Scroll Top

Prezentacije 2014

Prezentacije s “Dana hrvatskog osiguranja 2014” u Opatiji 05.-07.11.2014.

Siegbert Baldauf Solvency II and the functions of the actuary
Vitomir Boić Kumulacija povreda prava osobnosti
Sanja Ćorić, mr. sc.
Danijel Bara, MBA
Goran Jurišić
Suvremeni modeli komunikacije osiguravajućih društava i utjecaj na ponašanje potrošača
Prof.dr.sc. Marijan Ćurković Uvjeti za obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti na liberaliziranom tržištu osiguranja
Kristina Bunčić
Dean Muhoberac
Primjena CRM sustava u odnosu s klijentima
Slaven Dobrić, Nositelji rezultata u osiguranju od automobilske odgovornosti
Jozef Ducky Some of the forgotten requirements
Hrvoje Filipović Dohodovna elastičnost tržišne penetracije odabranih kategorija osiguranja
Bernhart Geismann Private long term care insurance
Nives Grgurić Zaštita potrošaća u osiguranju i nova regulativa Europske unije
Miljenko Huzak Projekt: Hrvatske rentne tablice
Marek Jędrasiewicz Direct Claims Settlement Polish Insurance Market Experience
Željko Jukić Životno osiguranje i treća životna dob: tržišni potencijali i prilike
Miho Klaić Distribucijski kanali: efikasnost, novi pristup i regulacija
Michaela Koller The challenges for the EU insurance sector
Matija Kovačević Zaštita prava i interesa zainteresiranih osoba u području osiguranja
Gordana Letica Tržište osiguranja u Republici Hrvatskoj godinu nakon ulaska u Europsku uniju
Iva Matić Informatički trendovi u osiguranju
Berislav Matijević LANČANI SUDAR ne/prilika za osiguratelje i oštećenike
Vlatka Paškvalin Bošković Naknada štete u obliku novčane rente – zastara potraživanja – izgubljena napojnica
Mojca Piškurić Primjena principa proporcionalnosti
Prof. dr. sc. Nikoleta Radionov Izazovi prometne strategije RH – mogućnosti za osiguratelje
Tanja Renko Vremenski ekstremi i opasne vremenske pojave te njihove posljedice – primjer poplave u svibnju 2014
Ksenija Sanjković Novi izazovi aktuarske struke
Morley Speed MTPL BI Claims Development Patterns in Various EU Markets
dr. sc. Marin Strmota Demografski i ekonomski izazovi starenja stanovništva
 Jasna Tenšak Europski stres test 2014 u Republici Hrvatskoj
 prof. dr. Mladen Vedriš Promet i gospodarski razvoj
Darko Vrkljan Izazovi prometne strategije RH – mogućnosti za osiguratelje
dr. sc. Maja Mihelja Žaja Osigurateljni ciklus u Republici Hrvatskoj