Predavači 2019

Eric Barthalon is the Global Head of Capital Markets Research in Allianz Research. He graduated from ESCP-Europe in 1979 with a Master in Management (major in Finance). He also holds a bachelor’s degree in law from Paris University (1979). Eric is the author of a book – Uncertainty, Expectations and Financial Instability: Reviving Allais’s Lost Theory of Psychological Time – published in 2014 by Columbia University Press, New York.
“Building on the lost research work of Maurice Allais, this thoughtful, articulate, and comprehensive re-examination of expectations has long been in gestation yet is well worth the intellectual investment. Theorists, experimentalists, practitioners, and historians of economic ideas will find much here of interest and value.” Vernon Smith, 2001 Nobel Laureate in Economics.
Petra Bartulović ima preko 12 godina iskustva u industriji osiguranja te 7 godina u online prodaji osigurateljnih proizvoda. Pomogla je stvoriti prvi hrvatski web agregator osiguranja Dosi.hr te je uspješno upravljala tvrtkom. Radeći na internacionalnim insurtech projektima obogatila je svoje iskustvo. U Amodu vodi nekoliko većih klijenata brinući se o uspjehu pojedinih projekata te radi kao konzultant za rješenja u industriji osiguranja. Aktivno radi na razvoju novih proizvoda osiguranja baziranih na telematici i novim izvorima podataka te sudjeluje u razvoju Amodo platforme i proizvoda.
Patty Born Dr. Born is Associate Professor in the Department of Risk Management/Insurance, Real Estate and Business Law at Florida State University. She received her M.A. and Ph.D. from Duke University and her B.A. from the University of Michigan. Dr. Born teaches courses in risk management, insurance, and economics at all academic levels.  Her research interests include insurance regulation, medical malpractice liability, health insurance, catastrophe modeling, and insurance market development. She has published numerous articles and is Co-Editor of the Risk Management and Insurance Review. She has served as an expert witness and provided consulting services on a wide range of cases relating to insurance and liability issues. Dr. Born has held leadership roles in several industry and academic organizations including the Risk and Insurance Management Society, the American Risk and Insurance Association, the Asia-Pacific Risk and Insurance Association, and the Risk Theory Society.
Marijan Ćurković diplomirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1966. Magistrirao 1979., i doktorirao 1984.g. U osiguranju radi od 1967.g. Uz stalni praktični rad u osiguranju bavi se i teoretskim pitanjima prava osiguranja. Počeo je objavljivati još 1977. g. u raznim stručnim časopisima u zemlji i inozemstvu. Napisao je desetak knjiga iz oblasti prava osiguranja  i preko 200 stručnih članaka . Dugogodišnji je urednik časopisa „Osiguranje“, počasni je predsjednik Upravnog odbora Hrvatskog ureda za osiguranje te je predsjednik Uredničkog vijeća Hrvatskog časopisa za OSIGURANJE. Aktivno sudjeluje na domaćim i međunarodnim stručnim savjetovanjima i konferencijama. Kao izvanredni profesor predavač je na  Doktorskom studiju građanskog prava  na Pravnom fakultetu u Zagrebu i Pravnom fakultetu u Splitu.
Danko Družijanić već 25 godina radi kao novinar ali i profesionalac u komunikacijama. Za to je vrijeme prošao niz redakcija, godinama radio kao reporter, vodio i uređivao informativne emisije; Dnevnik HTV, Vijesti, tjedne magazine i debatne studijske emisije. Trenutačno uređuje HTV-ov vanjskopolitički magazin. U posljednjih 20-ak godina vodio je i desetke konferencija, okruglih stolova i drugih događanja iz različitih društvenih tema i gospodarskih područja.
Dalibor Đurkan rođen je 21.10.1975. godine u Zagrebu. Profesionalnu karijeru u osiguranju započeo 1999. godine, te je kroz sve naredne godine radio na različitim funkcijama u osigurateljnim društvima. Od 01.12.2011. zaposlen je na funkciji člana Uprave Merkur osiguranja d.d., a od 01.11.2016. preuzima funkciju predsjednika Uprave.
Hrvoje Filipović radi kao viši menadžer za osiguranje u EY Hrvatska. Specijalizirao je problematiku prvog i drugog stupa Solventnosti II putem brojnih projekata u području upravljanja rizicima i aktuarske funkcije. Ostala područja djelovanja uključuju implementaciju MSFI 17, optimizaciju kapitala, reosiguranje, restrukturiranje procesa, procjene vrijednosti te regulativu. Hrvoje također posjeduje iskustvo u osigurateljnim inovacijama kao što su robotika, telemetrija, big data, P2P i dr. Diplomirao je ekonomiju u Hrvatskoj te osiguranje i risk menadžment u Italiji. Ovlašteni je aktuar te trenutno pohađa doktorski studij Ekonomskom fakulteta u Zagrebu. Redovni je gost predavač međunarodnih i domaćih poslovnih škola, kolumnist časopisa „Svijet Osiguranja“ te autor nekoliko znanstvenih radova.
Prim.dr.sc. Jakša Filipović dr.med rođen je 27.lipnja 1963.g.,  radi na odjelu  Kirurgije u KBC ”Sestre milosrdnice” u Zagrebu. Stječe zvanje specijalist i subspecijalist kirurgije, a zatim primarijat  i doktorat. Više od dvadeset godina je sudski vještak za medicinu, kirurgiju i traumatologiju, gdje je na Sudovima u Zagrebu, Samoboru, Sesvetama, Zaboku, Karlovcu. Sv.Ivana Zelina, Velika Gorica, Dugo selo, Krapini itd., izradio više  tisuća sudskih nalaza. Ima dugogodišnje iskustvo kao cenzor u osiguravajućim kućama.
Thomas Hurmer has entered the arena of international insurance claims handling in 1997. In 2008 he was appointed General Manager of AVUS Austria and in 2015 also President of the AVUS Group Management. He holds both a law degree and a business degree, having studied in Austria, France and Monacco. Mr. Hurmer admires the work of Peter F. Drucker and Niklas Luhmann.
Petr Jakubik, Financial Stability Team Leader, EIOPA. Petr Jakubik leads the Financial Stability Team at the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) responsible for financial stability analyses and assessments including insurance and pension stress tests, financial stability reports and risk dashboard. Previously, he was working as an economist at the European Central Bank, Technical Adviser at the Bank for International Settlements, financial stability consultant at the Oesterreichische Nationalbank and Central Bank of Malta, chief economist at the Czech National Bank, visiting researcher at the Bank of Finland and credit risk analyst in the private banking sector. He received the Financial Stability Institute Award 2008 and Irving Fisher Committee Award 2010 of the Bank for International Settlements. In 2012-2013, he was the President of the Czech Economic Society. He has extensively provided technical assistance, in particular, in the area of financial stability, designed macro stress tests for the Central Bank of the Republic of Turkey, National Bank of Serbia and Central Bank of Malta. He regularly gives trainings and presentations on financial stability issues in different international fora, having sound policy-relevant publication record. He is habilitated as an associate professor in economic theories by the Charles University, currently also lecturing at the Charles University and the University of Finance and Administration in Prague. He holds a PhD in finance and PhD in economics, MA in economics, MA in statistics and insurance and MSc in mathematics and computer sciences.
Nataša Kapetanović, predsjednica Uprave Grawe Hrvatska d.d., diplomirala je 1994. na Matematičkom odjelu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, smjer Matematička statistika i informatika, inženjerski profil nakon čega se zapošljava kao asistent na Katedri za matematiku Fakulteta prometnih znanosti. 2004. godine prelazi u aktuarski odjel Grawe Hrvatska d.d. Nakon završenog poslijediplomskog stručnog studija aktuarske matematike stječe licencu ovlaštenog aktuara. 2009. prelazi na mjesto voditeljice Odjela za aktuarske poslove u Generali osiguranje d.d. Od srpnja 2010. radi na mjestu članice Uprave Grawe Hrvatska d.d. zadužene za životna i neživotna osiguranja, obradu i likvidaciju šteta, aktuaristiku, reosiguranje i nekretnine. U travnju 2019. je imenovana predsjednicom Uprave društva.
Matija Kovačević je rođen 3.1.1982. godine u Slavonskom Brodu gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2005. godine, a 2007. godine je položio pravosudni ispit. Radio je kao odvjetnički vježbenik u odvjetničkom uredu odvjetnika Ante Marića u Slavonskom Brodu od 2005. do 2007. godine. U odvjetničkom uredu je pretežno radio na poslovima zastupanja oštećenih osoba u postupcima naknade štete prema društvima za osiguranje. 2007. godine se zaposlio u društvu Uniqa osiguranje d.d. gdje je radio kao pravnik likvidator u Odjelu za obradu i likvidaciju šteta do 2012. godine. U Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga se zaposlio 2012. godine gdje radi i danas kao supervizor specijalist u Sektoru za superviziju osiguranja, leasinga i faktoringa, Direkcija za superviziju osiguranja.
Saša Krbavac rođena je u Zagrebu, gdje je i diplomirala na Ekonomskom fakultetu. Svoju profesionalnu karijeru započela je 1990. godine u tadašnjoj Službi društvenog knjigovodstva, na mjestu inspektorice. 1993. godine prelazi u Trgovačku banku, prvu privatnu banku u Hrvatskoj, gdje je radila na rukovodećim funkcijama, prvo unutar Sektora gospodarstva, a od 1997. godine u Sektoru građanstva. Nakon fuzije Trgovačke, Bjelovarske i Čakovečke u Erste & Steiermärkische banku 2000. godine, radi na mjestu direktorice Sektora građanstva i prokuristice, na kojoj funkciji ostaje i nakon fuzije s Riječkom bankom. Od 2004. godine predsjednica je Uprave UNIQA osiguranja, s nadležnostima u područjima prodaje, podrške prodaji, marketinga, ljudskih potencijala te digitalizacije i novih tehnologija. Treću fuziju u karijeri, ovoga puta između UNIQA osiguranja i Basler osiguranja Zagreb, uspješno završava u 2014. godini. Predsjednica Uprave UNIQA osiguranja je četvrti mandat za redom.
Dr. sc. Jakša Krišto docent je na Katedri za financije. Zaposlen je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 2006. godine. Diplomirao je 2004. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Financije. U 2007. godini magistrirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu na znanstvenom poslijediplomskom studiju „Financije i osiguranje“, a u 2012. godini doktorirao u okviru Doktorskog studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na temu „Upravljanje izloženošću riziku institucionalnih investitora uvođenjem kapitalnih zahtjeva“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Alena Stojanovića. Od 2004. do 2006. radio je u Croatia osiguranju d.d. Filijala Split u odjelu prodaje kao pripravnik i stručni suradnik. Od 2006. zaposlen je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Katedri za financije kao asistent, od 2012. kao viši asistent, a od 2016. je docent. Izvodi nastavu na predmetima „Financijske institucije i tržišta“, „Financial institutions and markets“, „Upravljanje institucionalnim investitorima“ i „Poslovno bankarstvo“. Nositelj je kolegija „Nebankovne financijske institucije“ na Specijalističkom poslijediplomskom studiju „Financijske institucije i tržišta“. Na istom Studiju je i tajnik od 2006. godine. Mentor je na brojnim seminarskim, završnim i diplomskim radovima. Dodatno se educirao i izlagao radove na inozemnim i domaćim, znanstvenim i stručnim konferencijama i radionicama iz područja svog znanstvenog i stručnog interesa, a to je: financijski sektor, institucionalni investitori, suvremene promjene u poslovanju financijskih institucija, regulatorni okvir financijskog sustava, kapitalni zahtjevi i upravljanje rizicima te razvoj financijskih proizvoda. Prisutan je u praksi kroz održavanje različitih seminara i radionica te sudjelovanje u radu radnih grupa pri stručnim udruženjima financijskih institucija ili nadzornim agencijama. Autor je ili suautor više od 40 znanstvenih i stručnih radova te jedan od urednika i autora znanstvene monografije iz područja osiguranja.
Lukasz Laptas has spent almost 30 years working in the IT industry for companies like: IBM, Cisco, Guidewire or DXC Technology on various sales and management positions. He is a co-founder and first CEO of a Polish fintech Trevica, currently owned by MasterCard Processing Services which offered unique payment products to Polish banks. Lukasz joined Tia Technology in February 2019 as a Regional Sales Director responsible for Central and Eastern European insurance markets.
Jelena Lešić, rođena 27.08.1986., Karlovac. Završila je 2005 . Opća gimnazija u Ogulinu, 2016. Visoko učilište Effectus: financije i pravo.
James Lindsay-Carlin I’m a Cyber Underwriter at Hiscox London Market, responsible for our delegated / facility book.  My responsibilities range from backing MGAs and Lloyd’s coverholders specialising in Cyber insurance through to building long-term partnerships with insurance companies and white-labelling our Cyber products for them. I am a qualified actuary, and began my career at Hiscox in our Specialty division where I priced niche & cross-class facilities sitting in our Alternative Risk team.  Prior to joining Hiscox, I was an consulting actuary, where I advised Lloyd’s syndicates, MGAs and government institutions on topics ranging from mergers and takeovers through to reserving reviews and legacy portfolio transfers. I graduated from the University of Bristol with a degree in Mathematics, and outside of work I’m a keen skier.
Ljiljana Marić. Nakon završenog studija ekonomije na Ekonomskom fakultetu u  Zagrebu, smjer Financije, bankarstvo i osiguranje karijeru 1994. godine započinje radeći u društvu za osiguranje Helios osiguranje d.d. kao suradnik u prodaji osiguranja. Od 1997. obnaša funkcije na rukovodećim pozicijama kao izvršna direktorica odjela i direktorica sektora prodaje i sektora životnih osiguranja u Allianz Zagreb d.d., a od 2004. do 2010. u Merkur osiguranju d.d. rukovodi odjelom zdravstvenog osiguranja. U ožujku 2010. gđa. Marić je zaposlena u HANFAi u Sektoru za superviziju I kao zamjenica Direktora Sektora. U rujnu 2012. kao glavna savjetnica u Sektoru za osiguranje zadužena je bila i za projekt implementacije Solventnosti II, internu koordinaciju za rad s EIOPA-om i Europskom komisijom te je sudjelovala kao stručnjak u radu Vijeća Europske unije. Ovlaštena je interna revizorica i posjeduje certifikat funkcije usklađenosti s propisima – compliance officer. Tijekom svog rada u HANFA-i, gđa. Marić sudjelovala je i u Twinning projektima, a osim zaduženja u području osiguranja vezanim uz implementaciju Direktive o distribuciji osiguranja na temelju kojeg je izrađen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranja, sudjelovala je i u implementaciji IORP II Direktive u zakon koji regulira područje mirovinskih osiguravajućih društava kao predstavnik HANFA-e u Radnoj skupini za izradu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima. Od studenog 2018. godine rukovodi Sektorom za superviziju osiguranja, leasinga i faktoringa kao Direktorica Sektora.
Daniel Matić svoju je profesionalnu karijeru započeo 2002. godine u Allianz reosiguranju za životne i zdravstvene proizvode, a 2006. prelazi na aktuarsku funkciju u Allianzu SE. Na oba se položaja susreo s raznolikim aktuarskim temama i brojnim tržištima osiguranja, uključujući regiju srednje i istočne Europe. Daniel se 2008. pridružio društvu za osigurateljsko savjetovanje Willis Towers Watson, gdje je proveo više od osam godina prije nego se ponovno pridružio Allianzu SE. Kao voditelj tima aktuara u Allianz grupi, bio je odgovoran za upravljanje novim poslovnim kapitalom i odobrenja životnih i zdravstvenih proizvoda u nekoliko zemalja i regija u kojima posluje Allianz. U 2019. postaje predsjednik Uprave Allianz Zagreb koja tradicionalno zauzima drugo mjesto među osiguravateljima i vodeću poziciju u životnim osiguranjima u Hrvatskoj.
Marin Matijaca rođen je 1971. u Zagrebu. Diplomirao je 1999. na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu, inženjerski smjer matematičke statistike i informatike, gdje je završio i poslijediplomski specijalistički stručni studij aktuarske matematike. HANFA mu je 2006. izdala ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara. Od 2008. do 2010. član je Uprave Triglav osiguranja d.d., a 2010. postaje predsjednikom Uprave društva.U tijeku je 3. mandat s trajanjem do kolovoza 2020. godine. Potpredsjednik je Nadzornog odbora Hrvatskog nuklearnog POOL-a i potpredsjednik Upravnog odbora Hrvatskog ureda za osiguranje. Od 2008. član je Znanstvenog vijeća Centra za edukaciju djelatnika u osiguranju pri Hrvatskom uredu za osiguranje te predavač na Temeljnom seminaru o osiguranju sa temama: Solventnost društava za osiguranje i Kontroling u osiguranju.
Goran Pejić. Rođen sam 22. ožujka 1967. godine u G. Komušini, općina Teslić, R. BiH, gdje sam završio osnovnu i srednju strojarsku tehničku školu. Na Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu upisao sam se 1987. godine a diplomirao sam u jesen 1991. godine. 1992. godine upisao sam poslijediplomski studij na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, smjer strojarske konstrukcije, usmjerenje motori. Magistarski rad uspješno sam obranio u travnju 1995. godine. Odmah po završetku studija 01. siječnja 1992. godine, zaposlio sam se na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, kao znanstveni novak, gdje sam radio do 1995. godine. U Centru za vozila Hrvatske zaposlio sam se 1995. godine na radnom mjestu stručnog suradnika za tehničke preglede vozila. U istoj tvrtki zaposlen sam i danas, kao Pomoćnik uprave za tehničke poslove. Tijekom svog rada u Centru za vozila Hrvatske sudjelovao sam u pripremi i provedbi niza projekata, kao što su: Uvođenje ispitivanja ispušnih plinova (EKO TEST) motornih vozila, Modernizacija uređaja i opreme u STP, Razvoj novih tehnologija ispitivanja nadograđenih, pregrađenih ili samoizgrađenih vozila, Digitalizacija procesa tehničkih pregleda i registracije vozila i slično. Doktorsku disertaciju, pod nazivom model za brzo predviđanje emisija iz cestovnog transporta, obranio sam 2019. godine. Služim se njemačkim i engleskim jezikom.
Željko Purgar, konzultant za elektromobilnost. Poslije više od 25 godina rada kao freelane novinar u prostoru jugoistočne Europe, godine 2014 pod okriljem Centra odličnosti nisko ugljičnih tehnologija u Ljubljani, zasnovao je i pokrenuo demonstracijski projekt električne mobilnosti. Na osnovu rezultata projekta Renault je u početku 2015 počeo postepeno ulaziti sa električnim automobilima na tržište regije Adriatic. Aktivno je sudjelovao, kod uspostavljanja i kasnije koordinacije rada sekcije Održivog prometa u sklopu Centra energetskih rješenja u Ljubljani. Bio je slovenski ambasador projekta E-Tankstellen Finder (Kelag) i član programskog savjeta konferencije Inovacije u Energetici. Koordinirao je konzorcij, koji je za Republiku Sloveniju pripremio stručne podloge za implementaciju EU direktive 2014/94 za alternativna goriva u nacionalno zakonodavstvo, sa programom poticanja prodaje električnih vozila. Od početka 2017 radi kao konzultant za električno mobilnost za Renault Adriatic, na tržištu jugoistočne Europe. U sklopu raznih konferencija i drugih događanja redovito nastupa na panel raspravama o električni mobilnosti, koje i aktivno vodi. Trenutačno priprema program poticanje upotrebe električnih automobila u društvu ELES, Slovenskom operateru prijenosnog sustava električne energije. U travnju 2019 pripremio je i aktivno sudjelovao na radionici Hrvatskog ureda za osiguranje “Izazovi (problematika) električnih automobila u procjenama šteta”.
Vesna Reljić, koordinator za sprječavanje prijevara i voditelj Kontrola i Servisa u Allianz Zagreb d.d., diplomirala je 2003. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Nakon pripravništva u odvjetničkom uredu odvjetnika Gorana Božića i položenog pravosudnog ispita, karijeru nastavlja u odvjetničkom društvu “Grgić i partneri” gdje stječe bogato iskustvo u području naknade štete. Od 2009. godine prelazi u sudske štete Allianz Zagreb d.d., nakon čega od 2017. godine vodi likvidaciju motornih vozila. U zadnjih godinu dana vodi poslovno područje koje predstavlja stalni izazov na tržištu osiguranja.
Peter Schlamberger is the Managing Director and Founding Partner of Managing General Agency Polaris Corporate Solutions GmbH (Vienna, Austria) which acts as a Coverholder at Lloyd’s. He has 20 years of experience in the international specialty casualty insurance and reinsurance market. While operating in the London insurance market, Peter placed and participated in the resolution of claims for some of the most complex D&O risks, Financial Institutions, Employment Practices Liability, Public Offering of Securities Liability, Commercial Crime, Pension Trustees Liability and Professional Indemnity for FTSE 100, Fortune 500 and Top European 100. Since 2006 Peter has been underwriting specialty casualty insurance and reinsurance. He has over 15 years of experience in developing and implementing new Financial Lines insurance products across continental Europe and in the CEE / CIS area. He is a frequent speaker at International Financial Lines conferences and forums. Peter holds a Masters Degree from the Vienna University of Economics and Business Administration (Wirtschaftsuniversität Wien) and is a member of the Professional Liability Underwriting Society (PLUS).
Barbara Sepic je diplomirala strane jezike i književnosti, te završila MBA in International Business na MIB Trieste School of Managementu u Trstu. Od 2002 radi za MIB Trieste School of Management u Trstu, gdje je odgovorna za selekciju kandidata za master programe na engleskom jeziku, te je Chief Quality Officer škole. U svojoj ulozi Chief Quality Officer-a odgovorna je za vođenje postupaka koji osiguravaju kvalitetu svih master programa škole. Zadužena je također i za posebne projekte kao Generali Global Graduate program, što je rezultat bliske suradnje Generali Grupe i MIB-a. Dvogodišnji program je bio usmjeren na edukaciju visokih potencijala u Generali Grupi, pružajući sudionicima priliku da uče i rade u različitim poslovnim funkcijama i iskuse međunarodno radno iskustvo unutar Grupe. Vodila je i sličan obrazovni projekt za grupu Intesa San Paolo.
Robert Spudić diplomirao 1995. na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu. Na istom fakultetu 2005. magistrirao i stekao zvanje magistar znanosti iz područja tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport. 2006. upisao poslijediplomski doktorski studij na istom fakultetu. Od akademske 2008/2009 godine u funkciji vanjskog suradnika izvodi nastavu na Veleučilištu Hrvatsko zagorje Krapina i na Veleučilištu Velika Gorica. Od 2019. zaposlenik je Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapina. Objavio je više znanstvenih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim znanstvenim časopisima. Ima 20 godišnje iskustvo u području logistike i organizacije upravljanja prometom i transportom. Stalni je sudski vještak za cestovni promet.    
Božo Šaravanja član je Uprave Wiener osiguranja Vienna Insurance Group. Božo Šaravanja je 2001. godine diplomirao financije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Dodatno se usavršavao kroz mnogobrojne seminare i edukacije, kao što je i IEDC Bled School of Management te je sudjelovao na raznim poslovnim konferencijama. Posjeduje dugogodišnje iskustvo u svim segmentima i kanalima prodaje, kao i procesima kvalitete usluga i marketinga osiguranja. Od 2002. do 2014. karijeru je gradio u Allianz Zagreb d.d. gdje je započeo kao voditelj zastupnika. Zatim postaje direktor prodajne mreže te nastavlja napredovati do 2013. godine, kada postaje direktor sektora vlastitih kanala prodaje. Od studenog 2014. godine član je Uprave Wiener osiguranja VIG, odgovoran za segmente interne i vanjske prodajne mreže te marketinga.
Ivana Špoljarević diplomirala je 2004. na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Nakon tri godine rada u odvjetništvu i položenog pravosudnog ispita, zapošljava se kao stručna suradnica u Croatia zdravstvenom osiguranju d.d. nakon čega prelazi u Odjel za tržište kapitala Hanfe, gdje radi na poslovima licenciranja pružatelja investicijskih usluga te regulatornog usklađenja investicijskih društava sa Zakonom o tržištu kapitala i podzakonskim aktima. U istoj instituciji radi i danas, kao supervizorica specijalistica u Direkciji za superviziju mirovinskih fondova, pri Sektoru za superviziju fondova i investicijskih društava. Predavala je na obrazovnim programima koje je Hanfa održavala za predstavnike financijske struke, bila je članica više radnih skupina za izradu europske i hrvatske regulative u sferi dobrovoljnih mirovinskih fondova, te se kroz svoj rad specijalizirala za IORP II Direktivu i PEPP Uredbu kao novu europsku regulativu u domeni dobrovoljnih mirovinskih fondova.
Ivica Veselić
Dr. sc. Ante Žigman predsjednik je Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) u čijoj je nadležnosti široki spektar financijskih nebankarskih usluga, od regulacije i nadzora tržišta kapitala, preko osiguranja do investicijskih i mirovinskih fondova. Član je Povjerenstva za posredovanje Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA), a uz to i član izvršnog odbora Međunarodne udruge nadzornika osiguranja (IAIS) kao predstavnik CEET regije (srednje i istočne Europe i Zakavkazja) te aktivno sudjeluje u radu tih međunarodnih tijela. Prije imenovanja na čelo HANFA-e obnašao je brojne važne funkcije, a samo neke od njih su: pomoćnik ministra financija za makroekonomske analize i planiranje, nakon čega i državni tajnik u Ministarstvu financija. Obnašao je i funkciju potpredsjednika Povjerenstva za fiskalnu politiku Hrvatskog sabora te člana pododbora za javni dug Ekonomskog i financijskog odbora (ESDM). U bankarskom sektoru bio je član uprave Partner banke, a svojevremeno i direktor Direkcije za makroekonomska i financijska istraživanja i glavni ekonomist Raiffeisen banke u Hrvatskoj. Značajan dio karijere proveo je u Hrvatskoj narodnoj banci otkud je, iz Ureda guvernera, imenovan na sadašnju poziciju. Autor je niza znanstvenih i stručnih radova iz područja fiskalne politike i financija te aktivan predavač kolegija iz područja ekonomije i financija.