Scroll Top

Prezentacije 2016

Miroslav Bača Digitalna forenzika – naknada neimovinske štete
Ruđer Anić Naknada štete u slučaju smrti bliske osobe
Zvonimir Lovrić, Mile Klanac, Vitomir Boić Prometna nesreća – od dojave do presude
Nives Grubišić Đogić Zatezne kamate na neimovinsku štetu s osvrtom na aktualnu sudsku praksu
Stefano Serafini Solvency II – Practical challenges of the framework that really matter
Simon Hogg New trends and products in the european market
Michael Brandstetter Insurance distribution directive (IDD) and the austrian insurance market
Hrvoje Krstulović PRIIPs i KID (dokument s ključnim podacima)
William Vidonja EU challenges ahead in conduct of business
Aleksandra Trbojević Limit obveze osiguratelja – recentni primjer iz osigurateljne prakse
Slaven Dobrić Hrvatsko osiguranje 2016: state of play
Vančo Balen Prikaz stanja na fin. tržištima u 2016
Prezentacija uz panel – Strateški izazovi osiguranja
Prezentacija uz panel –
perspektive razvoja zdravstvenog osiguranja u RH
Perspektive razvoja zdravstvenog osiguranja u RH
Andreja Radić Blažin Prva godina Solvency II – početni izazovi i novi pristup
Ljiljana Orlovac Pripreme hrvatskog tržišta na zahtjeve IDD-a
Miho Klaić Utjecaj Direktive o distribuciji osiguranja (IDD) na hrvatsko tržište osiguranja
Dražen Jakovina Reparacija imovinske štete i načelo potpune naknade štete
 Ivica Veselić Osigurana svota i prigovor ograničenja odgovornosti osiguratelja po policama osiguranja od automobilske odgovornosti 
Dieter Pscheidl The KID for PRIIPs – more than just a piece of paper