Predavači 2018

GOVORNICI, PREDAVAČI, PANELISTI I MODERATORI

Marijana Bađun diplomirala je i magistrirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a doktorirala na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani. Zaposlena ja na radnom mjestu znanstvene suradnice u Institutu za javne financije. Prethodno je radila kao znanstvena novakinja na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, Katedri za makroekonomiju i gospodarski razvoj. Tijekom doktorskog studija provela je jednu akademsku godinu na Sveučilištu u Oxfordu kao dobitnica Chevening stipendije. Ujedno je i dobitnica nagrade „Prof. dr. Marijan Hanžeković“ u redovnoj kategoriji. Njezini istraživački interesi su ekonomija starenja, ekonomija javnog sektora i institucionalna ekonomija, te je iz tih područja objavila niz znanstvenih radova.

Snježana Bertoncelj članica je Uprave Wiener osiguranja Vienna Insurance Group d.d. od svibnja 2018. godine. Prethodnih je 13 godina bila predsjednica Uprave Erste osiguranja Vienna Insurance Group d.d., osiguratelja specijaliziranog za bankoosiguranje. Prije toga bila je zaposlena na mjestu direktorice Sektora za životna osiguranja u Allianz Zagreb d.d. Ima 24 godine radnog iskustva na poslovima životnog osiguranja, posebice u dijelu aktuarske matematike, razvoja proizvoda i bankoosiguranja. Diplomirala je matematiku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te završila dodatnu izobrazbu iz aktuarske matematike i 2001. stekla status ovlaštenog aktuara. Također je 2002. stekla i licencu za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvima. Tijekom godina obnašala je i dodatne funkcije kao što su predsjednica Udruženja osiguravatelja pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, članica Nadzornog odbora društva Winner Life VIG Skopje, Makedonija, a trenutno obnaša funkciju članice Nadzornog odbora Hrvatskog aktuarskog društva.

Vitomir Boić, predsjednik je Županijskog suda u Velikoj Gorici, v.d. pročelnika Katedre za društvene znanosti Zdravstvenog veleučilišta Zagreb i suradnik u radu Katedre za građansko procesno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu. Dugogodišnji je sudac, autor većeg broja znanstvenih radova i član radnih skupina za izradu propisa. Uži predmet njegova zanimanja su: ovršno pravo i pravo osiguranja.
  Kristijan Buk, predsjednik Uprave Allianz ZB d.o.o. društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, rođen je 1972. godine u Rijeci. Nakon završenog Ekonomskog fakulteta, profesionalnu karijeru započinje u Croatia Line d.d. Rijeka. Prelaskom u ADRIA osiguranje d.d. Pula na mjesto financijskog direktora, stječe adekvatna znanja iz raznih područja poslovanja osiguravajućeg društva. Nakon preuzimanja ADRIA osiguranja d.d. od strane Grawe Hrvatska d.d., 2001. godine postaje voditelj Službe financija i općih poslova, a krajem 2004. godine prelazi na poziciju voditelja Odjela kontrolinga te istovremeno postaje prokurist društva. Sredinom 2005. godine prelazi u Allianz Zagreb d.d. na poziciju direktora Sektora za kontroling i upravljanje imovinom, a 2007. postaje članom Uprave za financije. U 2008. godini postaje predsjednik Nadzornog odbora Allianz ZB d.o.o društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima te tu funkciju obnaša do 2015. godine, a položio je i ispit za ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondom. 2011. godine imenovan je voditeljem Radne skupine za solventnost i adekvatnost kapitala Solvency II, koja djeluje pri Hrvatskom uredu za osiguranje, te na poziv Ministarstva financija 2012. godine sudjeluje u izradi prijedloga Zakona o osiguranju. U travnju 2017.godine imenovan je predsjednikom Uprave Društva.
 SlavenDobrić Slaven Dobrić, od 2007. g. član Uprave za operacije Allianz Zagreba d.d., rođen je 1971. u Zagrebu. Nakon završenog Pravnog fakulteta u Zagrebu, 1995. godine započinje profesionalnu karijeru u odvjetničkom uredu. 2000. godine prelazi u Allianz Zagreb d.d. na mjesto pravnika u sudskim zastupanjima, a 2001. postaje voditelj Odjela za pravnu podršku razvoja proizvoda. Godine 2003. prelazi na mjesto direktora Službe za obradu šteta, a 2004. napreduje na poziciju direktora Sektora za obradu šteta. Nakon osnivanja Allianz Reosiguranja d.d. 2005. godine, obnaša i dužnost člana Uprave. Sudjelovao je u brojnim stručnim izlaganjima na „Danima osiguranja“, a u suradnji s Hrvatskim društvom sudskih vještaka izlagao je na temu propisa osiguranja i prijevara u osiguranju. Slaven Dobrić je 2004. završio poslijediplomski studij građanskopravnih znanosti te dobio titulu magistra pravnih znanosti. Od 2003. do  2007. godine ovlašteni je miritelj na listama Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske udruge poslodavaca i Hrvatskog ureda za osiguranje te član stručnih radnih skupina s područja osiguranja.
Sergej Dolezil je diplomirao na Webster University Vienna, smjer Menadžment s naglaskom na međunarodno poslovanje 2004. godine, a 2009. godine završio je MBA program na IEDC Poslovnoj školi u Bledu, Slovenija. Od 2004. godine do 2010. godine radio je u poreznom odjelu KPMG Croatia d.o.o. gdje je sudjelovao u poreznom strukturiranju transakcija kao i poreznom optimiziranju raznih klijenata. Od 2010. do 2015. godine radi u INA industrija nafte d.d. gdje dolazi do pozicije direktora Sektora interne revizije. Iz INA-e u travnju 2015. prelazi u Croatia osiguranje d.d., gdje na poziciju savjetnika člana Uprave za financije, a u siječnju 2016. godine postaje direktor interne revizije.  U siječnju 2018. preuzima poziciju direktora društva CO Zdravlje d.o.o., članice CO Grupe. Od 1.6.2018. ponovo radi u Croatia osiguranju kao Direktor Sektora za akvizicije.

 

Danko Družijanić više od 20 godina radi kao novinar, urednik i televizijski voditelj, a u nekoliko prilika obavljao je i poslove glasnogovornika i direktora korporativnih komunikacija, u javnom i privatnom sektoru. Studirao je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti, te socijalni rad na Pravnom fakultetu. U novinarstvu je prošao sve redakcijske poslove, te uređivao i vodio desetak različitih dnevnih i tjednih TV emisija, te više posebnih projekata. Vodio je, u ulozi moderatora, i na desetke javnih događaja, konferencija, panela i okruglih stolova. Aktivno se služi engleskim jezikom, te pasivno njemačkim i slovenskim.
  Bruno Đurašević, je viši stručni suradnik, nositelj funkcije usklađenosti  i Službenik za zaštitu osobnih podataka u Glavnom tajništvu i usklađenosti UNIQA osiguranja d.d. Prethodno je bio voditelj Pravne službe i usklađenosti Basler osiguranja Zagreb d.d. Voditelj je Radne grupe za GDPR pri Hrvatskom uredu za osiguranje i sudionik Radne grupe za praćenje i provedbu u praksi EU legislative. Aktivno je sudjelovao u formuliranju odredaba Zakona o osiguranju koje se odnose na zaštitu osobnih podataka te kojima se implementiraju odredbe Direktive o distribuciji osiguranja.
Borut Eržen After obtaining PhD in Physics joined Triglav Insurance Co. as an actuary  and became Fellow of The Institute and Faculty of Actuaries, UK. Borut has been resuming various professional and managerial positions in insurance industry – among others he was Board Member of Triglav Insurance Company and Ergo Insurance Company in Slovenia. His main fields of engagement and competencies are besides actuarial in risk management, and finance. Currently he is Lead Consultant for IFRS17 in CRMT d.o.o.
Hrvoje Filipović radi kao menadžer za osiguranje u EY Hrvatska. Specijalizirao je problematiku prvog i drugog stupa Solventnosti II putem brojnih projekata u području upravljanja rizicima i aktuarske funkcije. Ostala područja djelovanja uključuju optimizaciju kapitala, reosiguranje, restrukturiranje procesa, procjene vrijednosti te regulaciju. Hrvoje također posjeduje iskustvo u osigurateljnim inovacijama kao što su robotika, telemetrija, big data, P2P i dr. Diplomirao je ekonomiju u Hrvatskoj te osiguranje i risk menadžment u Italiji, a trenutno završava postdiplomski studij aktuarske matematike i stječe licencu ovlaštenog aktuara. Redovni je gost predavač međunarodnih i domaćih poslovnih škola, kolumnist časopisa „Svijet Osiguranja“ te autor nekoliko znanstvenih radova.
Fabrizio Fiocchi is responsible for Product Development and Advisory services at Eurizon Capital.    He has held the responsibility of Product Management in quantitative Asset Management. Most recently, his responsibilities included planning, market intelligence, forecasting trends, strategy development on Investment product and advisory services. He has more than 25 years of experience in financial Engineering, trading and portfolio management. Fabrizio graduated with a degree in Economics from the University of Rome – La Sapienza. He also holds a Master in Economics and Finance from University of Leeds (UK).
  Boris Galić, predsjednik Uprave Allianza Zagreb d.d. rođen je 1969. u Koprivnici. Diplomirao je financije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Karijeru započinje u Hrvatskoj narodnoj banci u Sektoru za nadzor i kontrolu. 1997. godine prelazi u investicijsku banku CAIB na mjesto voditelja brokerskog odjela. U Zagrebačku banku dolazi 1998. godine, a krajem 2000. postaje direktor Direkcije asset managementa gdje je zadužen za razvoj investicijskih fondova i projekt mirovinske reforme. 2001. godine dolazi na mjesto predsjednika Uprave Allianz ZB d.o.o., društva za upravljanje AZ obveznim mirovinskim fondom, koji uskoro postaje vodeći mirovinski fond u Hrvatskoj s najvećim brojem prikupljenih članova i imovine pod upravljanjem. Tijekom 2003. godine prelazi u Allianz Zagreb na mjesto člana Uprave, a iste godine postaje predsjednikom Uprave. Kao sudionik i predavač sudjelovao je na velikom broju konferencija o tržištu kapitala i financijskom poslovanju u zemlji i inozemstvu.
 

 

Zrinka Galić Jakovljević članica je Uprave Allianza Zagreb d.d. zadužena za financije i kontroling, računovodstvo i poreze, upravljanje rizicima i aktuarske poslove i bankoosiguranje. Rođena je 1981. godine u Zagrebu, u kojem je i diplomirala na Ekonomskom fakultetu. Karijeru je započela 2002. godine u revizorskoj tvrtki Ernst & Young gdje je provodila revizije i due diligence projekte za brojne hrvatske i međunarodne tvrtke. U Allianz Zagreb d.d dolazi 2005. godine na mjesto voditeljice Službe za kontroling, a 2008. postaje i direktoricom Službe za kontroling. Od 2009. do 2017. godine obnašala je dužnost direktorice Sektora za životno osiguranje u Allianzu Zagreb, nakon čega dolazi na poziciju koju obnaša danas, a od 2009. do 2014. također je bila članica Nadzornog odbora Allianz ZB d.o.o., društva za upravljanje AZ obveznim mirovinskim fondom.

Ante Gavran, Croatia osiguranje d.d., diplomirao 2005. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Godine 2009. godine dovršio edukaciju za ovlaštenog računovođu po programu britanskog ACCA-a. Od 2014. godine direktor financija i računovodstva CROATIA osiguranja d.d. Prethodno radno iskustvo u KPMG Croatia u odjelima za reviziju i financijsko savjetovanje te kao voditelj kontrolinga i upravljanja rizicima u Basler osiguranju Zagreb d.d.
Mladen Gavrančić, predsjednik Uprave, OTP Osiguranje d.d.
  Jasminka Horvat Martinović diplomirala je primijenjenu matematiku i informatiku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Dodatno se usavršavala u području aktuarske matematike i osiguranja na Prirodoslovno matematičkom fakultetu i Government Actuary’s Department u Velikoj Britaniji, gdje stječe status ovlaštenog aktuara. Redovni je član Hrvatskog aktuarskog društva. Tijekom poslovne karijere završila je Business performance management na Management Centre Europe u Bruxellesu i školovala se na Generali Akademie – Leadership and Business economics. 2002. započinje karijeru unutar Generali Grupe. Započinje kao voditelj odjela životnog osiguranja, a 2003. postaje članica Uprave Generali životnog osiguranja d.d. Spajanjem Generali životnog osiguranja i Generali osiguranja u 2008. postaje član Uprave Generali osiguranja d.d., te je od 2009. bila zadužena za poslove obrade životnih i neživotnih osiguranja, obradu i likvidaciju šteta, aktuarske poslove, poslove reosiguranja i kontakt centar. Od studenog 2013. zaposlena je u Wiener osiguranju VIG d.d. na mjestu članice Uprave. Od tada je odgovorna za neživotna osiguranja, suradnju s brokerskim kanalom, korporativna osiguranja i reosiguranje. U svibnju 2018. Erste osiguranje VIG pripojeno je Wiener osiguranju VIG, a Jasminka Horvat Martinović postala je nova predsjednica Uprave Wiener osiguranja VIG.
Miron Huljak je rođen u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 1989. godine na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu, a 2012. godine stekao je znanstveni stupanj magistra znanosti. Od 1992. do danas radi u Ministarstvu unutarnjih poslova. Rad je započeo kao vođa ekipe za očevide prometnih nesreća, potom se u Kabinetu ministra bavio razvojem i analitikom, a od 2001. godine radi u Službi za sigurnost cestovnog prometa Ravnateljstva policije na poslovima prevencije. Koautor je aktualnog Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske, 2011. – 2020.
  Danijela Husinec je direktorica Sektora životnih osiguranja u Triglav osiguranju u Zagrebu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1999. Godine 2004. završava General Management Program u organizaciji The William Davidson Institutea i Zagreb School of Economics and Managementa. Iste godine završava i program The Case Methode for Management Education. Karijeru započinje 1997. godine u Samostalnom sindikatu zaposlenika Studentskih centara RH. Godine 2000. prelazi u Hrvatsko-američku inicijativu – agenciju za zastupanje u osiguranju na mjesto direktorice društva, a 2003. u Addenda zdravstveno osiguranje na mjesto v. d. direktora sektora prodaje i marketinga. Nakon toga prelazi u Osiguranje Zagreb, a 2006. u Triglav osiguranje Zagreb, gdje je prvo bila voditeljica sektora razvoja prodaje osobnih osiguranja, a danas je direktorica Sektora životnih osiguranja.
Ivan Jandrić je član Uprave Addiko Bank d.d. te time odgovoran za Upravljanje proizvodima, Podršci prodaji, Poslovanje s pravnim osobama i malim i srednjim poduzetništvom te Poslovanje s velikim korporativnim klijentima i javnim investicijama. Prije dolaska u Addiko Bank radio je 15 godina u Raiffeisen banci uglavnom na rukovodećim poslovima vezanim uz Poslovanje sa poduzetnicima, te je prije prelaska u Addiko Bank  obnašao funkciju Izvršnog direktora Sektora razvoja Corporate i Retail proizvoda. Sveukupno ima 19 godina bankarskog iskustva te kroz cijelo vrijeme se stručno usavršavao na raznim seminarima i konferencijama u inozemstvu i Hrvatskoj. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, dok je MBA završio u Beču. Od 2016. godine je predsjednik udruženja banaka pri HGK.
Ilijana Jeleč, članica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA), diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije. Karijeru je započela u BNP Dresdner Bank d.d. Zagreb. Godine 2001. prelazi u Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb, gdje postupno napreduje te 2004. godine biva unaprijeđena na mjesto pomoćnika izvršnog direktora za Organizaciju/IT. Godine 2005. prelazi u Erste&Steiermärkische Bank d.d. na mjesto direktora Savjetodavnog centra Sv. Duh, a dvije godine kasnije postaje voditeljica Službe privatnog bankarstva. Predsjednica Uprave Erste nekretnina postaje 2008. godine, gdje radi do stupanja na dužnost člana Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u veljači 2018. Od prosinca 2016. dopredsjednica je Udruženja poslovanja nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.
Goran Jurišić rođen je 10. siječnja 1975. u Vukovaru. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u listopadu 1998. godine i stekao zvanje diplomiranog ekonomista. Trenutno pohađa doktorski studij. Karijeru započinje u Zagrebačkoj banci d.d. Zagreb kao financijski analitičar. Nastavlja ju u Podravci d.d. Koprivnica kao voditelj poslovnih analiza, a potom i Direktor sektora kontrolinga. Od rujna 2009. godine zaposlen je u Jadranskom osiguranju d.d. Zagreb na radnom mjestu Direktora sektora financija, a od lipnja 2015. obnaša funkciju Predsjednika uprave. Visoko motiviran i predan radu s dokazanom sposobnošću vođenja razvoja organizacija, ljudi i projekata.  Član je Upravnog odbora Hrvatskog ureda za osiguranje.


 

Nataša Kapetanović je 1994. diplomirala na Matematičkom odjelu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu (smjer Matematička statistika i informatika, inženjerski profil) nakon čega se zapošljava kao asistent na Katedri za matematiku Fakulteta prometnih znanosti. 2004. godine prelazi u aktuarski odjel Grawe Hrvatska d.d. Nakon završenog poslijediplomskog stručnog studija aktuarske matematike stječe licencu ovlaštenog aktuara. 2009. prelazi na mjesto voditeljice Odjela za aktuarske poslove u Generali osiguranje d.d. Od srpnja 2010. radi na mjestu članice uprave u Grawe Hrvatska d.d.

 

Miho Klaić rođen je 1972 godine u Dubrovniku. Oženjen, otac dvoje djece. Završio Ekonomski fakultet. Profesionalno se bavio sportom (vaterpolom). Aktivno se služi engleskim i talijanskim jezikom. U osiguranju radi 22 godine, a kao broker 15 godina. Predsjednik je Uprave tvrtke FORTIUS INTER PARTES za posredovanje u osiguranju i reosiguranju kao i predsjednik Udruženja posrednika u osiguranju HGK.

 

Fahrudin Kovačević, diplomirani je inženjer prometa i stalni sudski vještak za promet u Triglav osiguranju d.d. Sarajevo.

Primož Kovačič has graduated at Faculty of Economics in Ljubljana  (BA Business and Finance) and at Coventry University, England (BA Business and Economics) He has joined Ernst & Young in 2006  and in that time he became Associate Partner within Ernst & Young’s Financial Services and focuses on the insurance sector, banking sector and brokerage sector. He has over ten years of experience in the mentioned industries. Primož is specialized in providing audit, due diligence projects, valuation of companies and advisory services to clients in the Financial industry, mostly insurance companies, banks, leasing companies, funds and similar institutions. He is acting as the Lead Manager on audits  of banks, leasing and insurance companies: SKB Banka,  SKB Leasing, Hypo Alpe-Adria-Bank, Hypo Leasing, Zavarovalnica Triglav Group, Skupina Prva, Prva osebna zavarovalnica, NLB Group, Pozavarovalnica Sava Group, Nova KBM

 

Tihomir Kralj, sveučilišni specijalista kriminalističkih istraživanja, školovan je na Pravnim fakultetima u Zagrebu i Rijeci te na Fakultetu kriminalističkih znanosti u Zagrebu. Znatan dio karijere je proveo u Ministarstvu unutarnjih poslova gdje je godinama obnašao najviše rukovodeće dužnosti u Upravi kriminalističke policije, te se profilirao prvenstveno u području suzbijanja korupcije i organiziranog kriminaliteta. Nakon dvadesetogodišnjeg policijskog iskustva, 2010. godine odlazi na dužnost tajnika Ministarstva pravosuđa. Početkom 2012. godine prelazi u Ministarstvo financija gdje obnaša dužnosti zamjenika ravnatelja Carinske uprave, a potom i zamjenika ravnatelja Porezne uprave. Sudionik je većeg broja radnih skupina na izradi zakonskih i pod zakonskih akata i autor znanstvenih i stručnih radova. Od 2015. godine pridružuje se Croatia osiguranju d.d. gdje obavlja poslove Direktora korporativne sigurnosti.

 

 

Jakša Krišto, docent je na Katedri za financije. Zaposlen je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 2006. godine. Diplomirao je 2004. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Financije. U 2007. godini magistrirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu na znanstvenom poslijediplomskom studiju „Financije i osiguranje“, a u 2012. godini doktorirao u okviru Doktorskog studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2004. do 2006. radio je u Croatia osiguranju d.d. Filijala Split u odjelu prodaje kao pripravnik i stručni suradnik. Od 2006. zaposlen je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Katedri za financije kao asistent, od 2012. kao viši asistent, a od 2016. je docent. Izvodi nastavu na predmetima iz područja financijskih institucija i tržišta. Dodatno se educirao i izlagao radove na inozemnim i domaćim, znanstvenim i stručnim konferencijama i radionicama iz područja svog znanstvenog i stručnog interesa. Prisutan je u praksi kroz održavanje različitih seminara i radionica te sudjelovanje u radu radnih grupa pri Hrvatskom uredu za osiguranje. Autor je ili suautor više od 40 znanstvenih i stručnih radova te jedan od urednika i autora znanstvene monografije iz područja osiguranja.

 

Bernhard Mader (39a) is an Austrian licensed PI, who since 2010 is director and holder of the Austrian investigative office “BFSM Schadenermittlung” (www.bfsm.eu), a small but experienced professional detective agency, which is specialized in national and international insurance investigations and exclusively operating for insurance companies from different countries. After his course of studies and four years of practice, in 2005 Bernhard Mader started his training as an insurance investigator in the previous company of his father, a former member of the Austrian police force, whose investigative services had already been used by insurance companies in the 1990ies. Thanks to the increasingly cross border role of BFSM, initially and mainly in Central and Eastern Europe, but also in non-European countries, meanwhile Bernhard Mader was able collect 13 years of experience in conducting insurance investigations, verifying claims in various countries and cooperating in an international network.

Jasenko Marin predaje kolegije iz prava osiguranja i transportnog prava na diplomskim i poslijediplomskim studijima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Autor je udžbenika iz područja pomorskog prijevoza putnika na poslijediplomskom studiju i recenzent tri udžbenika iz transportnog prava i prava osiguranja. U uglednim međunarodnim i domaćim publikacijama objavio je  više desetaka  znanstvenih i stručnih radova transportno-osigurateljne tematike. Od 2014. do 2018. obavljao je dužnost pravobranitelja na području osiguranja pri Hrvatskom uredu za osiguranje. Bio je jedan od osnivača  i prvi predsjednik Hrvatske udruge za pravo osiguranja. Član je akademskog savjetodavnog odbora Instituta za europsko prometno pravo, kao i nadzornog odbora Hrvatskog društva za transportno pravo. Arbitar je Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori za sporove s međunarodnim elementom kao i za sporove bez međunarodnog elementa. Arbitar je pri Centru za međunarodnu arbitražu sa sjedištem u Šangaju. Kao izlagač  sudjelovao je na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim  skupovima iz područja transportnog prava i prava transportnog osiguranja.

Berislav Matijević, rođen je 1965. u Rijeci gdje je diplomirao je pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci; dvadesetogodišnje iskustvo u obavljanju poslova u osiguranju stekao je prolazeći kroz sve segmente profitnog centra društva za osiguranje; član je i znanstveni suradnik je Hrvatskog društva za građanskopravne znanosti i praksu (HDGZP) i Hrvatske udruge za pravo osiguranja (HUPO/AIDA); objavio je više od 150 stručnih i znanstvenih radova iz područja osiguranja i naknade štete; održao je više od 100 referata iz osiguranja u Republici Hrvatskoj i inozemstvu; autor je četiri monografije “Osiguranje u praksi” (Zadar, 2007.), “Osiguranje: management – ekonomija – pravo” (Zadar, 2010.), „Osiguranje – sudska praksa“ (Rijeka, 2014.) i Osiguranje: instituti – zakonski tekstovi – EU regulativa (Rijeka, 2017.). U 2018. dobitnik je Povelje Udruženja za odštetno pravo za izuzetan doprinos i podizanje naučnog ugleda savjetovanja „Osiguranje i naknada štete“.

Ljiljana Orlovac, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) Nakon završenog studija na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije, bankarstvo i osiguranje karijeru započinje 1994. radeći u društvu za osiguranje Helios osiguranje d.d. kao suradnik u prodaji osiguranja. Od 1995. do kraja 2003. rukovodi osigurateljnim sektorima i odjelima u Allianz Zagreb d.d. povezanim uz prodaju osiguranja, posebice životnih osiguranja. Od 2004. do ožujka 2010. godine u Merkur osiguranju d.d. rukovodi odjelom zdravstvenog osiguranja. Nakon toga zapošljava se u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (HANFA) u Sektoru za superviziju I, kao glavni savjetnik te zamjenik direktora sektora. U rujnu 2012. kao glavni savjetnik u Sektoru za osiguranje zadužena je, između ostalog, za projekt implementacije Solventnosti II te internu koordinaciju za rad s EIOPA-om.

 

Fausto Parente is the Executive Director of the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA). In his role, he presides over the day-to-day management of EIOPA. Mr. Parente was elected by the Board of Supervisors of EIOPA on 28 January 2016. His nomination followed an open selection procedure and a public hearing at the European Parliament’s Committee on Economic and Monetary Affairs.  On 9 March 2016 the European Parliament confirmed his appointment. Mr Parente has a distinguished career in supervisory re​gulations and policies at national and international level. Prior to his current role he was Head of the Supervisory Regulation and Policy Directorate at the Italian Insurance Supervisor, IVASS – Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni. He was the Alternate Member in EIOPA Board of Supervisors and member of the Advisory Technical Committee of the European Systemic Risk Board (ESRB). In the context of the Italian Chairmanship in the EU Council (second half of 2014), Mr Parente chaired the Council’s working group on Insurance Mediation Directive negotiations. In 2011-2016 he chaired the Insurance Group Supervision Committee of EIOPA and in 2015-2016 – the Joint ESAs Committee on Financial Conglomerates.  For several years he was an alternate member in the Technical and Financial Stability Committees of the International Association of Insurance Supervisors (IAIS). Mr Parente has a degree in Economics from the University Federico II, Naples, and he is graduated to practice as a certified accountant and financial analyst. He has attended many post-graduate courses in the fields of management, European Community law, economy and finance of insurance undertakings. He is author of a series of publications on insurance supervision.​​

Josip Pavliček je kriminalist i profesor na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu s dugogodišnjim radnim iskustvom u Ministarstvu unutarnjih poslova. Područje njegovog profesionalnog djelovanja je metodologija kriminalističkog istraživanja složenih kaznenih djela, a uže specijalističko područje, primjena metoda istražnog intervjuiranja i metoda za detekciju laganja. Autor je brojnih znanstvenih i stručnih radova iz tih područja kao i udžbenika „Kriminalistički intervju“. Posljednjih nekoliko godina je u značajnoj mjeri posvećen prilagodbi kriminalističke metodologije u rješavanju praktičnih sigurnosnih problema u poslovanju kompanija.
 

Martina Pedisić Drča, glavni je pravni savjetnik i Službenik za zaštitu osobnih podataka u Praćenju usklađenosti Allianza Zagreb d.d. Allianzu se pridružila 2016. godine, a do tada je 13 godina radila kao odvjetnica. Dolaskom u Allianz vodila je projekt usklađenja s GDPR-om, a trenutno sudjeluje na usklađenju poslovanja sa zahtjevima IDD-a.

Goran Pejić, pomoćnik uprave za tehničke poslove, Centra za vozila Hrvatske

Karin Pellicanò Blachney was born in December 1962 in Germany. After hes studies, she moved to Rome and worked as a freelancer in the publishing field. Since 1991, she has worked in AVUS Italia S.r.l. as a claims adjuster for foreign insurance companies. She is specialized in handling severe and fatal claims as well as recovery actions for the Companies outlays. She became the CEO of AVUS Italia S.r.l. in 2008 and, since then, she has been directing the company.

Boris Peršak, stručni je suradnik za upite i istragu prijevara u slovenskom osiguranju Generali zavarovalnica d.d., gdje radi kao koordinator aktivnosti na području otkrivanja prijevara i na razvoju aplikacija za potporu procesima analize i istraga sumnjivih slučajeva, kako na području šteta tako i na području prodaje.

Član je radnog tijela za sprečavanje prijevara u nacionalnoj organizaciji osiguravaća Slovensko zavarovalno združenje i predstavnik Slovenije u radnom tijelu Insurance Crime Platform europskog udruženja osiguratelja Insurance Europe u Bruxelles. U industriji osiguranja je zaposlen preko trinaest godina, a prije toga je pet godina radio kao privatni detektiv, od toga tri godine za industriju osiguranja. Njegova iskustva prije ulaska u industriju osiguranja su sa područja razvoja web aplikacija, poslovnog savjetovanja i rada u osnovnoj školi, a pre toga bio je zaposlen u različitim organizacijama proizvodne industrije. Boris je član Međunarodnog udruženja istraživača krađa automobila (IAATI) i Udruženja certificiranih istraživača prijevara (ACFE) i redovito predaje na različitim konferencijama iz područja osiguranja u Europi. U završnoj je fazi doktorskog studija na području organizacije i menadžmenta informacijskih sustava s fokusom na razvoju aplikacija za automatsku detekciju i obradu sumnjivih šteta i polica.

Dinka Rajčić Dinka Rajčić, diplomirana je pravnica sa 26 godine radnog iskustva u struci te položenim pravosudnim ispitom. Od 01. listopada 2012. godine obavlja funkciju člana Uprave tvrtke INTEL-PLAN d.o.o.  iz Zagreba, čija je djelatnost vezana za sigurnosne sustave svih vrsta, izradu sigurnosne dokumentacije, poslovno savjetovanje, usluge sigurnosnog konzaltinga i poslovnog istraživanja, te detektivske poslove. Gđa. Rajčić je do 2008. godine, radila 17 godina u državnoj upravi, obavljajući različite stručne i stručne poslove, od kojih se posebno ističe međunarodno iskustvo stečeno u pregovaračkom timu 2004. godine – u koji je Odlukom Vlade RH imenovana za poglavlje 14.Prometna politika, u postupku pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji od 2005. godine do 2008. godine. Autorica je više od 30 stručnih članaka obavljenih u stručnim časopisima RRIF-u, RIF-u te TEB-u, na temu gospodarstva, tržišta i prometa, kao i stručnog članka obavljenog na međunarodnoj znanstveno-stručnoj konferenciji Dani hrvatskog osiguranja 2014. godine.
Koautorica je  knjige “Trgovina” obavljene u izdanju Informatora 2005. godine. Certificirani je izmiritelj, sa završenom dodatnom obukom, te je potpredsjednica Hrvatske udruge menadžera sigurnosti i član Hrvatskog ceha zaštitara.
  Petar Rebernišak, zastupanjem u osiguranju se bavi od 2006. godine, od 2007. do 2008. god. poslovao je kroz obrt za zastupanje u osiguranju i samostalnu djelatnost te je vlasnik društva za zastupanje u osiguranju Semel pro semper d.o.o. sa sjedištem u Velikoj Gorici koje posluje od 2010. godine. Sudjeluje u radu Udruženja društava za zastupanje u osiguranju pri HGK od 2010. dok predsjednik istoga postaje 2014. godine do danas. Aktivno je sudjelovao u radu Stručne radne skupine za izradu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju čija je osnovna zadaća bila implementacija odredbi Direktive o distribuciji osiguranja u Zakon.  Oženjen je, otac dvoje djece a u slobodno se vrijeme bavi očuvanjem kulturne baštine djelujući u okviru  Ogranka Matice hrvatske u Velikoj Gorici čiji je potpredsjednik.
dr.sc. Vlado Skorup , rođen u Rijeci 1962., nakon magisterija 2005., stekao je Doktorat znanosti iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja pravnih znanosti, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, 2012. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Sudac je od 1993., najprije Općinskog suda u Rijeci, zatim od 1997. Trgovačkog suda u Rijeci, a od 2003. godine Županijskog suda u Rijeci. Kao predavač i autor obrazovnih materijala sudjeluje u edukaciji sudaca, državnih odvjetnike te sudačkih i državnoodvjetničkih vježbenika u okviru Pravosudne akademije RH. Autor je stručnih i znanstvenih radova, predavanja, recenzija, članaka i ostalih profesionalnih publikacija.
Petr Sotona je ovlašteni aktuar koji posjeduje više od 10 godina iskustva u osigurateljnoj industriji. Karijeru je započeo kao životni aktuar u VIG Prag gdje je prvenstveno radio na aktuarskom modeliranju u Prophetu. Od 2013. godine se pridružio EY timu gdje se primarno fokusirao na modeliranje vezano uz IFRS 17, Solventnost II, Embedded Value i Due Diligence. Iskustvo također posjeduje u mnogobrojnim projektima revizije i validacije osigurateljnih društava diljem centralne i istočne Europe gdje je također odgovoran za koordinaciju i implementaciju IFRS 17 projekata.
vandelic Damir Vanđelić rođen je 1968. u Zagrebu, gdje 1992. završava Fakultet strojarstva i brodogradnje s najvećim pohvalama. MBA titulu stječe na University of Liverpool 2008. godine. Karijeru započinje u Plivi, a potom prelazi u Interbrew. U Adris dolazi 2004. godine i preuzima funkciju direktora investicija Adris grupe, koju je uspješno obnašao do 2016. godine.  U navedenom razdoblju, Vanđelić je upravljao investicijskim portfeljem vrijednim više od 8 milijardi kuna koji obuhvaća više od 200 važnih projekata u industriji, turizmu i nekretninama. Istodobno je obnašao i funkciju direktora Abilie d.o.o. U razdoblju od  2008. do 2016. godine član je Uprave Adria Resortsa d.o.o. U tom je razdoblju, kao predsjednik ili član, aktivno uključen u rad brojnih nadzornih odbora tvrtki u sastavu Adris grupe (Cromarisa d.d., TDR-a d.d., Hrvatskih duhana d.d. itd). 11.10.2016.  imenovan je novim predsjednikom Uprave Croatia osiguranje d.d. Od 2011. do 2012. član je NO-a INA-e d.d., da bi 2016. preuzeo funkciju predsjednika Nadzornog odbora INA-e koju obnaša i danas. Vanđelić je oženjen i otac troje djece. Nositelj je Spomenice Domovinskog rata 1990.-1991. godine.
Alexandra Vetter, Vice President, Senior Market Underwriter, worked with Swiss Re and former Bavarian Re since 1998 for the Nordic, Central, Eastern Europe region.  She hold several positions of Non-life reinsurance including Client Management, P&C Underwriting inclusive structuring of reinsurance treaties, development of methodologies & models and Operational Risk Management. Beside that she worked as a lecturer and wrote articles in insurance news and acted as an editor of the book “Praxishandbuch Rückversicherung” (manual of reinsurance) which is not available in English yet. Alexandra Vetter has a degree of Mathematics and is a member of the German association of actuaries (DAV).
William Vidonja as head of the conduct of business department contributes to the global and European debates on legal and consumer protection issues, including insurance distribution, data protection, differentiation, contract law, competition issues and financial education. William is also part of the employers’ delegation of the Insurance Sectoral Social Dialogue Committee (ISSDC), the only forum at European level in which insurance employer and employee representatives discuss topics of common interest with the support of the European Commission. He joined Insurance Europe as a trainee in 2002. After his traineeship he was hired as deputy manager of the insurance of the person department before moving to the conduct of business department. William is a French national and holds a law degree from the University of Paris XII.

Danijela Ziser, Vice President, Claims Expert, joined Swiss Re in 1994 (former Bavarian Re). She is a Claims Expert, responsible for the Claims Management in Central and Eastern Europe, especially Russia & CIS and the former Yugoslavian countries. The main responsibility herein lies in the substantive assessment and examination of high and complex claims. Previously, she was responsible for the Claims Management in Italy, Austria, Portugal and Switzerland as well as securing accurate control frameworks and guidelines within the Claims Operational Governance Department. Danijela has a degree in Business Administration in Insurance and is a Fellow of the Chartered Insurance Institute. She is member of the Examination Committee of the IHK and DIHK for reinsurance topics

Dr. sc. Ante Žigman, predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA), doktorirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i prethodno magistrirao i diplomirao. Karijeru je započeo 1997. u Hrvatskoj narodnoj banci, u Direkciji analiza. Od 2000. do 2004. radio je u Raiffeisen banci kao direktor Direkcije za makroekonomska i financijska istraživanja i glavni ekonomist. U veljači 2004. prelazi u Ministarstvo financija, gdje radi najprije kao pomoćnik ministra za makroekonomske analize i planiranje, a od 2005. kao državni tajnik. Član uprave Partner banke postaje 2008. godine, a 2011. prelazi u Hrvatsku narodnu banku, gdje radi kao viši savjetnik u Uredu guvernera sve do preuzimanja dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u veljači 2018. Autor je niza znanstvenih i stručnih radova iz područja fiskalne politike i financija te je aktivni predavač kolegija iz područja ekonomije i financija. Obnašao je funkciju potpredsjednika Povjerenstva za fiskalnu politiku Hrvatskog sabora te člana pododbora za javni dug Ekonomskog i financijskog odbora Europske unije.