Pozvani predavači 2016

GOVORNICI, PREDAVAČI, PANELISTI I MODERATORI

 anic

Ruđer Anić nakon završetka studija na Pravnom fakultetu u Zagrebu karijeru 1986. započinje kao vježbenik u odvjetničkom uredu Krešimira Anića. Godine 1990. otvara samostalni odvjetnički ured u kojem radi do 2006. godine, kad s odvjetnicima Krešimirom Anićem i Damirom Sajkom osniva odvjetničko društvo Anić i partneri gdje i danas radi. Godine 2000. imenovan je savjetnikom Vlade Republike Hrvatske za pomoć oštećenima u međunarodnom odštetnom predmetu Baxter. U razdoblju 1992.-1998. uključen je u projekt pružanja besplatne pravne pomoći hrvatskim braniteljima u sklopu besplatne pravne psihološke i sociološke pomoći u suradnji s Udrugom hrvatskih veterana Domovinskog rata te je odlikovan Spomenicom Domovinskog rata. Od strane Bezirksgericht Liesing u Beču kao i od Truro Country Court imenovan je vještakom za područje hrvatskog odštetnog prava. Ovlašteni je izmiritelj registriran pri Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske, Hrvatskoj odvjetničkoj komori, te Hrvatskom uredu za osiguranje.

Član je PEOPIL-a (Pan European Organisation of Personal Injury Lawyers) i IETL-a (Institute for European Traffic Law).

 

Prof.dr.sc. Miroslav Baća redoviti je profesor Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta oraganizacije i informatike Varaždin. Voditelj je Centra za forenziku biometriju i privatnost te stalni sudski vještak za iformatiku, telekomunikacije i biometriju, kao i ovlašteni ekspert za privatnost informatičkih proizvoda i usluga EuroPriSe.

Fokus njegovog znastvenog i stručnog rada je zaštita i sigurnost informatičkih proizvoda i usluga te razvoj i analiza alata za potrebe forenzičkog istraživanja. Objavio je preko stotinu znanstvenih i stručnih radova te obavio veliki broj različitih vještačenja iz domene informatike i telekomunikacija kao i biometrije.

 bagat

Mario Bagat je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci diplomirao 1999. godine i stekao naziv doktora medicine. Školovao se u Hrvatskoj i inozemstvu te završio više poslijediplomskih studija. Doktorirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Karijeru je započeo u Ministarstvu zdravlja kao koordinator reforme zdravstvenog sustava. U HZZO-u  kao pomoćnik ravnatelja, vodio je Sektor zdravstvene zaštite. U razdoblju od 2006. do 2007. godine bio je nacionalni koordinator Svjetske zdravstvene organizacije za Hrvatsku za područje financiranja zdravstva. U CROATIA zdravstvenom osiguranju d.d. na radio je na mjestu direktora Sektora za osiguratelje i medicinske poslove. Trenutno je zaposlen na mjestu direktora Sektora dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u Wiener osiguranju Vienna Insurance Group d.d.

Stalni je predstavnik Republike Hrvatske u Odboru za zdravstvena osiguranja Europske federacije osiguravatelja Insurance Europe u Brusselu. Autor je više od 50 znanstvenih i stručnih radova iz područja osiguranja i upravljanja zdravstvenim sustavom te je stalni ili gostujući predavač na dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi iz područje upravljanja zdravstvenim sustavom.

Vančo balen

Vančo Balen radi u Croatia osiguranju d.d. kao direktor Sektora za upravljanje rizicima. Prethodno je obnašao razne rukovodeće funkcije unutar Croatia osiguranje Grupe, Privredne banke Zagreb te u revizorsko-konzultantskoj tvrtci Deloitte gdje je vodio projekte uspostave sustava upravljanja rizicima, optimizacije poslovnih procesa te implementacije Basela 2 i Solventnosti 2 u vodećim regionalnim bankarskim i osigurateljnim grupacijama. Vančo je diplomirao Financijsku i poslovnu matematiku na Prirodoslovno matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a na istom fakultetu trenutno završava Poslijediplomski specijalistički studij aktuarske matematike. Njegovo područje interesa su kontrola i upravljanje rizicima, financijsko modeliranje, regulatorna usklada, Solvency II te optimizacija poslovnih procesa i korporativno upravljanje u financijskim institucijama.

Bertoncelj copy

Snježana Bertoncelj  je na čelu Erste osiguranja Vienna Insurance Group d.d. od 2005. godine, kada je Društvo osnovano. Prije toga bila je zaposlena na mjestu direktorice Sektora za životna osiguranja u Allianz Zagreb d.d. Ima 20 godina iskustva rada na poslovima životnog osiguranja, posebice u dijelu aktuarske matematike, razvoja proizvoda i bankoosiguranja. Diplomirala je matematiku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te završila dodatnu izobrazbu iz aktuarske matematike i 2001. stekla status ovlaštenog aktuara. Također je 2002. stekla i licencu za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvima. Tijekom godina obnašala je i dodatne funkcije kao što su predsjednica Udruženja osiguravatelja pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, članica Nadzornog odbora društva Winner Life VIG Skopje, Makedonija, a trenutno obnaša funkciju članice Nadzornog odbora Hrvatskog aktuarskog društva.

 

Vitomir Boić nakon diplome na Pravnom fakultetu u Zagrebu radi u pravosuđu. Trenutno je sudac Županijskog suda u Velikoj Gorici. Izvodi nastavu iz nastavnog predmeta vježbe iz građanskog i građanskog procesnog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Član je više radnih grupa Ministarstva pravosuđa za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona i Zakona o mirenju. Viši je predavač pri Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu i pri Veleučilištu Velika Gorica te predavač na Pravosudnoj akademiji.

 brandstetter Michael Brandstetter
Born 1978, Austrian nationalityMaster degrees in International Economic and Business Studies and Political Science at the University of Innsbruck and IECS Strasbourg, FranceGraduate of the Diploma Course of the Diplomatic Academy ViennaSince 2014 Manager EU and International Affairs at the Austrian Insurance Association (VVO)Previous positions:Advisor at the EU-office of the Austrian Federal Economic Chamber at the Austrian Permanent Representation, BrusselsMember of the founder team of the start-up company LightglassAdvisor at the Ministry of European and International Affairs of Austria during the Austrian EU presidency
SlavenDobrić Slaven Dobrić, od 2007. član Uprave za operacije Allianz Zagreb d.d., rođen je 1971. u Zagrebu. Nakon završenog Pravnog fakulteta u Zagrebu, 1995. započinje profesionalnu karijeru u odvjetničkom uredu. 2000. prelazi u Allianz Zagreb d.d. na mjesto pravnika u sudskim zastupanjima, a 2001. postaje voditelj Odjela za pravnu podršku razvoja proizvoda. Godine 2003. prelazi na mjesto direktora Službe za obradu šteta, a 2004. napreduje na poziciju direktora Sektora za obradu šteta. Nakon osnivanja Allianz Reosiguranja d.d. 2005., obnaša i dužnost člana Uprave. Sudjelovao je u brojnim stručnim izlaganjima na „Danima osiguranja“, a u suradnji s Hrvatskim društvom sudskih vještaka izlagao je na temu propisa osiguranja i prijevara u osiguranju. Slaven Dobrić je 2004. završio poslijediplomski studij građanskopravnih znanosti te dobio titulu magistra pravnih znanosti. Od 2003. do 2007. ovlašteni je miritelj na listama Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske udruge poslodavaca i Hrvatskog ureda za osiguranje te član stručnih radnih skupina s područja osiguranja.
 dorcic Fedor Dorčić, dr. med. spec. medicine rada i sporta vršitelj je dužnosti ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. 2003. godine počinje raditi u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje kao kontrolor, član liječničkog povjerenstva. Od 2005. godine rukovoditelj je Područnog ureda Rijeka Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, a paralelno s time 2011. godine rukovoditelj je Područnog ureda Pazin Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, a zatim je od 2013. godine voditelj Regionalnog ureda Rijeka Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje . Od 2014. do 2016. godine radio je kao specijalist medicine rada  i sporta u Domu zdravlja Primorsko – goranske županije. 2006. godine bio je asistent i predavač Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci iz područja zdravstvenog osiguranja. 2006. godine diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Rijeci, te nakon završenog specijalističkog studija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2010. godine postaje specijalist medicine rada i sporta. 2007. godine završava poslijediplomski studij Biomedicina na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, te i 2007. godine postaje magistar znanosti na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.
 druzijanic Danko Družijanić više od 20 godina radi kao novinar, urednik i televizijski voditelj, a u nekoliko prilika obavljao je i poslove glasnogovornika i direktora korporativnih komunikacija, u javnom i privatnom sektoru. Studirao je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti, te socijalni rad na Pravnom fakultetu. U novinarstvu je prošao sve redakcijske poslove, te uređivao i vodio desetak različitih dnevnih i tjednih TV emisija, te više posebnih projekata. Vodio je, u ulozi moderatora, i na desetke javnih događaja, konferencija, panela i okruglih stolova. Aktivno se služi engleskim jezikom, te pasivno njemačkim i slovenskim
 durkan

Dalibor Đurkan rođen je 21.10.1975. godine u Zagrebu. Profesionalnu karijeru u osiguranju započeo 1999. godine, te je kroz sve naredne godine radio na različitim funkcijama u osigurateljnim društvima. Od 01.12.2011. zaposlen je na funkciji člana Uprave Merkur osiguranja d.d., a od 01.11.2016. preuzima funkciju predsjednika Uprave.

 filipovic

Hrvoje Filipović radi kao konzultant za aktuarstvo i upravljanje rizicima u EY Italija. Nakon završetka Ekonomskog fakulteta u Zagrebu odlazi u Italiju gdje specijalizira osiguranje i upravljanje rizicima, a trenutno pohađa Poslijediplomski specijalistički studij aktuarske matematike na Prirodoslovno matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Njegovo područje specijalizacije obuhvaća Solventnost II regulativu s posebnim naglaskom na prvi i drugi stup. Iskustvo je stjecao na projektima korporativnog restrukturiranja prema S2 zahtjevima, optimizaciji kapitala i procesa, validaciji internih modela, razvoju i implementaciji ključnih indikatora poslovanja te brojim drugim aktuarskim i strateškim projektima. Hrvoje sudjeluje kao redovni gost predavač na međunarodnim školama i konferencijama. Autor je nekoliko znanstvenih radova, redovni kolumnist časopisa „Svijet Osiguranja“ te nagrađivan od strane Hrvatskog ureda za osiguranje.

 

Boris Galić

Boris Galić, predsjednik Uprave Allianza Zagreb d.d. rođen je 1969. u Koprivnici. Diplomirao je financije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Karijeru započinje u Hrvatskoj narodnoj banci u Sektoru za nadzor i kontrolu. 1997. godine prelazi u investicijsku banku CAIB na mjesto voditelja brokerskog odjela. U Zagrebačku banku dolazi 1998. godine, a krajem 2000. postaje direktor Direkcije asset managementa gdje je zadužen za razvoj investicijskih fondova i projekt mirovinske reforme. 2001. godine dolazi na mjesto predsjednika Uprave Allianz ZB d.o.o., društva za upravljanje AZ obveznim mirovinskim fondom, koji uskoro postaje vodeći mirovinski fond u Hrvatskoj s najvećim brojem prikupljenih članova i imovine pod upravljanjem. Tijekom 2003. godine prelazi u Allianz Zagreb na mjesto člana Uprave, a iste godine postaje predsjednikom Uprave. Kao sudionik i predavač sudjelovao je na velikom broju konferencija o tržištu kapitala i financijskom poslovanju u zemlji i inozemstvu. Od studenog 2009. predsjednik je Savjeta HANFA-e, a od rujna 2012. član Nadzornog odbora Hrvatske udruge poslodavaca (HUP). U studenom 2012. godine počeo je obnašati dužnost rizničara Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore, a 2015. izabran je za potpredsjednika.

grubisicdokic

Nives Grubišić Đogić je rođena 1979. u Zagrebu. Nakon završenog Pravnog fakulteta u Zagrebu, 2003. godine započinje karijeru na  Općinskom građanskom sudu u Zagrebu, prvo kao vježbenik, a  potom kao sudski savjetnik Županijskog suda u Zagrebu. Imenovana je za suca Općinskog građanskog suda u Zagreba 2009. godine, a od 1. travnja 2015. obavlja dužnost na  Općinskom sudu u Novom Zagrebu. Od 2013. sudjeluje u projektu Europske unije “Europska pravosudna suradnja u građanskim u trgovačkim stvarima” te kroz brojna međunarodna usavršavanja stječe znanja s područja europskog privatnog prava. Autor je i nekoliko publikacija s tog područja.

harapin

Mario Harapin zaposlen je u farmaceutskoj tvrtki Roche d.o.o. kao Public Affairs Director. Diplomirao je na Medicinskome fakultetu u Zagrebu, a od 1996. do 2015. bio je novinar i urednik na HRT-u gdje je uređivao emisije na području unutarnje politike i zdravstva te je specijaliziran za teme iz medicine, zdravstva i zdravstvenog osiguranja.  Pri Hrvatskome novinarskom društvu 2002. osnovao je Zbor zdravstvenih i medicinskih novinara čiji je predsjednik bio dva mandata te je 14 godina bio direktor tečaja „Mediji i zdravlje“. 

 simon-hogg

Simon Hogg is a specialist Insurance Broker with a specific focus on Financial Institutions and Cyber Risks and is a fully qualified broker at Lloyd’s of London. Simon has a wealth of expertise in all aspects of Client Advisory, Placement, Products & Wordings, International Exposures and Market Negotiations. He has worked for a range of top tier Insurance Brokers in London handling the Bankers Blanket Bond, Directors’ & Officers’, Professional Liability and Cyber Insurances of numerous Global 500 clients in Europe, the US and in the Rest of the World. Additionally, Simon has developed a number of market leading products and placement facilities in the London Insurance market ranging from remote electronic placement facilities to new bespoke insurance coverage for Major NYSE listed companies and innovative schemes for the European and Off-Shore Investment Fund market. Simon has a Dual Honours Bachelor of Arts degree from Warwick University in English and Italian Literature, a Master of Research in Management from the University of London and Simon is also a Bachelor of Laws (LLB). He is currently researching Corporate Governance and its relationship to the National Economic and Welfare indicators in Emerging Economies as part of his PhD doctoral thesis at the University of London.

hrzic

Marijana Hržić

Trenutna pozicija:
Direktor Sektora zdravstvenih osiguranja u Croatia osiguranje d.d.
ObrazovanjeEkonomski fakultet u Zagrebu, diplomski studij, smjer Međunarodna trgovina (1994.-1998.)
Ekonomski fakultet u Zagrebu, znanstveni poslijediplomski studij, smjer Financije poduzeća (2003.-2007.)
Radno iskustvo: Zadužena za obnašanje vodećih upravljačkih funkcija u Sektoru zdravstvenih osiguranja u Croatia osiguranju d.d . 
Obnašala je funkciju direktora Sektora za prodaju i marketing u Croatia zdravstvenom osiguranju d.d. obavljajući poslove upravljanja cjelokupnim Sektorom (unaprjeđenje proizvoda, provedba planova, odnosi sa velikim klijentima, analiza tržišta, uvođenje inovacija,…)
Aktivno sudjelovanje na brojnim seminarima iz područja prodaje i upravljanja ljudskim potencijalima
Petnaest godina radnog iskustva u Croatia osiguranje d.d. na upravljačkim pozicijama

janecek

Martin Janeček has a Ph.D. degree in actuarial science from Faculty of Mathematics and Physics of Charles University in Prague. He is certified member of International Actuarial Association and active lecture at universities. He has long-term experience in actuarial practice as leading many projects as independent actuarial consultant (and the owner of actuarial company Tools4F, s. r. o.) for many respected international clients. Martin’s special competences are in these areas: Life, Value&Risk Management, Assets, Business experience.

02.03.2015., Zagreb - Miho Klaic, direktor Fortiusa, predsjednik Udruzenja posrednika RH. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

Miho Klaić radi kao direktor u tvrtki FORTIUS d.o.o. za posredovanje u osiguranju. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Dubrovniku, smjer Međunarodna razmjena. Od 1996 radi u industriji osiguranja te posjeduje dugogodišnje iskustvo u osiguranju i reosiguranju. Predsjednik je Udruženja posrednika u osiguranju pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

klanac

Mile Klanac, predavač stručnih predmeta na Policijskoj školi. Prethodno 19 godina radio u Postaji prometne policije u Zagrebu na radnim mjestima od vođe ekipe za očevid, policijskog službenika za kriminalističku obradu u cestovnom prometu, pomoćnika načelnika za krim obradu i očevide prometnih nesreća (13 godina), do načelnika postaje.

Krišto

Jakša Krišto je viši asistent na Katedri za Financije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Prije zaposlenja na Ekonomskom fakultetu od 2004. do 2006. godine radio je u Croatia osiguranju d.d Filijala Split. Završio je dodiplomski studij na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2004., u rujnu 2007. godine magistrirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu na znanstvenom poslijediplomskom studiju Financije i osiguranje, a u veljači 2012. doktorirao u okviru Doktorskog studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dodatno se educirao na inozemnim i domaćim znanstvenim i stručnim konferencijama i radionicama. Prisutan je u praksi kroz održavanje različitih seminara i radionica te sudjelovanje u radu radnih grupa pri Hrvatskom uredu za osiguranje. Autor je oko 30 znanstvenih i stručnih radova te jedan od urednika i autora znanstvene monografije iz područja osiguranja.

 krstulovic

Hrvoje Krstulović je predsjednik Uprave ZB Invest. Diplomirani je ing. matematike na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu. Karijeru započinje u Središnjoj depozitarnoj agenciji. 2001. godine prelazi u Erste d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom na mjesto voditelja analize. Od 2003. godine u Sektoru riznice Erste&Steiermaerkische bank d.d. obavlja funkciju Voditelja prodaje i novih izdanja. 2006. godine imenovan je članom Uprave Erste vrijednosnih papira Zagreb d.o.o. gdje 2010. postaje Predsjednikom Uprave. 2011. godine postaje član Uprave te od 2012. Predsjednik Uprave ZB Investa. Ima položen brokerski ispit, ispit za investicijskog savjetnika te ispit za upravitelja mirovinskog fonda. 2009. je bio član Odbora za Sukob interesa Zagrebačke burze. Od 2012. je Predsjednik je Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK, a od 2016. član Odbora direktora Europskog udruženja upravitelja fondova i imovine (EFAMA).

GordanaLetica

Gordana Letica nakon završenog studija matematike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, inžinjerski smjer matematičke informatike i statistike, karijeru započinje kao profesorica matematike. 1993. počinje raditi u osiguranju te se usavršava i završava poslijediplomsku edukaciju iz aktuarske matematike i osiguranja, organiziranu u suradnji s Institute and Faculty of Actuaries iz Londona, u Bratislavi i Zagrebu.Do 2011. radi za više društava za osiguranje na operativnim ili upravljačkim pozicijama,  prvenstveno u području aktuarskih poslova, reosiguranja i upravljanja rizicima. Na dužnost članice Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga stupa početkom 2012. godine, a od 3.2.2015. je i zamjenica predsjednika Upravnog vijeća Hanfe. Zamjenski je član Odbora nadzornika (Board of Supervisors) EIOPA-e.Članica je stručnih radnih skupina za izradu prijedloga zakonskih akata iz područja osiguranja  u Hrvatskoj. Sudionik je i govornik na velikom broju domaćih i međunarodnih konferencija, seminara i radionica iz aktuarstva, (re)-osiguranja i mirovinskog osiguranja, upravljanja rizicima i kontrolinga, te jedan od autora znanstvene monografije iz područja osiguranja.U razdoblju 2001. do 2012.  članica je Uprave Hrvatskog aktuarskog društva. Predsjednica je Hrvatskog aktuarskog društva od 2005. do siječnja 2012. godine kao i  alternate council delegate u Međunarodnoj aktuarskoj asocijaciji (IAA), a od 2011. godine članica Izvršnog odbora Hrvatskog matematičkog društva.Kao predavač i ispitivač sudjeluje u aktuarskom školovanju u Hrvatskoj, Makedoniji i BiH.Posjeduje ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara, i ovlaštenja za obavljanje poslova posredovanja i zastupanja u osiguranju, te je položila ispit za obavljanje poslova investicijskog savjetnika.

lovric

Prof.  dr .sc. Zvonimir Lovrić, dr. med. Rođen je u Osijeku (1954.). Studij medicine završio je 1979. u Zagrebu. Specijalist je opće kirurgije i traumatologije, Predstojnik Odjela za traumatologiju KB Dubrava u Zagrebu. Profesor je kirurgije u trajnom zvanju na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, docent na katerdi za kirurgiju Medicinskog fakulteta u Rijeci. Ima znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, te naslov primarijusa. Pozivni je predavač na Vojno-medicinskoj akademiji SAD-a u Bethesdi Washington. Sudionik je velikog broja međunarodnih i domaćih kongresa i seminara, te autor ili koautor preko 30 znanstvenih i stručnih članaka u međunarodnim časopisima. Član je više domaćih i međunarodnih strukovih udruga. Prisegnuti je sudski vještak za pitanja traumatologije i kirurgije unazad 20 godina.

   
Matek

Petar-Pierre Matek nakon završenog studija ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i poslijediplomskog studija na temu međunarodnih financija i financijskih tržišta na sveučilištu Louis Pasteur u Strasbourgu karijeru 1998. započinje u Hrvatskoj narodnoj banci. Godine 2000. postaje voditelj Odjela za upravljanje imovinom u Zagrebačkoj banci. Od 2002. do 2005. vrši dužnost člana, a od 2005. do kraja 2011. predsjednika Uprave ZB Investa, društva za upravljanje investicijskim fondovima. Početkom 2012. stupa na dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

 Orlovac

Ljiljana Orlovac nakon završenog studija ekonomije na Ekonomskom fakultetu u  Zagrebu, smjer Financije, bankarstvo i osiguranje karijeru 1994. godine započinje radeći u društvu Osiguranje Helios d.d. kao suradnik u prodaji osiguranja. Od 1995. do kraja 2003. radi u prodaji osiguranja te rukovodi osigurateljnim sektorima i službama u Allianz Zagreb d.d. povezanim uz prodaju osiguranja posebice životnih osiguranja, a od 2004. do 2010. u Merkur osiguranju d.d. radi na unaprjeđenju prodaje i rukovodi odjelom zdravstvenog osiguranja.

Od ožujka 2010. zaposlena je u HANFA-i u Sektoru za superviziju I kao glavni savjetnik i zamjenik Direktora Sektora do rujna 2012. od kada je u Sektoru za osiguranje, Direkciji za neposredni nadzor uz poslove glavnog savjetnika zadužena i za projekt implementacije Solventnosti II.

 TatjanaRačićŽlibar

Tatjana Račić Žlibar završila je Prirodoslovno matematički fakultet u Zagrebu, smjer inžinjer matematike i magistrirala aktuarstvo na Budimpeštanskom sveučilištu. Poslovnu karijeru započinje 1990. godine na aktuarskim poslovima, a radila je za više osiguravatelja i reosiguravatelja u zemlji i inozemstvu kao zaposlenica odnosno vanjski suradnik – samostalni ovlašteni aktuar, te ujedno direktorica vlastite tvrtke. 2000-2002. bila je predsjednica Uprave Basler životnog osiguranja d.d., a od 2006. članica je Uprave UNIQA osiguranja d.d. Predavač je na više poslijediplomskih studija i seminara u zemlji i inozemstvu, ima naslovno nastavno zvanje predavača, jedan je od pokretača i organizatora sustavne edukacije aktuara u RH. Autorica je i koautorica više članaka, suradnica na više rječnika u područjima aktuarstva i osiguranja, te urednica Rječnika osiguranja. Jedan je od osnivača Hrvatskog aktuarskog društva (HAD), dugogodišnja dopredsjednica, od 2011. predsjednica Nadzornog odbora HAD-a. Članica nekoliko sekcija Međunarodnog udruženja aktuara (IAA), te dugogodišnja predstavnica HAD-a u IAA. Od 2008. do 2010. bila je zamjenica predsjednika Udruženja osiguravatelja pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, a od 2014. je potpredsjednica Upravnog odbora Hrvatskog ureda za osiguranje.

 radic-blazin Andreja Radić Blažin ima gotovo 20 godina iskustva u osiguranju i od 2013. godine je direktorica Sektora osiguranja u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (HANFA). Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu (financije) u Zagrebu te je završila početno i napredno školovanje aktuarske matematike na Prirodoslovnom matematičkom fakultetu te stekla titulu ovlaštenog aktuara. Prvo osigurateljno iskustvo stjecala je u tvrtki Osiguranje Zagreb, najprije kao aktuar, zatim kao voditeljica odjela, a naposljetku je preuzela dužnost izvršne direktorice životnih osiguranja. U Allianz Zagreb d.d.  tri je godine radila kao direktorica Sektora za životna osiguranja. Od 2008. do 2013. godine bila je članica Uprave tvrtke KD Life u Zagrebu.
pscheidl Dieter Pscheidl, Head of European Affairs
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung GruppePscheidl started his 20-year professional career in the insurance sector with Allianz, followed by UNIQA and Generali. From 2004 to 2015 he has been the representative to the European Union of the Austrian Insurance Association (VVO). In addition he served as a deputy member of the Executive Committee (Board of Directors General) of the European Insurance and Reinsurance Federation “Insurance Europe” from 2008 to 2015. In 2016 he was appointed Head of European Affairs of Vienna Insurance Group and is based in Vienna and Brussels. His responsibilities cover the monitoring of relevant EU initiatives, the regulatory dialogue with EU Institutions and the support of all business areas facing EU issues. Pscheidl has a master’s degree in insurance law and economics from the Vienna University of Economics and Business and holds an insurance broker certificate.
 serafini Stefano Serafini is Senior Manager in EY European Actuarial Services. After working in UK for a number of years he is now based in Trieste and is leader in a number of projects in the risk and value space. He supported major Risk Framework and business model developments for and beyond Solvency II requirements, to steer risk taking activities (advanced RAF), target operating model design and implementation to deliver of Pillar 1 and Pillar 2 information, as well as a number of Solvency II assessments. He has driven the development of Recovery and Resolution for a Global Systemically Important Insurer. Before joining EY Stefano worked as Reporting Manager at the London Unit and as an Analyst at the Italian Head Office of a major Insurance Group, coordinating a number projects, also internationally. Stefano holds a Master degree in Insurance and Risk Management and a BA in Economics. His first language is Italian, he is proficient in English and intermediate in Spanish.
Trbojević Aleksandra Trbojević
1994. – 2013. – Osiguranje Helios d.d. (kasnije Helios VIG d.d.)

– voditeljica Odjela šteta;
2013. – 2015. – Ergo osiguranje d.d.
– direktorica Sektora pravnih, kadrovskih i poslova obrade šteta
Od 2015. – Triglav osiguranje d.d.
– voditeljica Samostalne službe za sprječavanje, otkrivanje i istraživanje prijevara u osiguranju
 vandelic Damir Vanđelić rođen je 1968. u Zagrebu, gdje 1992. završava Fakultet strojarstva i brodogradnje s najvećim pohvalama. MBA titulu stječe na University of Liverpool 2008. godine. Karijeru započinje u Plivi, a potom prelazi u Interbrew. U Adris dolazi 2004. godine i preuzima funkciju direktora investicija Adris grupe, koju je uspješno obnašao do danas. Istodobno je obnašao i funkciju direktora Abilije d.o.o. Od 2008. član je Uprave Adria Resortsa d.o.o. U tom je razdoblju, kao predsjednik ili član, aktivno uključen u rad brojnih nadzornih odbora tvrtki u sastavu Adris grupe (Cromarisa d.d., TDR-a d.d., Hrvatskih duhana d.d….). Od 2011. do 2012. član je NO-a INA-e d.d., da bi 2016. preuzeo funkciju predsjednika Nadzornog odbora INA-e koju obnaša i danas.U navedenom razdoblju, u kojem je obnašao funkciju direktora investicija Adris grupe, Vanđelić je upravljao investicijskim portfeljem vrijednim više od 8 milijardi kuna koji obuhvaća više od 200 važnih projekata u industriji, turizmu i nekretninama.

Vanđelić je oženjen i otac troje djece. Nositelj je Spomenice Domovinskog rata 1990.-1991. godine.

Veselić
Ivica Veselić
 je rođen u Zagrebu 22. listopada 1965. godine, gdje je završio osnovnu i srednju školu te Pravni fakultet . Nakon završenog pravnog fakulteta,  bio je odvjetnički vježbenik. Odlukom Državnog sudbenog vijeća od 12. rujna 1996. godine imenovan je sucem Općinskog suda u Zagrebu gdje je bio raspoređen na građanski odjel, grupu općeg civila. Odlukom Državnog sudbenog vijeća od 29. studenoga 2007. godine imenovan je sucem Županijskog suda u Zagrebu, gdje je raspoređen na građanski odjel.    Odlukom predsjednika građanskog odjela imenovan je jednim od troje sudaca miritelja. Bio je sudac miritelj pri Općinskom sudu u Zagrebu. Član je Državnog izbornog vijeća od 1. ožujka 2015. Na listi je miritelja pri Hrvatskom uredu za osiguranje. Predsjednik je Arbitražnog suda Hrvatskog nogometnog saveza i predsjednik Časnog suda Hrvatske liječničke komore, te miritelj i sudac Suda časti Hrvatske obrtničke komore. Voditelj je radionica u organizaciji Pravosudne akademije, a sudjeluje u izvođenju nastave na Pravnom fakultetu u Zagrebu, nastavnom predmetu  sportsko pravo.  Autor je većeg broja stručnih članaka, te  predavač na raznim savjetovanjima i stručnim skupovima.
vidonja William Vidonja as head of the conduct of business department, contributes to the global and European debates on legal and consumer protection issues, including insurance distribution, data protection, differentiation, contract law, competition issues and financial education. William is also part of the employers’ delegation of the Insurance Sectoral Social Dialogue Committee (ISSDC), the only forum at European level in which insurance employer and employee representatives discuss topics of common interest with the support of the European Commission. He joined Insurance Europe as a trainee in 2002. After his traineeship he was hired as deputy manager of the insurance of the person department before moving to the conduct of business department. William is a French national and holds a law degree from the University of Paris XII.
wray Justin Wray, a UK national, is head of the policy unit. He is responsible for pensions, insurance, external relations and impact assessment. Prior to joining EIOPA in May 2011, Mr Wray worked at the UK Pensions Regulator in a number of operational and policy roles including as Head of Pensions Administration and Governance. Before that he worked at the UK Treasury on financial services regulation and international debt issues, and at the UK Department for International Development.
Untitled Dr. Damir Zorić rođen je 1960. godine. Doktorirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon akademskog rada na fakultetu, deset godina je radio na javnim dužnostima u Saboru i Vladi, u mirovinskom osiguravajućem zavodu te u Ministarstvu vanjskih poslova. Potom se zapošljava u osigurateljnoj branši. Radio je u Veritas osiguranju, te u upravi Sunce osiguranja gdje je vodio programe dobrovoljnih zdravstvenih osiguranja. Od sredine 2009. godine obavlja funkciju predsjednika Uprave Euroherc osiguranja. Član je Upravnog odbora SORS Sarajevo te predsjednik Upravnog odbora Hrvatskog ureda za osiguranje.