične preporuke za otkrivanje lažnih izjava o šteti
Martina Pedisić Drča
Bruno Đurašević
Potrošač Xenijalac
Goran Pejić Struktura i stanje tehničke ispravnosti vozila u Republici Hrvatskoj
Karin Pellicanò Blachney Von der Schadendatenbank (BDS) zum AIA (Integrated Anti-Fraud Archive)
Boris Peršak Interne mjere prevencije – kasko osiguranja
“Krađa” 9 vučnih vozila i 10 prikolica
Neosigurana teretna vozila i prikolice sa štetama u inostranstvu
Organizirano sprećavanje prijevara u Sloveniji
Vlado Skorup Stjecanje bez osnove | Conditio sine causa 
Petr Sotona IFRS 17 – The latest development and selected technical aspects
William Vidonja Conduct of business: what’s new and what’s next for you at EU level?
Alexandra Vetter
Danijela Ziser
Frequency and severity trends in MTPL
Ante Žigman Osigurateljno poslovanje temeljeno na riziku: regulatorna perspektiva