Scroll Top

Predavači 2022

Dr. sc. Mario Bagat, dr.med.spec. je zaposlen je u Wiener osiguranju Vienna Insurance Group d.d. kao direktor Sektora dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja od 2016. godine. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci diplomirao je 1999. godine i stekao naziv doktora medicine. Magistrirao je i doktorirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Karijeru je započeo u Ministarstvu zdravstva kao koordinator reforme zdravstvenog sustava. U HZZO-u  kao pomoćnik ravnatelja, vodio je Sektor zdravstvene zaštite. U razdoblju od 2006. do 2007. godine bio je nacionalni koordinator Svjetske zdravstvene organizacije za Hrvatsku za područje financiranja zdravstva. U CROATIA zdravstvenom osiguranju d.d. radio je na mjestu direktora Sektora za osigurateljne i medicinske poslove. Predsjednik je Komisije za zdravstvena osiguranja u Hrvatskom uredu za osiguranje te član Odbora za zdravstveno osiguranje Insurance Europe. Autor je više od 50 znanstvenih i stručnih radova iz područja osiguranja i upravljanja zdravstvenim sustavom te je stalni ili gostujući predavač na dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi iz područje upravljanja zdravstvenim sustavom.
Marko Baretić redoviti je profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kojem predaje veći broj predmeta građanskopravnog usmjerenja. Kontinuirano izlaže na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima. Bio je član brojnih radnih skupina za izradu zakona u Republici Hrvatskoj, uključujući Zakona o obveznim odnosima, Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o nedopuštenom oglašavanju, radne skupine u pregovorima za pristup EU za poglavlje 28 te je predstavljao Republiku Hrvatsku u radnoj skupini III (on-line rješavanje sporova) UNCITRAL-a. Član je više domaćih i međunarodnih stručnih udruženja. Pored akademske karijere, djeluje kao pravni konzultant i arbitar u domaćim i međunarodnim sporovima.
prof. dr. sc. Loris Belanić, Pravobranitelj na području osiguranja i izvanredni profesor na Sveučilištu u Rijeci, Pravni fakultet
Ivan Bimbi je karijeru započeo u telekom industriji te kroz 12 godina rada stekao bogato iskustvo u područjima prodaje, marketinga te digitalnog razvoja. Trenutno radi kao Ekspert za LAQO digitalnu strategiju i procese @Laqo by Croatia osiguranje odgovoran za razvoj i digitalizaciju svih procesa vezanih uz Laqo mobilnu aplikaciju, kreiranje proizvoda te digitalnu prijavu i obradu šteta. Kada ne radi na novim inovacijama bavi se trčanjem, uživa u dobrim filmovima i serijama te druženju s prijateljima.
Ana Bobinac magistrirala je i doktorirala u području ekonomike zdravstva na Erasmus School for Health Policy and Management u Nizozemskoj. Nakon 11 godina rada na Erasmus School for Health Policy and Management u Rotterdamu, doc.dr.sc. Bobinac se 2018. godine pridružila Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci gdje je osnovala Centar za ekonomiku zdravstva i farmakoekonomiku (CHEP). Voditeljica je znanstvenih projekata financiranih od strane Hrvatske zaklade za znanost i Nizozemske zaklade za znanost, dobitnica je niza nagrada i priznanja, između ostalog i nagrade za najbolji znanstveni rad mladog znanstvenika u području ekonomike zdravstva u Nizozemskoj. Dr. Bobinac surađuje na stručnim projektima sa međunarodnim organizacijama, farmaceutskom industrijom kao i ustanovama u zdravstvu. Članica je uredništva časopisa Applied Health Economics and Policy, a znanstvene radove publicirala je u najuglednijim međunarodnim časopisima u području ekonomike zdravstva.
Vitomir Boić, dipl. iur. sudac je Županijskog suda u Velikoj Gorici, v.d. pročelnika Katedre za društvene znanosti Zdravstvenog veleučilišta Zagreb i suradnik u radu Katedre za građansko procesno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu. Dugogodišnji je sudac, autor većeg broja znanstvenih radova i član radnih skupina za izradu propisa. Uži predmet njegova zanimanja su: ovršno pravo i pravo osiguranja.

g. Stjepan Čuraj državni je tajnik Ministarstva financija, a zadužen je za financijski sektor, koncesije, javni dug, revizore te sektor državne pomoći. Rođen je u Osijeku 19.12.1980. godine. Nakon završene I. gimnazije u Osijeku diplomirao je na Ekonomskom i Pravnom fakultetu. Također je diplomirao Odnose s javnošću (LSPR) i Javne nabave (EFOS) te stekao certifikat za javnu nabavu (MINGO). U prošlom mandatu bio je zastupnik u Hrvatskom saboru, a prije toga bio je aktivan i na lokalnoj razini, kao vijećnik (biran u tri mandata) i potpredsjednik Skupštine Osječko-baranjske županije, vijećnik Gradskog vijeća grada Osijeka gdje je obnašao dužnost predsjednika Odbora za financije i ekonomiju. U svom profesionalnom iskustvu bio je voditelj investicija i razvoja, voditelj financija te naposljetku i direktor tvrtke Športski objekti d.o.o., također je obavljao dužnosti predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora nekoliko tvrtki (dioničkih društava) te privatni poduzetnik (osnivač i suvlasnik). U počecima svoje profesionalne karijere radio je i kao projektni asistent, a zatim kao voditelj projekata u nevladinom sektoru te je bivši košarkaš i košarkaški trener. Oženjen i otac je dvoje djece.

Dr. sc. Marijan Ćurković, izv.prof., diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1966. Od tada, pa do odlaska u mirovinu 2012., radi u osiguranju, prošavši faze stručne praktične obuke, od rada na šalteru, preko voditelja raznih odjela, službi i poslovnih jedinica, do predsjednika uprave Croatia osiguranja u mandatu 2000. – 2004. Bio je dugogodišnji  predsjednik Upravnog odbora Hrvatskog ureda za osiguranje, aktualni je predsjednik   Znanstvenog vijeća Centra za edukaciju djelatnika u osiguranju pri Hrvatskom uredu za osiguranje. Bio je deset godina urednik stručnog časopisa Osiguranje, a danas uređuje portal Osiguranje.hr. Uz praktični rad bavi se i teorijom osiguranja. Od 2002. g. vanjski je suradnik-predavač na poslijediplomskim studijima Pravnog fakulteta u Zagrebu u zvanju docenta, odnosno izvanrednog profesora. Napisao je preko 200 stručnih članaka u zemlji i inozemstvu i desetak knjiga iz oblasti osiguranja., među kojima su i Međunarodna karta osiguranja motornog vozila, Obvezna osiguranja u prometu, Ugovor o osiguranju osoba – život, nezgoda, zdravstveno, Posredovanje i zastupanje u osiguranju, Osiguranje  od izvanugovorne i ugovorne ( profesionalne) odgovornosti. Komentar Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, Komentar Zakona o obveznim odnosima – odredbe o ugovoru o osiguranju.
mr. sc. Slaven Dobrić, član je Uprave za operacije Allianza Hrvatska d.d. od 2007. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na kojem je 2004. stekao i titulu magistra pravnih znanosti. Od 2019. predsjednik je Upravnog odbora Hrvatskog ureda za osiguranje. Profesionalnu karijeru započeo je u odvjetničkom uredu, ali je ona od 2000. godine kada se zapošljava u Allianzu vezana uz osiguranje. Prije ulaska u Upravu u Allianzu je bio voditelj Odjela za pravnu podršku razvoja proizvoda, direktor Službe za obradu šteta te direktor Sektora za obradu šteta. Nakon osnivanja Allianz Reosiguranja d.d. 2005. godine, obnaša i dužnost člana Uprave u tom društvu. Redovito izlaže na stručnim skupovima i sudjeluje u radnim skupinama iz područja osiguranja, a obavljao je i poslove ovlaštenog miritelja u postupcima vođenim pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Hrvatskoj udruzi poslodavaca i Hrvatskom uredu za osiguranje.
Danko Družijanić već 25 godina radi kao novinar ali i profesionalac u komunikacijama. Za to je vrijeme prošao niz redakcija, godinama radio kao reporter, vodio i uređivao informativne emisije; Dnevnik HTV, Vijesti, tjedne magazine i debatne studijske emisije. Trenutačno uređuje HTV-ov vanjskopolitički magazin. U posljednjih 20-ak godina vodio je i desetke konferencija, okruglih stolova i drugih događanja iz različitih društvenih tema i gospodarskih područja.
Suzana Dumančić – dugogodišnju karijeru u osiguranju je započela 1992. godine u Croatia osiguranju d.d. kao aktuar te nastavila u Allianz Hrvatska d.d. od 1994. do 2020. godine gdje je obnašala niz odgovornih funkcija na poslovima razvoja i aktuarskih poslova neživotnih osiguranja te bila imenovani ovlašteni aktuar i nositelj aktuarske funkcije za neživotna osiguranja. Od 2020. godine je voditeljica Odjela za aktuarsku analizu u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga. Redovna je članica Hrvatskog aktuarskog društva od samog osnivanja 1996. godine u kojim aktivno sudjeluje u više tijela društva, redovna članica Sekcije Internih revizora Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika, predsjednica Komisije za statistiku i normizaciju pri Hrvatskom uredu za osiguranje te član radnih grupa organiziranih na razini tržišta (HAD, Hrvatski ured za osiguranje te Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga) vezano za solventnost i adekvatnost kapitala Solvency II te sada za IFRS 17.
Doc. prim. dr. sc. Jakša Filipović-Čugura je kirurg, subspecijalist abdominalne kirurgije i stalni sudski vještak za kirurgiju i traumatologiju. Zaposlen u KBC “Sestre milosrdnice“ na Kirurškoj klinici i docent na Medicinskom fakultetu u Splitu . Dugogodišnje iskustvo vještaka i cenzora, te je član sudbenog vijeća KBC SM.
Ognjen Golubić rođen je 1974. godine u Slavonskom Brodu gdje je završio osnovnu i srednju školu. Grafički fakultet završio u Zagrebu. Novinarstvom se počeo baviti još u djetinjstvu na Radio Brodu i Brodskom listu, a za HTV počeo raditi još davne 1998. godine. Prošao kroz sve medije, kao novinar, reporter i urednik, a trenutačno radi kao urednik i voditelj u dvije emisije na HRT-u. U ranojutarnjoj rado gledanoj emisiji Dobro jutro, Hrvatska gdje je već dvanaest godina, a zadnje tri radi i za Dokumentarno znanstveni program u emisiji o prometu Istrage prometnih nesreća.
Maria Horalikova članica je menadžerskog tima Aon-a za središnju i istočnu Europu u Pragu i vodi Aon-ovo poslovanje reosiguranja u jugoistočnoj Europi. U Aon Reinsurance Solutions je od 2005 godine. Diplomirala je na Državnom sveučilištu St. Petersburg kao ekonomistica-matematičarka i dodatno završila MBA studij na Sveučilištu u Pforzheimu.  Prije nego što je počela raditi kao broker u reosiguranju, Maria je radila kao aktuar za neživotna osiguranja. Maria je specijalist za reosigurateljna rješenja u godišnjim reosigurateljnim ugovorima (treaty) uključujući rješenja u svrhu zaštite osigurateljnog portfelja od prirodnih katastrofa. Zahvaljujući vrhunskim tehničkim i stručnim mogućnostima Aon-a te kontinuiranim ulaganjima u razvoj (re)osigurateljnih modela, Aon je u idealnoj poziciji podržati osiguratelje u Republici Hrvatskoj u zatvaranju osigurateljnog raskoraka (gap) pokrića potresa i ostalih značajnih prirodnih opasnosti.

Matija Hrestak desetogodišnju karijeru započeo je u komunikacijskoj industriji, gdje je vodio timove i projekte na području digitalnog marketinga, korisničkog iskustva te razvoja web i mobilnih aplikacija. Trenutačno radi kao Voditelj tima za digitalnu strategiju i procese te je odgovoran za razvoj i digitalizaciju svih procesa brenda Croatia osiguranje, uključujući webshop, mobilnu aplikaciju Moja Croatia, kao i za procese digitalne prijave šteta. U slobodno vrijeme prati trendove u tehnologiji, čita stranu literaturu i provodi vrijeme s obitelji i prijateljima.

mr. sc. Miron Huljak rođen je u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 1989. godine na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu, a 2012. godine stekao je znanstveni stupanj magistra znanosti. Od 1992. do danas radi u Ministarstvu unutarnjih poslova. Rad je započeo kao vođa ekipe za očevide prometnih nesreća, potom se u Kabinetu ministra bavio razvojem i analitikom, a od 2001. godine radi u Službi prometne policije, Ravnateljstva policije, na poslovima prevencije. Bio je koautor Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske, 2011. – 2020., te autor više znanstvenih i stručnih radova.
Thomas Hurmer has been working for AVUS, the leading company in Europe in the field of international claims settlement, since 1997. Since 2008, he has been managing the fortunes of the AVUS Group as Managing Director of AVUS Austria
Ruža Ištuk je dugogodišnja novinarka HTV-a u informativnom programu. Prati zdravstveni sustav. Prva je novinarka koja je prateći pandemiju koronavirusa ušla na COVID odjel. Autorica je dva dokumentarna filma: Borci protiv koronavirusa i Majstori umijeća.
izv. prof. dr. sc. Ana Ivanišević Hernaus karijeru je započela u bankovnom sektoru, na poslovima procjene kreditnog rizika. Početkom 2008. godine zaposlila se na Katedri za financije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je 2013. godine, obranom doktorske disertacije pod naslovom „Razvoj društveno odgovornih financijskih ulaganja primjenom različitih strategija ulaganja“. Na međunarodnom natjecanju EDAMBA Thesis Competition 2015, u konkurenciji doktorskih disertacija iz 24 zemlje i 57 sveučilišta, dobila je Prvu nagradu za navedeno doktorsko istraživanje. Kroz 14-godišnje znanstveno djelovanje specijalizirala se za područje održivih financija, koje nakon doktorskog istraživanja ostaje njezin primarni profesionalni interes i fokus njezinih znanstvenih radova objavljenih u prestižnim inozemnim i domaćim časopisima. Sudjeluje u izvođenju nastave na kolegijima sveučilišnog (‘Financijske institucije i tržišta’ i ‘Financial institutions and markets)’ i stručnog studija (‘Poslovno bankarstvo’). Znanstveno se usavršavala u svjetski priznatom istraživačkom centru u području ekonomije i poslovne ekonomije CentER na Sveučilištu u Tilburgu, u Nizozemskoj, te kao predavač, podučavajući, osim na matičnoj instituciji, i u inozemstvu, na Berlin School of Economics and Law, u Njemačkoj. Aktivno sudjeluje u 4-godišnjem međunarodnom projektu „Fintech and Artificial Intelligence in Finance – Towards a transparent financial industry“ financiranom od strane Europske suradnje za znanost i tehnologiju (European Cooperation in Science & Technology – COST).
Danijel Ivanković, Regionalni direktor postprodaje Zubak grupa d.o.o. Više od dvadeset godina radnog iskustva u automobilskoj industriji, a najvećim dijelom u segmentu post-prodaje, strast prema automobilima i razvoju novih usluga usmjerila je njegovu karijeru u Zubak Grupi u kojoj obnaša razne voditeljske funkcije posljednjih osamnaest godina. Trenutno obnaša funkciju Regionalnog direktora post-prodaje, a glavni fokus stavlja na razvoj i unapređenje limarsko-lakirerskog poslovanja, odnosno unapređenje procesa popravaka korištenjem inovativnih tehnologija s ciljem podizanja efikasnosti i kvalitete popravaka.
Marijana Jakovac nakon završenog studija računovodstva na Ekonomskom fakultetuu Zagrebu, a 2009. stječe i diplomu Međunarodnog udruženja ovlaštenih računovođa (ACCA).Svoju profesionalnu karijeru započinje u PricewaterhouseCoopers d.o.o. kao revizor, prije prelaska u Allianz 2009. godine na mjesto direktorice za Grupno izvještavanje, a već 2010. preuzima ulogu direktorice Kontrolinga. Karijeru nastavlja 2014. godine kao članica Uprave za financije u tvrtki Tifon d.o.o., a povratkom u Allianz 2018. preuzima ulogu direktorice Sektora za računovodstvo i poreze, prije nego što 2019. počinje obnašati funkciju članice Uprave za financije. U svojoj karijeri stekla je bogato iskustvo u reviziji financijskih institucija i industrijskih kompanija te na vodećim pozicijama u financijama i prodaji.
Monica Jakšić je voditeljica emisije Loto 6/45 i Loto 7 na Hrvatskoj radioteleviziji, a trenutno radi i kao profesorica francuskog jezika u školi stranih jezika. U studentskim je danima ljeti radila kao odgajateljica , u kreativnim radionicama, te nastupala u dječjim predstavama i mjuziklima. Veseli ju posao voditeljice, kao i rad s djecom. Ljubiteljica je književnosti, ponajviše francuske, i stranih jezika. Ipak, nadasve voli i njeguje svoj materinski, hrvatski jezik. Stremi ka poboljšanju dikcije, te redovito pohađa fonetske korektivne vježbe. Nastoji televizijskim iskustvom i ostalim voditeljskim projektima poboljšati svoje voditeljske sposobnosti.
Ilijana Jeleč zamjenica je predsjednika Upravnog vijeća Hanfe. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer financije, a karijeru je započela u BNP Dresdner Bank d.d. Zagreb. Godine 2001. prelazi u Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Zagreb, gdje od 2002. do 2003. godine obavlja poslove djelatnika za poslovne procese, a 2004. biva unaprijeđena na mjesto pomoćnika izvršnog direktora za Organizaciju/IT. Godine 2005. prelazi u Erste & Steiermärkische Bank d.d. na mjesto direktora Savjetodavnog centra Sv. Duh, a dvije godine kasnije postaje voditeljica Službe privatnog bankarstva. Predsjednica Uprave Erste nekretnina postaje 2008. godine, gdje radi do stupanja na dužnost člana Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u veljači 2018. Od prosinca 2016. dopredsjednica je Udruženja poslovanja nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.
 
Doc. dr. sc. Jadranko Jug diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1982. godine, te je na istom fakultetu magistrirao 1994. godine te doktorirao 2012. godine. Pravosudni ispit položio je 1984. godine a javnobilježnički ispit 1995. godine. U naslovno znanstveno zvanje docent na Katedri za građansko pravo Pravnog fakulteta u Rijeci izabran je 2018. godine. U razdoblju od 1985. do 1994. godine bio je sudac Općinskog suda u Velikoj Gorici gdje je obnašao dužnost voditelja građanskog odjela i zamjenika predsjednika suda. Nakon toga, 1994. godine, imenovan je zamjenikom javnog pravobranitelja Republike Hrvatske, odnosno 1995. zamjenikom državnog pravobranitelja Republike Hrvatske koju dužnost je obnašao do 2001. godine kada postaje zamjenikom državnog odvjetnika Republike Hrvatske. U Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske bio je voditelj građansko-upravnog odjela od 2001. do 2004. godine, a sucem Vrhovnog suda Republike Hrvatske imenovan je 2008. godine, koju dužnost obnaša i danas. Bio je sudionik i predavač na nizu savjetovanja i seminara u zemlji i inozemstvu te je koautor dviju knjiga i autor niza znanstvenih i stručnih članaka.

Dr.sc. Jakša Krišto je izvanredni profesor na Katedri za financije, Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Izvodi nastavu na predmetima Financijske institucije i tržišta, Upravljanje institucionalnim investitorima i Poslovno bankarstvo. Dodatno se educirao na inozemnim i domaćim znanstvenim i stručnim konferencijama i radionicama iz područja svog znanstvenog i istraživačkog interesa. Prisutan je u praksi kroz održavanje različitih seminara i radionica te sudjelovanje u radu radnih grupa pri stručnim udruženjima financijskih institucija ili nadzornim tijelima. Trenutno radi na istraživanjima iz područja uzajamnih financijskih institucija, dugotrajne skrbi za starije, ESG i FinTech-a. Autor je ili suautor više od 50 znanstvenih i stručnih radova. Voditelj je Institutional investors Lab-a pri Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.​

 

Marko Krog rođen je 01.02.1973. godine. Živio u Krapini gdje je pohađao osnovnu, a kasnije i srednju školu – smjer matematičko-informatički. Nakon završetka srednje škole upisuje Ekonomski fakultet u Zagrebu te na istom diplomira 1998. godine. Od početka svoje poslovne karijere bio je usko vezan uz bankarstvo i financije te se 1998. godine zapošljava kao pripravnik u Privrednoj banci Zagreb d.d. gdje kroz slijedećih 11 godina napreduje do mjesta Direktora Sektora za razvoj distribucijskih kanala zadužen za rad poslovne mreže i razvoj digitalnih proizvoda i usluga. Sa te pozicije se 2009. godine pridružuje Erste timu na radnom mjestu Zamjenik direktora Sektora građanstva, a 2014. godine imenovan je Direktorom Sektora građanstva zadužen za koordinaciju i unaprjeđenje prodajnih aktivnosti, praćenje uspješnosti poslovanja mreže poslovnica, te suradnju s članicama Erste grupe u Republici Hrvatskoj te je na istoj poziciji i danas. Od 2013. do 2014. bio je član NO Erste osiguranja. Polaznik je brojnih stručnih seminara i usavršavanja tijekom godina (vještine pregovaranja, uspješne prodaje, motivacije, kvaliteta servisa, poboljšanja organizacijskih vještina, upravljanja vremenom i dr.), a završio je i IEDC Bled School of Management u suradnji s Erste banking school te poslovnu godinu iz prodajnog menadžmenta interne poslovne bankarske škole s certifikatom prodajnog i strateškog menadžmenta. Aktivno se služi engleskim jezikom.
Tatjana Kujundžić, rođ.1958.g. u Imotskom gdje završava osnovnu školu i gimnaziju. U Zagrebu diplomirala na Medicinskom fakultetu 1982.g. Nakon rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na KBC Zagreb završava specijalizaciju iz Pedijatrije i specijalističi ispit polaže 1989.g. Dio svoje pedijatrijske prakse radila u Domu zdravlja, nakon toga u svojoj privatnoj pedijatrijskoj ordinaciji. Provela godinu dana u SAD-u gdje sudjeluje u radu istraživačkog laboratorija na Oklahoma medical research foundation. Od 2011. ravnateljica je Croatia poliklinike u Zagrebu.

Tin Lesić ima više od 15 godina iskustva u osigurateljnoj industriji, a od 2009. godine je izvršni direktor razvoja u ANO Insurance Solutions, jednom od vodećih brokera u osiguranju i reosiguranju u Republici Hrvatskoj. Uz bogato iskustvo vezano za različite vidove osiguranja imovine na domaćem i međunarodnom tržištu, Tin je dodatno specijaliziran i za različite vrste osiguranja od odgovornosti, cyber osiguranje i osiguranje osoba. Diplomirao je na sveučilištu u Beču te ima diplomu iz menadžmenta sa sekundarnim predmetom iz međunarodnih odnosa. Kontinuirano se usavršava kako bi mogao odgovoriti na sve složenije zahtjeve po pitanju upravljanja rizicima s kojima se kompanije susreću u svom poslovanju. Između ostalog, završio je nekoliko programa na Harvard Business School te je pola godine proveo u Aon-u u Londonu gdje je, između ostalog, aktivno sudjelovao u radu najstarijeg i najpoznatijeg tržišta osiguranja na svijetu, londonskog Lloyd’s-a.

Dean Klemente Maletić direktor je Sektora za digitalni razvoj u Allianz Hrvatska.  Prije dolaska na ovu funkciju Dean je u Allianz Grupi, kao direktor Market managementa bio zadužen za strateško upravljanje tržištem i klijentima u Allianz Rusija te direktor Sektora za zdravstvena osiguranja u Allianz Hrvatska. Prije karijere u Allianzu obnašao je niz rukovodećih funkcija, između ostalog i člana Uprave CROATIA zdravstvenog osiguranja. Niz godina bio je predsjednik Komisije za zdravstvena osiguranja u Hrvatskom uredu za osiguranje. Diplomirao je ekonomiju i zdravstveni studij.
Pierpaolo Marano is a Professor of Insurance law and regulation at the Catholic University of Milan, the University of Malta, and the University of Latvia. A widely sought speaker and author on insurance law, and one of the drafters of the Italian Code of Private Insurance, he serves as an academic member of the Insurance and Reinsurance Stakeholders Group at the EIPA. Moreover, Prof. Marano chairs the Scientific Committee of AIDA Europe, and he is the Director of the AIDA Europe Research Series on Insurance Law and Regulation published by Springer. He is practising in Milan as a Legal Counsel on insurance law and regulation issues, and he is a member of the board of directors of insurance undertakings.
Ljiljana Marić nakon završenog studija ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije, bankarstvo i osiguranje karijeru 1994. godine započinje radeći u društvu za osiguranje Helios osiguranje d.d. kao suradnik u prodaji osiguranja. Od 1997. obnaša funkcije na rukovodećim pozicijama kao izvršna direktorica odjela i direktorica sektora prodaje i sektora životnih osiguranja u Allianz Zagreb d.d., a od 2004. do 2010. u Merkur osiguranju d.d. rukovodila je odjelom zdravstvenog osiguranja. Gđa. Marić zaposlena je u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (HANFAi) od 2010. godine, a od studenog 2018. godine rukovodi Sektorom za superviziju osiguranja, leasinga i faktoringa kao Direktorica Sektora. Tijekom rada u HANFA-i gđa. Marić bila je zadužena za projekt implementacije Solventnosti II, primjenu IDD Direktive, internu koordinaciju za rad s EIOPA-om i Europskom komisijom, sudjelovala je kao stručnjak u radu Vijeća Europske unije te sudjelovala u Twinning projektima, radnim skupinama za izradu zakona posebice Zakona o osiguranju, a trenutno radi i na pripremi tržišta osiguranja na primjenu novog računovodstvenog standarda IFRS 17. Ovlaštena je interna revizorica i posjeduje certifikat funkcije usklađenosti s propisima – compliance officer.
prof. dr. sc. Jasenko Marin rođen je 1970. u Sisku. Redoviti je profesor u trajnom zvanju na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Održava nastavu na integriranom pravnom studiju (i) i na kolegijima Pravo osiguranja, Insurance Law, Transport Insurance Law, a u okviru poslijediplomskog pravnog studija na kolegijima Pravo osiguranja i Pomorsko osiguranje. Napisao je više desetaka radova iz područja transporta i osiguranja. Jedan je od osnivača i prvi predsjednik Hrvatskog društva za pravo osiguranja. U razdoblju 2014.-2018. bio je pravobranitelj na području osiguranja pri Hrvatskom uredu za osiguranje. Dugogodišnji je arbitar Centra za međunarodnu arbitražu sa sjedištem u Šangaju i Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori za sporove s međunarodnim elementom. Član je akademskog savjetodavnog odbora Instituta za europsko prometno pravo sa sjedištem u Luksemburgu. Usavršavao se u zemlji i inozemstvu te aktivno sudjelovao na više desetaka međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova.
Jasminka Horvat Martinović diplomirala je primijenjenu matematiku i informatiku na Prirodoslovnomatematičkom fakultetu u Zagrebu. Karijeru u osiguranju započela je 1998., a 2003. postaje članicom Uprave Generali Grupe te na toj poziciji ostaje do 2013. Od studenog 2013. zaposlena je u Wiener osiguranju VIG d.d. na mjestu članice Uprave. Od tada je odgovorna za neživotna osiguranja, suradnju s brokerskim kanalom, korporativna osiguranja i reosiguranje. U svibnju 2018. Erste osiguranje VIG pripojeno je Wiener osiguranju VIG, a Jasminka Horvat Martinović postala je nova predsjednica Uprave Wiener osiguranja VIG. U prosincu 2020. i 2021. godine uvrštena je na Liderovu listu deset najmoćnijih žena hrvatskog biznisa. Udruga MBA Croatia proglasila ju je managericom godine za 2020., a to posebno priznanje dodjeljuje se liderima i stručnjacima koje su članovi udruge prepoznali zbog iznimnog doprinosa u stvaranju boljeg i naprednijeg društva. Redovna je članica Hrvatskog aktuarskog društva, članica Upravnog odbora Hrvatskog ureda za osiguranje i članica Znanstvenog vijeća Centra za edukaciju djelatnika u osiguranju pri Hrvatskom uredu za osiguranje.
Zvonimir Matić, mag.ing. svoju je karijeru započeo kao software developer u internacionalnim IT tvrtkama. Uz završen studij računarstva na FER-u i stečeno iskustvo rada na multidisciplinarnim projektima za vodeće svjetske kompanije, preuzeo je jednu od vodećih pozicija u riječkoj IT tvrtci, InCubis. Posvetio se inoviranju i dajnjem razvoju InCubis informacijskog sustava za osiguranje, proizvoda prepoznatog na regionalnom osigurateljnom tržištu već 3 desetljeća. Kao voditelj projekta razvoja InCubis 2.0 sustava, svakodnevno spaja svoja informatička znanja sa praksom osigurateljnih procesa. Obje domene znanja kontinuirano razvija, prati najnovije trendove i sudjeluje u internacionalnim, ali i domaćim edukacijama, konferencijama i skupovima.
Marin Matijaca rođen je 1971. u Zagrebu. Diplomirao je 1999. na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu, inženjerski smjer matematičke statistike i informatike, gdje je završio i poslijediplomski specijalistički stručni studij aktuarske matematike. HANFA mu je 2006. izdala ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara. Od 2008. do 2010. član je Uprave Triglav osiguranja d.d., a 2010. postaje predsjednikom Uprave društva.U tijeku je 4. mandat s trajanjem do kolovoza 2024. godine. Potpredsjednik je Nadzornog odbora Hrvatskog nuklearnog POOL-a i potpredsjednik Upravnog odbora Hrvatskog ureda za osiguranje. Od 2008. član je Znanstvenog vijeća Centra za edukaciju djelatnika u osiguranju pri Hrvatskom uredu za osiguranje te predavač na Temeljnom seminaru o osiguranju sa temama: Solventnost društava za osiguranje i Kontroling u osiguranju.
mr. sc. Luka Matošić rođen je 1971. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 2001. godine i magistrirao. UNIQA osiguranju pridružio se 2012. godine u svojstvu član Uprave. Kao član Uprave Basler osiguranja 2014. godine pripremio je pripajanje tog društva UNIQA osiguranju. Nakon uspješnog pripajanja Baslera UNIQA osiguranju 2014. godine vraća se u Upravu UNIQE gdje je sve do danas odgovoran za financije i računovodstvo, upravljanje ulaganjima, kontroling i IT, aktuarske poslove i upravljanje rizicima. Stručnjak je u područjima strateškog planiranja, izrade poslovne strategije i analize. Tijekom dugogodišnje karijere u osiguranju, koju je započeo 1996. godine u Croatia osiguranju, obnašao je niz odgovornih funkcija. Između ostalog bio je član Uprave Erste osiguranja Vienna Insurance Group za životno osiguranje te predsjednik Uprave Aurum osiguranja i Kvarner Vienna Insurance Group. Luka Matošić je autor istaknutih stručnih i znanstvenih radova iz područja osiguranja.
Izv. prof. dr. sc. Maja Mihelja Žaja je zaposlena na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Katedri na financije od 2006. godine. Nakon završetka diplomskog studija, 2007. godine upisuje Poslijediplomski specijalistički studij „Osiguranje i reosiguranje” na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Akademski stupanj doktora znanosti stekla je 2013. godine obranom doktorske disertacije pod nazivom „Utjecaj učestalosti i veličine distribucije šteta na osigurateljne cikluse“. Nositeljica je kolegija „Osiguranje i rizici“ na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju na kojem još sudjeluje u izvođenju nastave na kolegiju „Javne financije“. Na poslijediplomskom specijalističkom studiju „Proizvodi, digitalne inovacije i tehnologije u osiguranju – INSURTECH“ na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, nositelj je i izvođač kolegija „Osiguranje i reosiguranje“. Područja znanstvenog i istraživačkog interesa su joj analiza efikasnosti društava za osiguranje, tehnološke inovacije u financijama s naglaskom na osiguranje i platni promet, te socijalno osiguranje i porezna politika. Članica je Znanstvenog društva ekonomista (ZDE), International Institute of Social and Economic Sciences (IISES), te Hrvatskog društva za operacijska istraživanja (HDOI).
Mr. sc. Krunoslav Ormuž dipl. inž. stroj. je zaposlen na Katedri za motore i vozila Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Stalni je sudski vještak za strojarstvo i promet Županijskog suda u Zagrebu od 1993. godine.
Kristijan Oslić je nakon završenog studija karijeru započeo kao procjenitelj šteta na motornim vozilima te ima ekstenzivno iskustvo u industriji osiguranja. Tijekom karijere stekao je bogato iskustvo kao stručnjak u području obrade šteta i ostalih osigurateljnih usluga. Predavač na brojnim stručnim i znanstvenim skupovima, seminarima i radionicama na temu obrade šteta i prevencije prijevara u osiguranju. Trenutačno je na poziciji direktora Službe za prevenciju zlouporaba i unapređenja procesa obrade štete u Croatia osiguranju d.d. te je kao stalni sudski vještak za promet, tehniku i procjenu motornih vozila i plovila aktivni član više međunarodnih stručnih udruga koje se bave problematikom prometne sigurnosti i analizom prometnih nesreća.
Vlatka Paškvalin Bošković rođena je u Zagrebu 1968. godine. Diplomirala je 1993. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Svoju profesionalnu karijeru je započela je iste godine radom na komercijalnim i pravnim poslovima u  privatnom poduzeću, a od  lipnja 1995. godine do rujna 1997. godine je bila vježbenica Županijskog suda u Zagrebu. Od rujna 1997.g. radila je u Croatia osiguranju d.d.,  kao pravna zastupnica i to do stupanja na sudačku dužnost. Od siječnja 1999.godine je  sutkinja na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu. Od početka sudačke karijere radi na građanskom odjelu. U okviru sudačke dužnosti obavlja i posao mentorice radi praćenja sudskih savjetnika i vježbenika te nakon završene obuke za izmiritelje  2009. godine radi i kao sutkinja izmiriteljica na istom sudu te pri Hrvatskom uredu za osiguranje. Od 2014.g. je voditeljica grupe sporova za naknadu štete na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu.
Lidija Pecigoš Višnjić diplomirala je primijenjenu matematiku i informatiku na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu gdje je završila i poslijediplomski studij aktuarske matematike, nakon čega 2006. godine postaje licencirani aktuar. Dodatno se školovala na University of Salzburg iz područja financija i aktuaristike. Trenutno je zaposlena u Croatia osiguranju d.d. i obnaša funkciju direktora za poslove reosiguranja i upravljanja portfeljem. Redovna je članica Hrvatskog aktuarskog društva (HAD), a od 2020 godine obnaša funkciju predsjednice HAD-a.
Maja Petriček diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2004. godine, a četiri godine kasnije položila je pravosudni ispit. Karijeru započinje u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija na poslovima pripreme projekata reforme pravosuđa. U Odjelu za pravne poslove GRAWE Hrvatska d.d. zapošljava se 2005., a 2016. je promaknuta u voditeljicu Grupe za pravo osiguranja. U svibnju ove godine preuzima funkciju voditeljice Odjela za obradu i likvidaciju šteta. Dugogodišnjim radom u GRAWE Hrvatska d.d. stekla je iskustvo u  obavljanju pravnih poslova iz različitih područja, s naglaskom na pravo osiguranja. Sudjelovala je u projektima izrade novih i prilagodbe postojećih proizvoda osiguranja, digitalizacije poslovnih procesa, implementacije propisa, pripreme materijala za edukacije distributera osiguranja i nizu drugih aktivnosti. Obavlja funkciju ovlaštene osobe za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. Članica je više radnih skupina i komisija pri Hrvatskom uredu za osiguranje u okviru kojih je aktivno sudjelovala u implementaciji Direktive o distribuciji osiguranja u odredbe Zakona o osiguranju kao i izradi prijedloga izmjena Zakona o obveznim odnosima.
dr. Nataša Petrović Tomić je redovna profesorica  Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Autorica je brojnih članaka iz područja trgovačkog prava, prava osiguranja, poslovne etike, kao i korporativnog upravljanja. Pored akademske karijere, bavi se konzultantskim poslovima. Dobitnik je stipendije za doktorske studije na Max Planck Institut für ausländishes und internationales Privatrecht u Hamburgu, kao i više puta tokom akademske karijere. Na poziciji je vodećeg stručnjaka Privredne komore Srbije i Narodne banke Srbije za područje osiguranja. Na čelu je tima zaduženog za edukaciju posrednika i zastupnika u osiguranju. Ekspertski je angažirana od strane Udruženja osiguravača Srbije. Bila je gostujući predavač na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, od 2016. do 2018. godine. Prof. dr Nataša Petrović Tomić trenutno je uključena u znanstveno-istraživačke projekte Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i strateški projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. U tijeku 2019-2020 bila je konzultant na projektu Pravnog fakuleta Univerziteta u Ljubljani „Modernizacija zakonske ureditve zavarovalne pogodbe“, pod vodstvom profesora Mihe Juharta, koji je rezultirao usvajanjem Nacrta zakona o ugovoru u osiguranju. Govori engleski, španjolski, njemački i francuski jezik, a služi se i stručnom literaturom na slovenskom jeziku.
Ante Puljiz nakon završenog pravnog fakulteta 2005. godine profesionalnu karijeru započinje u državnom odvjetništvu gdje stječe iskustva rada u području kaznenog prava, potom nakon položenog pravosudnog ispita nastavlja s radom u odvjetništvu zastupajući trgovačka društva i fizičke osobe u području naknade štete, radnog, statusnog i trgovačkog prava. Profesionalnu karijeru u osigurateljnoj branši započinje 2009. godine, gdje nakon pozicije voditelja odjela pravnih poslova u sektoru šteta, 2015. godine preuzima poziciju direktora sektora šteta u Wiener osiguranju Vienna Insurance Group. Sudonik je radnih i stručnih skupina pri Hrvatskom uredu za osiguranje, u domeni naknade štete, mirnog rješavanja sporova te spriječavanja prijevara u osiguranju. Održava edukacije i predavanja na teme prava osiguranja, naknade štete iz imovinskih i pomorskih osiguranja te osiguranja odgovornosti.
Vesna Sanjković direktorica je Sektora za upravljanje naknadama šteta CROATIA osiguranja. Nakon završenog Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, 2001. karijeru započinje u UNIQA osiguranju, kratko u prodaji osiguranja, nakon čega stječe dugogodišnje iskustvo u razvoju proizvoda, underwritingu  i reosiguranju. U Allianzu je radila od 2005. do 2020. prvo kao direktorica Službe za osiguranja od odgovornosti, od 2009. kao direktorica Sektora za neživotna osiguranja te od 2018. direktorica Sektora za obradu šteta, a 2020. istu poziciju preuzima u CROATIA osiguranju.
Eduard Skenderović diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2003. godine. Pravnu karijeru započeo je radom u odvjetničkom uredu tijekom koje je položio pravosudni ispit, a od 2007. godine zaposlen je u GRAWE Hrvatska d.d. na poslovima praćenja sudskih postupaka i obrade neimovinskih odštetnih zahtjeva. Tijekom daljnjeg rada u GRAWE Hrvatska d.d. vodio je grupe za obradu odštetnih zahtjeva na motornim vozilima i osobama. Aktivan je član Komisije za štete pri Hrvatskom uredu za osiguranje, kao i Radne grupe za alternativno rješavanje sporova.
Božo Šaravanja član je Uprave Wiener osiguranja Vienna Insurance Group. 2001. godine je diplomirao financije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Dodatno se usavršavao kroz mnogobrojne seminare i edukacije, kao što je i IEDC Bled School of Management te je sudjelovao na raznim poslovnim konferencijama. Posjeduje dugogodišnje iskustvo u svim segmentima i kanalima prodaje, kao i procesima kvalitete usluga i marketinga osiguranja. Od 2002. do 2014. karijeru je gradio u Allianz Zagreb d.d. gdje je započeo kao voditelj zastupnika. Zatim postaje direktor prodajne mreže te nastavlja napredovati do 2013. godine, kada postaje direktor sektora vlastitih kanala prodaje. Od studenog 2014. godine član je Uprave Wiener osiguranja VIG, odgovoran za segmente interne i vanjske prodajne mreže te marketinga.
Anđela Šutija vlasnica je i glavna direktorica ANO d.o.o. U industriji osiguranja djeluje, gotovo bez prekida, od početka karijere. Glavna direktorica tadašnje hrvatske podružnice Aon-a postaje 2000. godine kao tada jedina žena CEO među kolegama country managerima. Danas uspješno vodi ANO društvo za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju koje broji više od 20 zaposlenih i godinama je među vodećim tvrtkama u svojoj branši. Gospođa Anđela Šutija ujedno je i predsjednica Udruženja brokera u osiguranju pri HGK.
Dimitrije Trbović, Član Uprave Zubak grupa d.o.o. i  CEO NEOSTAR d.o.o. Cijela njegova profesionalna karijera razvijala se u okviru automobilske industrije, a strast prema automobilima dovela ga je na poziciju CEO-a i člana uprave najveće hrvatske prodajne i servisne organizacije kada je riječ o automobilima. Poseban razvoj u posljednjih  pet godina posvećuje odnosu servisa odnosno mjesta popravka i osiguranja  . Njegov posljednji projekt, automobilska platforma NEOSTAR, teži donijeti transparentnost u ovaj biznis koristeći inovativne tehnologije.
Nenad Ukropina rođen je 1967. godine u Karlovcu. 1993. godine završio je Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, smjer elektroenergetika i 2000. godine Međunarodni studijski program poslovnog upravljanja na Sveučilištu u Zagrebu. Od 1993. do 2002. godine radi u Hrvatskoj elektroprivredi d.d., nakon čega u periodu od 2002. do 2012. nastavlja karijeru u nekretninskom sektoru na pozicijama voditelja velikih investicijskih projekata. Od 2013. godine na poziciji Direktora prodaje tvrtke RWE Hrvatska (od 2019 E.ON Hrvatska) aktivni je sudionik liberalizacije elektroenergetskog i plinskog tržišta u Republici Hrvatskoj od samih njenih početaka, te voditelj timovi koji su učestvovali ili učestvuju na preko tisuću projekata obnovljivih izvora energije. Od 2021. godine obnaša funkciju Direktora ENNA Opskrbe d.d., tvrtke koja kupcima nudi pametna rješenja kojima mogu kombinirati korištenje plina, električne energije i obnovljivih izvora energije prema vlastitim potrebama. ENNA Opskrba je tvrtka u sastavu Energije naturalis, jednog od vodećih investitora u regiji.
Sabine Usaty iza sebe ima više od 20 godina iskustva na rukovodećim pozicijama. Na mjesto predsjednice Uprave UNIQA osiguranja dolazi 1. svibnja 2021. godine s pozicije izvršne savjetnice UNIQA grupe i članice uprave za klijente i tržište UNIQA Österreich Versicherungen AG u Beču. Njena je specijalnost i strast, kako sama kaže, strukturalna i procesna preobrazba organizacija u klijentocentrične organizacije. Sabine već ima iskustvo rada u Hrvatskoj budući da je od 2001. do 2006. godine vodila Porsche Leasing Hrvatska.
Robert Vučković rođen je u Osijeku 1973. godine. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku gdje je završio i poslijediplomski specijalistički fakultet Poduzetništva. U CROATIA osiguranje došao je 2014. godine kao izvršni direktor prodaje a od 2016. godine postaje član Uprave. Prethodno radno iskustvo u Saponia d.d. u službi kontrole poslovanja i revizije kao pripravnik i službi izvoza kao stručni suradnik. Kao voditelj prodajne mreže, direktor prodaje, izvršni direktor ključnih partnera i regionalni direktor prodaje u Allianz Zagreb d.d. radio je od 2000. do 2014. godine
dr. sc. Ante Žigman predsjednik je Upravnog vijeća Hanfe u čijoj je nadležnosti široki spektar financijskih nebankarskih usluga, od regulacije i nadzora tržišta kapitala, preko osiguranja do investicijskih i mirovinskih fondova. Član je Povjerenstva za posredovanje Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA), a uz to i član izvršnog odbora Međunarodne udruge nadzornika osiguranja (IAIS) kao predstavnik CEET regije (srednje i istočne Europe i Zakavkazja) te aktivno sudjeluje u radu tih međunarodnih tijela. Prije imenovanja na čelo Hanfe obnašao je brojne važne funkcije, a samo neke od njih su: pomoćnik ministra financija za makroekonomske analize i planiranje, nakon čega i državni tajnik u Ministarstvu financija. Obnašao je i funkciju potpredsjednika Povjerenstva za fiskalnu politiku Hrvatskog sabora te člana pododbora za javni dug Ekonomskog i financijskog odbora (ESDM). U bankarskom sektoru bio je član uprave Partner banke, a svojevremeno i direktor Direkcije za makroekonomska i financijska istraživanja i glavni ekonomist Raiffeisen banke u Hrvatskoj. Značajan dio karijere proveo je u Hrvatskoj narodnoj banci otkud je, iz Ureda guvernera, imenovan na sadašnju poziciju. Autor je niza znanstvenih i stručnih radova iz područja fiskalne politike i financija te aktivan predavač kolegija iz područja ekonomije i financija.