Pozvani predavači 2015

GOVORNICI, PREDAVAČI, PANELISTI I MODERATORI

Vančo balen Vančo Balen radi u Croatia osiguranju d.d. kao direktor Sektora za upravljanje rizicima. Prethodno je obnašao razne rukovodeće funkcije unutar Croatia osiguranje Grupe, Privredne banke Zagreb te u revizorsko-konzultantskoj tvrtci Deloitte gdje je vodio projekte uspostave sustava upravljanja rizicima, optimizacije poslovnih procesa te implementacije Basela 2 i Solventnosti 2 u vodećim regionalnim bankarskim i osigurateljnim grupacijama. Vančo je diplomirao Financijsku i poslovnu matematiku na Prirodoslovno matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a na istom fakultetu trenutno završava Poslijediplomski specijalistički studij aktuarske matematike. Njegovo područje interesa su kontrola i upravljanje rizicima, financijsko modeliranje, regulatorna usklada, Solvency II te optimizacija poslovnih procesa i korporativno upravljanje u financijskim institucijama.
SONY DSC Snježana Bertoncelj  je na čelu Erste osiguranja Vienna Insurance Group d.d. od 2005. godine, kada je Društvo osnovano. Prije toga bila je zaposlena na mjestu direktorice Sektora za životna osiguranja u Allianz Zagreb d.d. Ima 20 godina iskustva rada na poslovima životnog osiguranja, posebice u dijelu aktuarske matematike, razvoja proizvoda i bankoosiguranja. Diplomirala je matematiku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te završila dodatnu izobrazbu iz aktuarske matematike i 2001. stekla status ovlaštenog aktuara. Također je 2002. stekla i licencu za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvima. Tijekom godina obnašala je i dodatne funkcije kao što su predsjednica Udruženja osiguravatelja pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, članica Nadzornog odbora društva Winner Life VIG Skopje, Makedonija, a trenutno obnaša funkciju članice Nadzornog odbora Hrvatskog aktuarskog društva.
Kristijan Buk Kristijan Buk, član Uprave za financije Allianz Zagreba d.d., rođen je 1972. u Rijeci. Nakon završenog Ekonomskog fakulteta, profesionalnu karijeru započinje u Croatia Line d.d. Rijeka. Prelaskom u ADRIA osiguranje d.d. Pula na mjesto financijskog direktora, stječe adekvatna znanja iz raznih područja poslovanja osiguravajućeg društva. Nakon preuzimanja ADRIA osiguranja d.d. od strane Grawe Hrvatska d.d., 2001. postaje voditelj Službe financija i općih poslova, a krajem 2004. prelazi na poziciju voditelja Odjela kontrolinga te istovremeno postaje prokurist društva. Sredinom 2005. prelazi u Allianz Zagreb d.d. na poziciju direktora Sektora za kontroling i upravljanje imovinom, a 2007. postaje članom Uprave za financije. Kao jedan od članova radne grupe „Kapital, granica solventnosti i ulaganja“, sudjeluje u izradi prijedloga Zakona o osiguranju. 2011. imenovan je voditeljem Radne skupine za solventnost i adekvatnost kapitala Solvency II, koja djeluje pri Hrvatskom uredu za osiguranje. Na poziv Ministarstva financija 2012. imenovan je ispred Hrvatskog ureda za osiguranje (HOU) članom Radne skupine za izradu novog Zakona o osiguranju, a HUO je potvrdu imenovanja ponovio i u 2013. godini.
 DarkoBuković Darko Buković, rođen je 1966. Iz sebe ima bogato novinarsko iskustvo, a uža specijalnost mu je gospodarsko novinarstvo, teorija i praksa odnosa s javnostima i korporativno komuniciranje te komunikacijski managament. Radio je kao novinar, novinar urednik pomoćnik urednika za unutarnju politiku te zamjenik urednika za gospodarstvo u HINA -i, od 1991-2006). Od 2006. do danas radi kao glavni urednik Privrednog vjesnika. Urednik je Hrvatskog almanaha 1996., 1997/98 i 2006., te glavni je urednik Almanaha zagrebačkog obrtništva., suautor je knjige „Dionice – priručnik za početnike“, te autor knjige „Vrijeme je za gospodarstvo“. Moderator brojnih gospodarskih i ostalih okruglih stolova i skupova u Hrvatskoj i regiji, poput Dana poduzetnika HUP-a, Hrvatskog gospodarskog foruma,  tradicionalnog razgovora članova Vlade i gospodarstvenika na Zagrebačkom velesajmu, Hrvatsko-slovenskog business foruma, međunarodnih Biznis plus konferencija, Dana hrvatskog turizma i Hrvatskog turističkog foruma, dodjele nagrade Top of the Funds.Dugogodišnji je član žirija za izbor prestižnih nagrada: „Zlatne dionice“, „Gospodarstvenik godine“, „Regionalni gospodarstvenik godine“, „Osoba godine“ , „Poslovni ugled– Business Reputation“,„Superbrands“ Hrvatska. Predavač je na brojnim seminaraima, radionicama i media treninzima.
Catherine Catherine de la Croix je predsjednica Uprave Societe Generale Osiguranja d.d. od  2014. godine, dok se istom Društvu pridružila još 2013. godine, kao savjetnica Uprave. Za Societe Generale Grupu radi od 2002. godine. te je do sada obnašala razne rukovodeće funkcije. Ima 20 godina iskustva rada u osiguranju, s naglaskom na razvoj djelatnosti osiguranja, uključujući osnivanje, razvoj i upravljanje podružnicama, upravljanje imovinom, menadžment i animaciju timova za prodaju proizvoda osiguranja i drugo. Na Sveučilištu Paris XI 1993. godine stekla je diplomu iz područja Međunarodnog prava i Prava međunarodnog poslovanja te 1994. godine diplomu višeg specijalističkog studija Upravljanja imovinom, sa specijalizacijom u domeni zakonodavstva kod osiguravajućih društava i vrijednosnih papira.  Tijekom karijere, radila je u mnogim podružnicama osiguravajućih društava u inozemstvu, uključujući 5 godina u Njemačkoj, neposredno pred preseljenje u Hrvatsku.
Tadej Čoroli Tadej Čoroli je član uprave Zavarovalnice Triglav. Na ta položaj je bil imenovan julija 2014. Univerzitetni diplomirani pravnik je poklicno pot na Zavarovalnici Triglav začel leta 2001 kot strokovni delavec zavarovalnega prava. Vodstvene izkušnje na področju zavarovalništva je kasneje pridobival kot izvršni direktor za osebna zavarovanja in izvršni direktor za premoženjska zavarovanja. V okviru vodilne zavarovalno-finančne skupine v regiji Adria že skoraj 15 let sodeluje pri razvoju življenjskih in pokojninskih zavarovanj. Čoroli je član nadzornega sveta Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, član upravnega odbora Triglav INT in predsednik nadzornega sveta Skupne pokojninske družbe.
Ćurković Marijan Ćurković diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1966., magistrirao 1979. i doktorirao 1984. U osiguranju radi od 1967. prošavši sve faze stručne praktične obuke – od rada na šalteru prodaje, likvidacije šteta, direktora službi, sektora, podružnice, do predsjednika Uprave Croatia osiguranja u mandatu 2000.-2004. godine. Jedan je od osnivača i kroz osamnaest godina predsjednik Hrvatskog ureda za osiguranje, kojega je vodio do svih integracija u međunarodnom sustavu zelene karte osiguranja motornog vozila. Uz stalni praktični rad u osiguranju bavi se i teoretskim pitanjima prava osiguranja. Napisao je desetak knjiga iz oblasti prava osiguranja i preko 200 stručnih članaka. Dugogodišnji je urednik časopisa “Osiguranje”. Kao izvanredni profesor predavač je na Pravnom fakultetu u Zagrebu.
SlavenDobrić Slaven Dobrić, od 2007. član Uprave za operacije Allianz Zagreb d.d., rođen je 1971. u Zagrebu. Nakon završenog Pravnog fakulteta u Zagrebu, 1995. započinje profesionalnu karijeru u odvjetničkom uredu. 2000. prelazi u Allianz Zagreb d.d. na mjesto pravnika u sudskim zastupanjima, a 2001. postaje voditelj Odjela za pravnu podršku razvoja proizvoda. Godine 2003. prelazi na mjesto direktora Službe za obradu šteta, a 2004. napreduje na poziciju direktora Sektora za obradu šteta. Nakon osnivanja Allianz Reosiguranja d.d. 2005., obnaša i dužnost člana Uprave. Sudjelovao je u brojnim stručnim izlaganjima na „Danima osiguranja“, a u suradnji s Hrvatskim društvom sudskih vještaka izlagao je na temu propisa osiguranja i prijevara u osiguranju. Slaven Dobrić je 2004. završio poslijediplomski studij građanskopravnih znanosti te dobio titulu magistra pravnih znanosti. Od 2003. do 2007. ovlašteni je miritelj na listama Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske udruge poslodavaca i Hrvatskog ureda za osiguranje te član stručnih radnih skupina s područja osiguranja.
Georg Engl Georg Engl Predsjednik Uprave, Generali Osiguranje d.d. je rođen 1976. godine u Austriji; diplomirao je 2008. na prestižnoj London Bussines School gdje je završio magisterij na području financija. Svoju karijeru u Generali Grupi započinje 2000. kao vježbenik u Managementu Generali Holdinga u Beču. Narednih godina Georg Engl radio je kao Voditelj odjela Risk Managementa i Strateškog Planiranja u Generaliju u Velikoj Britaniji. U Siječnju 2009. došao je na poziciju Chief Financial Officera Generali Osiguranja d.d. u Hrvatskoj, a 2011. godine postao je Predsjednik Uprave Generali Osiguranje d.d.
 Žarko Fatović Žarko Fatović rođen je u Zagrebu 1973. godine. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je na smjerovima Turizam i Vanjska trgovina, a 2006. godine na istom fakultetu završio je Poslijediplomski znanstveni studij te stekao titulu magistra znanosti. U razdoblju od 1999. do 2006. godine gospodin Fatović radio je u Libertas osiguranju d.d. na mjestu Direktora odjela prodaje. Od 2004. do 2006. sudjelovao je na projektu osnivanja i razvoja Visoke poslovne škole Libertas. 2007. godine gospodin Fatović počinje raditi u BNP Paribas Cardif osiguranju na mjestu člana Uprave gdje ostaje do 2012. kada je imenovan predsjednikom Uprave ERGO životnog osiguranja d.d. Od 2014. godine radi na sadašnjoj funkciji kao predsjednik Uprave ERGO osiguranja d.d.
Franjčec Emil Franjčec radi više od 20 godina u informatičkoj industriji, na početku karijere više od 10 godina proveo je u Sektoru za informatiku Croatia osiguranja gdje je došao do mjesta pomoćnika direktora Sektora zadužen za IT infrastrukturu. Poslije odlaska iz Croatia osiguranja radio je više godina u velikim svjetskim IT kompanijama Hewlett Packard i Cisco Systems, kao Enterprise account manager za financijsku industriju, te usko surađivao kroz različite projekte s vodećim hrvatskim bankama i osiguravajućim kućama. Nakon toga prešao je u hrvatsku IT kompaniju Atento, a trenuto radi kao savjetnik Uprave u IT kompaniji Span d.o.o., te kao član uprave u firmi Kompare.hr, vodećem hrvatskom online servisu za usporedbu i prodaju osiguranja. Surađuje s kompanijom GDI Gisdata, vodećom hrvatskom i regionalnom IT kompanijom iz područja geoinformacijskih sustava, te na taj način razvija rješenja povezana s telematikom u prometu. Završio je Elektrotehnički fakultet u Zagrebu i ima zvanje magistar inženjer elektrotehnike (Mag.ing.el.) Radi u tvrtkama Span d.o.o. Zagreb i Kompare online d.o.o. Rijeka.
Boris Galić Boris Galić, predsjednik Uprave Allianza Zagreb d.d. rođen je 1969. u Koprivnici. Diplomirao je financije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Karijeru započinje u Hrvatskoj narodnoj banci u Sektoru za nadzor i kontrolu. 1997. godine prelazi u investicijsku banku CAIB na mjesto voditelja brokerskog odjela. U Zagrebačku banku dolazi 1998. godine, a krajem 2000. postaje direktor Direkcije asset managementa gdje je zadužen za razvoj investicijskih fondova i projekt mirovinske reforme. 2001. godine dolazi na mjesto predsjednika Uprave Allianz ZB d.o.o., društva za upravljanje AZ obveznim mirovinskim fondom, koji uskoro postaje vodeći mirovinski fond u Hrvatskoj s najvećim brojem prikupljenih članova i imovine pod upravljanjem. Tijekom 2003. godine prelazi u Allianz Zagreb na mjesto člana Uprave, a iste godine postaje predsjednikom Uprave. Kao sudionik i predavač sudjelovao je na velikom broju konferencija o tržištu kapitala i financijskom poslovanju u zemlji i inozemstvu. Od studenog 2009. predsjednik je Savjeta HANFA-e, a od rujna 2012. član Nadzornog odbora Hrvatske udruge poslodavaca (HUP). U studenom 2012. godine počeo je obnašati dužnost rizničara Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore, a 2015. izabran je za potpredsjednika.
Goluža Trpimir Goluža, rođen 8. rujna 1971. u Zagrebu. Liječnik, specijalist ginekologije i porodništva, subspecijalist fetalne medicine. Asistent na na Katedri za ginekologiju i porodništvo Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, odjelni liječnik Zavoda za perinatalnu medicinu Klinike za ženske bolesti i porode Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Osnivač i prvi predsjednik Hrvatske udruge bolničkih liječnika (HUBOL). Trenutno predsjednik Hrvatske liječničke komore (HLK).
Grubišić đokić Nives Grubišić Đogić je rođena 1979. u Zagrebu. Nakon završenog Pravnog fakulteta u Zagrebu, 2003. godine započinje karijeru na  Općinskom građanskom sudu u Zagrebu, prvo kao vježbenik, a  potom kao sudski savjetnik Županijskog suda u Zagrebu. Imenovana je za suca Općinskog građanskog suda u Zagreba 2009. godine, a od 1. travnja 2015. obavlja dužnost na  Općinskom sudu u Novom Zagrebu. Od 2013. sudjeluje u projektu Europske unije “Europska pravosudna suradnja u građanskim u trgovačkim stvarima” te kroz brojna međunarodna usavršavanja stječe znanja s područja europskog privatnog prava. Autor je i nekoliko publikacija s tog područja.
David Hare David Hare has nearly 30 years of experience in the UK insurance industry. He qualified as an actuary in 1988 and has held various actuarial, marketing and financial risk management roles in a number of life insurers, including 5 years as Chief Actuary, UK & Europe at Standard Life.  For the past three years he has been a partner at Deloitte, specialising in audit and review work, including providing Independent Expert reports to the Court on the policyholder impact of five different inter-company transfers of insurance business.  He is also the With Profits Actuary for a mutual insurer, advising its board on its use of discretion in the management of its with-profits policies. David was President of the Institute and Faculty of Actuaries (IFoA) from June 2013 until June 2014.  Prior to becoming the President-Elect of the IFoA in June 2012, he was a non-executive member of the then Board of Actuarial Standards of the Financial Reporting Council (from January 2010).  He was a member of the Independent Project Board that oversaw the ABI’s 2014 audit of the legacy pension schemes identified by an Office of Fair Trading report as being at risk of being poor value for money, and now chairs the Independent Governance Committees of two providers, reviewing the value for money that their workplace pension customers are receiving.
Horvat Martinović Jasminka Horvat-Martinović diplomirala je primijenjenu matematiku i informatiku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Dodatno se usavršavala iz aktuarske matematike i osiguranja na Prirodoslovno matematičkom fakultetu i Government Actuary’s Department u Velikoj Britaniji, gdje stječe status ovlaštenog aktuara. Redovni je član Hrvatskog aktuarskog društva. Tijekom poslovne karijere završila je Business performance management na Management Centre Europe u Bruxellesu i školovala se na Generali Akademie – Leadership and Business economics. Od studenog 2013. zaposlena je u Wiener osiguranju VIG d.d. na mjestu člana Uprave. Prethodnih 11 godina radi unutra Generali Grupe. Započinje kao voditelj odjela životnog osiguranja 2002., te 2003. postaje član Uprave Generali životnog osiguranja d.d. Spajanjem Generali životnog osiguranja i Generali osiguranja u 2008. postaje član Uprave Generali osiguranja d.d., te je od 2009. bila zadužena za poslove obrade životnih i neživotnih osiguranja, obradu i likvidaciju šteta, aktuarske poslove, poslove reosiguranja i kontakt centar.
Van Hulle Karel Van Hulle je predavač na Fakultetu poslovne ekonomije pri Katoličkom sveučilištu u Leuvenu, član je Centra za istraživanja na području osiguranja a na Ekonomskom fakultetu pri sveučilištu Goethe Universität u Frankfurtu član je Međunarodnog istraživačkog centra za osigurateljne propise i tržišna rješenja. Obnaša dužnost predsjednika Insurance and Reinsurance Stakeholder Group (Interesne skupine za osiguranje i reosiguranje) pri EIOPA-i (Europskoj agenciji za nadzor osiguranja i zaposleničkih mirovina) te Odbora sukoba interesa pri Europskom institutu za tržišta novca. Gospodin Van Hulle također je član Odbora za javni nadzor. Do 1. ožujka 2013. godine rukovodio je Odjelom za osiguranje i mirovinsko osiguranje pri Europskoj komisiji baveći se prvenstveno razvojem novih pravila solventnosti i upravljanja rizikom za (re)osiguratelje (Solvency II). U tom svojstvu predstavljao je Europsku komisiju unutar EIOPA-e a bio je i član Tehničkog odbora Međunarodnog udruženja za nadzor osiguranja (IAIS). Europskoj komisiji pridružio se je 1984. godine nakon osam godina provedenih u Belgijskoj komisiji za bankarstvo i financije. Prije nego što je preuzeo dužnosti rukovoditelja Odjela za osiguranje i mirovinsko osiguranje u 2004. godini, pri Europskoj komisiji bio je odgovoran za sustave računovodstva, revidiranja i Zakon o trgovačkim društvima. Nakon odlaska iz Europske komisije angažiran je kao redovni govornik na konferencijama o osiguranju i mirovinskom osiguranju diljem svijeta. Sudjelovao je u organizaciji nekoliko međunarodnih konferencija i bio je uključen u brojne projekte (također za Svjetsku banku i APRA-u – Australsku upravu za bonitetne propise). Profesor Van Hulle rođen je 23. ožujka 1952. godine u Leuvenu. Studirao je pravo na Katoličkom sveučilištu u Leuvenu i na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Milwaukeeju (Marquette University Law School Milwaukee) (Wisconsin). Godine 1990. Američko računovodstveno udruženje dodijelilo mu je titulu istaknutog međunarodnog predavača na području računovodstva, godine 2013. Međunarodno udruženje osiguravateljnih nadzornih tijela proglasilo ga je istaknutim višim članom svog Udruženja (IAIS) te godine 2014. proglašen je počasnim akademikom institucije Institute and FacultyofActuariesu Londonu. U prosincu 2014. godine imenovan je počasnim profesorom na sveučilištu Goethe Universität u Frankfurtu.
 Tajana Kesić Šapić Tajana Kesić Šapić, rođena 1971. Godine u Bjelovaru. Direktorica je Sektora za industriju i It Hrvatske gospodarske komore. Znanstveni magistarski završila je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci gdje je trenutno na doktorskom studiju. U svojoj dosadašnjoj karijeri između ostalog 7,5 godina radila je kao Državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva zadužena za kreiranje i provođenje politika za MSP.  Bila je članica pregovaračkih skupina  Industrijska politika i poduzetništvo te Tržišno natjecanje prilikom pregovora RH sa EU. Članica je radne skupine odbora  Eurochambersa za poduzetništvo i inovacije te član Upravnog odbora Regionalnog Centra za poduzetničko učenje za zemlje Jugoistočne Europe. Radi i kao mentor u mreži Studenstskih poduzetničkih inkubatra te ima zvanje predavača.  Isto tako dugi niz godina radila je u privatnom poduzetništvu. Područje specijalizacije; malo i srednje poduzetništvo (pokretanje poduzetničkog pothvata, upravljanje poduzećem, marketing, poduzetničko obrazovanje, liderstvo…). Objavljeni rad: „Primjenjeno poduzetništvo“ Kesić Šapić et al., Beretin Split, Cera Prom Zagreb 2006.
MarijanKralj

Marijan Kralj diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1996. godine. Poslovnu karijeru je započeo i nastavio u više osiguravajućih društava na hrvatskom tržištu. Deset godina je proveo u Allianz Zagreb d.d. kao rukovoditelj poslova neživotnih osiguranja te bio član Uprave. Tijekom 2014. godine bio je član Uprave Generalli osiguranja d.d. a potom izvršni direktor za razvoj proizvoda u CROATIA osiguranju d.d.
Član Uprave CROATIA osiguranja d.d. je od travnja 2015. godine.

SašaKrbavac

Saša Krbavac rođena je u Zagrebu, gdje je 1990. diplomirala na Ekonomskom fakultetu. Svoju profesionalnu karijeru započela je 1990. u tadašnjoj Službi društvenog knjigovodstva, gdje je nakon pripravničkog staža i položenog državnog ispita, postala inspektorica. 1993. zaposlila se u Trgovačkoj banci, prvoj privatnoj banci u Hrvatskoj, gdje je unutar Direkcije za poslovanje s gospodarstvom, osnovala Odjel procjene boniteta poduzeća. 1997. prelazi u Direkciju za poslovanje s građanstvom te je radila na raznim rukovodećim funkcijama, a 1999. je imenovana direktoricom te Direkcije. Nakon fuzije Trgovačke, Bjelovarske i Čakovečke u Erste & Steiermärkische banku 2000., postaje direktorica Sektora građanstva, na kojoj funkciji ostaje i nakon fuzije s Riječkom bankom, pa sve do 2004. godine. Od 2002. bila je i prokuristica te banke. Od 2004. radi u UNIQA osiguranju na mjestu predsjednice Uprave.

Leila Krešić Leila Krešić-Jurić, direktorica Sektora za turizam Hrvatske gospodarske komore, prva iskustva u turizmu je stekla u inozemstvu, a nakon rada na upravljanju turističkim portfeljem Zagrebačke banke, bila je u upravi Istraturist Umag, a potom i Valamara radeći na stvaranju vodećeg hrvatskog hotelskog brenda. Diplomirana je ekonomistica koja aktivno koristi četiri strana jezika, uz stručna usavršavanja na vodećim svjetskim školama i kao dobitnik stipendije Lukšić na Harvard Kennedy School. Specijalistička znanja: trendovi i edukacije u turizmu, korporativno upravljanje, upravljanje ljudskim potencijalima i vođenje projekata u turizmu. Nekada aktivni sportaš i reprezentativka, danas je veteranka plivačkog kluba Jadran. Također je član Nadzornog odbora Turističke zajednice Kvarnera te tvrtke Meranija d.o.o. čiji je osnivač HGK, a donedavno je bila i vanjski član Saborskog Odbora za turizam.
Krišto Jakša Krišto je viši asistent na Katedri za Financije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Prije zaposlenja na Ekonomskom fakultetu od 2004. do 2006. godine radio je u Croatia osiguranju d.d Filijala Split. Završio je dodiplomski studij na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2004., u rujnu 2007. godine magistrirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu na znanstvenom poslijediplomskom studiju Financije i osiguranje, a u veljači 2012. doktorirao u okviru Doktorskog studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dodatno se educirao na inozemnim i domaćim znanstvenim i stručnim konferencijama i radionicama. Prisutan je u praksi kroz održavanje različitih seminara i radionica te sudjelovanje u radu radnih grupa pri Hrvatskom uredu za osiguranje. Autor je oko 30 znanstvenih i stručnih radova te jedan od urednika i autora znanstvene monografije iz područja osiguranja.
Predrag Krstanović Predrag Krstanović, dipl. iur. rođen je 1977. godine. Diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2003. godine. Od travnja 2003. godine počinje raditi u Croatia osiguranju d.d. prvo kao pravni referent. 2008. godine postaje šef Službe za obradu šteta, 2013. Imenovan je direktorom Službe za obradu šteta u Filijali Kutina , a potom tri mjeseca poslije direktorom Filijale Kutina. Od kolovoza 2014. obavlja funkciju direktora Sektora za upravljanje naknadama šteta.
GordanaLetica Gordana Letica nakon završenog studija matematike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, inžinjerski smjer matematičke informatike i statistike, karijeru započinje kao profesorica matematike. 1993. počinje raditi u osiguranju te se usavršava i završava poslijediplomsku edukaciju iz aktuarske matematike i osiguranja, organiziranu u suradnji s Institute and Faculty of Actuaries iz Londona, u Bratislavi i Zagrebu.Do 2011. radi za više društava za osiguranje na operativnim ili upravljačkim pozicijama,  prvenstveno u području aktuarskih poslova, reosiguranja i upravljanja rizicima. Na dužnost članice Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga stupa početkom 2012. godine, a od 3.2.2015. je i zamjenica predsjednika Upravnog vijeća Hanfe. Zamjenski je član Odbora nadzornika (Board of Supervisors) EIOPA-e.Članica je stručnih radnih skupina za izradu prijedloga zakonskih akata iz područja osiguranja  u Hrvatskoj. Sudionik je i govornik na velikom broju domaćih i međunarodnih konferencija, seminara i radionica iz aktuarstva, (re)-osiguranja i mirovinskog osiguranja, upravljanja rizicima i kontrolinga, te jedan od autora znanstvene monografije iz područja osiguranja.U razdoblju 2001. do 2012.  članica je Uprave Hrvatskog aktuarskog društva. Predsjednica je Hrvatskog aktuarskog društva od 2005. do siječnja 2012. godine kao i  alternate council delegate u Međunarodnoj aktuarskoj asocijaciji (IAA), a od 2011. godine članica Izvršnog odbora Hrvatskog matematičkog društva.Kao predavač i ispitivač sudjeluje u aktuarskom školovanju u Hrvatskoj, Makedoniji i BiH.Posjeduje ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara, i ovlaštenja za obavljanje poslova posredovanja i zastupanja u osiguranju, te je položila ispit za obavljanje poslova investicijskog savjetnika.
Klemente Maletić Dean Klemente Maletić  član Uprave CROATIA zdravstvenog osiguranja d.d. rođen je 1976. u Osijeku. Ima završenu ekonomsku i medicinsku naobrazbu, a radno iskustvo stekao je na istaknutim funkcijama u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama te Ministarstvu zdravlja. U Grupi CROATIA osiguranje radi od 2006. godine. Do dolaska na poziciju člana Uprave CROATIA zdravstvenog osiguranja d.d. zaduženog za prodaju, marketing, medicinske poslove i informatiku, obnašao je funkciju direktora za razvoj poslovanja i poslove podrške. Aktivni je sudionik niza domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova.
 VladoMandić Vlado Mandić rođen  je 1958., po zanimanju je magistar ekonomskih znanosti. Karijeru započinje u Dioni d.d., gdje je obnašao funkcije direktora maloprodaje, direktora logistike i člana uprave. Karijeru nastavlju u OTP tržnice u Karlovcu, na radnom mjestu direktora. U tvrtki Dalekovod uposlen je zadnjih 10 godina, prvo na mjestu pomoćnika direktora Tim – Topusko, a zatim u Sektoru nabave – osiguranje. Ima veliko iskustvo u radu s domaćim i inozemnim osiguravajućim društvima.
Matek

Petar-Pierre Matek nakon završenog studija ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i poslijediplomskog studija na temu međunarodnih financija i financijskih tržišta na sveučilištu Louis Pasteur u Strasbourgu karijeru 1998. započinje u Hrvatskoj narodnoj banci. Godine 2000. postaje voditelj Odjela za upravljanje imovinom u Zagrebačkoj banci. Od 2002. do 2005. vrši dužnost člana, a od 2005. do kraja 2011. predsjednika Uprave ZB Investa, društva za upravljanje investicijskim fondovima. Početkom 2012. stupa na dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

MarinMatijaca Marin Matijaca rođen je 1971. u Zagrebu. Diplomirao je 1999. na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu, inženjerski smjer matematičke statistike i informatike, gdje je završio i poslijediplomski specijalistički stručni studij aktuarske matematike. HANFA mu je 2006. izdala ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara. Od 2008. do 2010. član je Uprave Triglav osiguranja d.d., a 2010., temeljem odluke Nadzornog odbora, postaje predsjednikom Uprave društva s mandatom do kolovoza 2012., koji mu je tada potvrđen i produžen za novi period od četiri godine, do kolovoza 2016. godine. Član je Nadzornog odbora Hrvatskog nuklearnog POOL-a i potpredsjednik Upravnog odbora Hrvatskog ureda za osiguranje. Od 2008. član je Znanstvenog vijeća Centra za edukaciju djelatnika u osiguranju pri Hrvatskom uredu za osiguranje, a od 2011., kao predstavnik Hrvatskog ureda za osiguranje, član je upravljačkog odbora Radne grupe za solventnost i adekvatnost kapitala – Solvency II.
Mudrić Mišo Mudrić radi kao viši asistent predavač na Katedri za pomorsko i općeprometno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Drži nastavu iz kolegija Pomorsko i općeprometno pravo te kolegija Pravo osiguranja. Od 2013. godine suradnik je na međunarodnom znanstveno-istraživačkom projektu „MARSAFENET” gdje ujedno djeluje kao član Izvršnog odbora. Arbitar je Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Također je Glavni tajnik Hrvatske udruge za pravo osiguranja, član Upravnog odbora iste Udruge, te član Hrvatskog društva za pravo osiguranja. Obranio je doktorski rad na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Hamburgu, a doktorsko istraživanje je provodio na Max Planck institutu za međunarodno i poredbeno pravo, Hamburg, Njemačka. Od 2015. godine član je radne skupine Međunarodnog pomorskog odbora (CMI) „Reformulation of the Lex Maritima“.
 DanielNavidal Daniel Nevidal radi kao izvršni direktor u društvu Intercapital Asset Management koje djeluje u sklopu Grupe Interkapital. Grupa je osnovana krajem 2001. godine. Prethodno je proveo dvije godine u Privrednoj banci Zagreb d.d. (PBZ) na poziciji direktora trgovanja u sektoru Riznice, te prije toga godinu dana na poziciji odjela izdavanja dužničkih vrijednosnih papira. Prije dolaska u PBZ Daniel je bio voditelj trgovanja dužničkim vrijednosnim papirima u CAIB-u, investicijskoj banci Bank Austria u Zagrebu. U sklopu Interkapitala nadgledao je razvoj grupe u brokerskim poslovima, poslovima upravljanja imovinom i investicijskog bankarstva. S posebnim naglaskom na razvoj tržišta državnog i korporativnog duga, Interkapital već godinama pruža likvidnost i obavlja poslove market makera za sva izdanja hrvatskih državnih obveznica. Profesionalna područja uključuju trgovanje obveznicama, dionicama, devizama, izvedenim i strukturiranim vrijednosnim papirima, izdavanje vrijednosnih papira, te upravljanje imovinom i rizicima. Završio je studij financija na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu te niz specijalističkih tečajeva iz područja financijskih tržišta i instrumenata
Orlovac Ljiljana Orlovac nakon završenog studija ekonomije na Ekonomskom fakultetu u  Zagrebu, smjer Financije, bankarstvo i osiguranje karijeru 1994. godine započinje radeći u društvu Osiguranje Helios d.d. kao suradnik u prodaji osiguranja. Od 1995. do kraja 2003. radi u prodaji osiguranja te rukovodi osigurateljnim sektorima i službama u Allianz Zagreb d.d. povezanim uz prodaju osiguranja posebice životnih osiguranja, a od 2004. do 2010. u Merkur osiguranju d.d. radi na unaprjeđenju prodaje i rukovodi odjelom zdravstvenog osiguranja.

Od ožujka 2010. zaposlena je u HANFA-i u Sektoru za superviziju I kao glavni savjetnik i zamjenik Direktora Sektora do rujna 2012. od kada je u Sektoru za osiguranje, Direkciji za neposredni nadzor uz poslove glavnog savjetnika zadužena i za projekt implementacije Solventnosti II.

  Hrvoje Pauković, direktor Hrvatskog ureda za osiguranje
  Mario Pavlak
Pinezić Nedjeljko Pinezić, vlasnik i direktor tvrtke Quanarius d.o.o., Marketing i konzalting u turizmu, Krk i predsjednik Zajednice obiteljskog smještaja i turizma pri HGK. U turističkoj djelatnosti, aktivan od 1987. godine, kao član Vijeća Turističkog saveza otoka Krka, a 1989. godine osniva i jedno od prvih privatnih poduzeća  za turizam i trgovinu. Aktivno djeluje putem Vijeća Turističke zajednice Primorsko- goranske županije, Gospodarskog vijeća i Strukovne skupine za Obiteljski smještaj HGK ŽK Rijeka, a član je i Strukovnog savjeta pri Ministarstvu turizma. Kao član Vijeća turističke zajednice Kvarnera i ekspertne skupine sudjeluje u izradi strateškog marketinškog plana TZ Kvarnera. Koordinator je velikog broja međunarodnih i domaćih manifestacija i projekata, vezanih uz turizam, ekologiju i vinarstvo. Posebno je aktivan u projektima vezanim uz razvoj obiteljskog smještaja i unaprjeđenje kvalitete ugostiteljske ponude Kvarnera, te radi kao stručni suradnik za provedbu laibelinaga obiteljskog smještaja TZ  Zadarske županije. Radi i na osmišljavanju i implementaciji jedinstvenog turističkog informativnog centra i difuznog hotela. Dobitnik je više nagrada i priznanja za unaprjeđenje hrvatskog turizma.
Piškurić Dr. Mojca Piškurić je voditeljica sektora za regulativu, politike i analize na Agenciji za zavarovalni nadzor. Doktorirala je iz teorije igara i vjerojatnosti na Tehničkom sveučilištu u Dresdenu. Svoju profesionalnu karijeru je započela u PwC Deutsche Revision AG u Frankfurtu kao konzultant na području mirovinskog osiguranja. Nakon toga je radila kao risk manager u Središnjoj banci Slovenije, Europskoj središnjoj banci, Kapitalskoj družbi i Zavarovalnici Triglav gdje je u razdoblju od 2007. do 2015. vodila sektor upravljanja rizicima i implementirala Zahtjeve Solventnosti 2. Dr. Piškurić je zamjenski član Odbora nadzornika (Board of Supervisors) EIOPA-e i član slovenskog Odbora za financijsku stabilnost (OFS).
Igor Pureta Igor Pureta mag.ing., MBAdiplomirao je 1987. godine agro-ekonomiju na Sveučilištu u Zagrebu, gdje je stekao titulu magistra inženjera. Dodatno se školovao na Durham University Business School u Velikoj Britaniji stekavši MBA titulu. Nakon dvanaestogodišnje karijere na managerskim pozicijama u prodaji postaje članom Uprave u GRAWE Hrvatska d.d., prvom međunarodnom osiguravajućem društvu u Republici Hrvatskoj, a predsjednikom Uprave 2004. godine.
Tatjana Tatjana Račić Žlibar završila je Prirodoslovno matematički fakultet u Zagrebu, smjer inžinjer matematike i magistrirala aktuarstvo na Budimpeštanskom sveučilištu. Poslovnu karijeru započinje 1990. godine na aktuarskim poslovima, a radila je za više osiguravatelja i reosiguravatelja u zemlji i inozemstvu kao zaposlenica odnosno vanjski suradnik – samostalni ovlašteni aktuar, te ujedno direktorica vlastite tvrtke. 2000-2002. bila je predsjednica Uprave Basler životnog osiguranja d.d., a od 2006. članica je Uprave UNIQA osiguranja d.d. Predavač je na više poslijediplomskih studija i seminara u zemlji i inozemstvu, ima naslovno nastavno zvanje predavača, jedan je od pokretača i organizatora sustavne edukacije aktuara u RH. Autorica je i koautorica više članaka, suradnica na više rječnika u područjima aktuarstva i osiguranja, te urednica Rječnika osiguranja. Jedan je od osnivača Hrvatskog aktuarskog društva (HAD), dugogodišnja dopredsjednica, od 2011. predsjednica Nadzornog odbora HAD-a. Članica nekoliko sekcija Međunarodnog udruženja aktuara (IAA), te dugogodišnja predstavnica HAD-a u IAA. Od 2008. do 2010. bila je zamjenica predsjednika Udruženja osiguravatelja pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, a od 2014. je potpredsjednica Upravnog odbora Hrvatskog ureda za osiguranje.
Dinka Rajčić Dinka Rajčić diplomirana je pravnica sa 24 godine radnog iskustva u struci te položenim pravosudnim ispitom. Od 01. listopada 2012. godine obavlja funkciju člana Uprave tvrtke INTEL-PLAN d.o.o.  iz Zagreba, čija je djelatnost vezana za sigurnosne sustave svih vrsta, izradu sigurnosne dokumentacije, poslovno savjetovanje, usluge sigurnosnog konzaltinga i poslovnog istraživanja, te detektivske poslove. Gđa. Rajčić je do 2008. godine, radila 17 godina u državnoj upravi, obavljajući različite složene i stručne poslove, od kojih se posebno ističe međunarodno iskustvo stečeno u pregovaračkom timu 2004. godine – u koji je Odlukom Vlade RH imenovana za poglavlje 14.Prometna politika, u postupku pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji od 2005. godine do 2008. godine. Autorica je više od 30 stručnih članaka obavljenih u stručnim časopisima RRIF-u, RIF-u te TEB-u, na temu gospodarstva, tržišta i prometa, kao i stručnog članka obavljenog na međunarodnoj znanstveno-stručnoj konferenciji Dani hrvatskog osiguranja 2014. godine. Koautorica je  knjige “Trgovina” obavljene u izdanju Informatora 2005. godine. Certificirani je izmiritelj, sa završenom dodatnom obukom, te je potpredsjednica Hrvatske udruge menadžera sigurnosti i član Hrvatskog ceha zaštitara.
TamasRumi Tamás Rumi, a former legal officer of Generali, Tamás RUMI has been in charge of the International Division of the Hungarian Motor Insurance Bureau since 2010. The Bureau belongs in the organizational structure of the Association of Hungarian Insurance Companies (MABISZ), where his main responsibilities include management of the Hungarian Green Card Bureau, Compensation Body, Information Centre and the Contact Center of the Association, consumer protection, data protection issues and compliance.
Janja Skamlic Janja Skamlič is Senior Manager in charge of Fraud Investigation and Dispute Services, based in Slovenia. Janja has more than 13 years of experience in internal and external audits, primarily in the field of forensic investigation, fraud prevention and detection. She cooperated with various legal counsels in assisting legal professionals during legal disputes, in explaining individual cases and also appeared as an expert witness to the prosecution. In addition, Janja lead and directed complex forensic investigations both in Slovenia and in the Balkan countries. As the head of fraud control department of a major company, Janja focused primarily on early fraud detection based on a variety of analysis, whilst also ensuring implementation and efficient operation of preventive control mechanisms aimed at fraud prevention and early detection. Janja is a member of the Association of Certified Fraud Examiners, Austin, Texas and holder of CFE qualification.
 Karel Svoboda Karel Svoboda is Executive Director responsible for Insurance and Actuarial advisory across Central and Eastern Europe. Karel has more than 10 years of experience in the insurance market, mostly as a member of Board in the prestigious insurance company, 3 years as a CEO in the pension company and 3 years as a Senior Executive Officer with responsibility for Operations, Payments and Facility in a large bank. His expertise includes process optimization, ALM and investment strategy,product development, Solvency II, distribution and client protection regulation. He  has been directly involved in the crisis management, change management and restructuring focusing on new culture creation, business models and business strategies development, while minding the overall risk framework. Karel is a member of Scholarly Board of Faculty of Informatics and Statistics, Prague University of Economics, and a member of Czech Statistical Society and Czech Actuarial Society.
mIODRAGšAJATOVIĆ Miodrag Šajatović rođen je u Virovitici 1958. godine gdje je završio gimnaziju. Iz Virovitice put ga vodi na Ekonomski fakultet u Zagrebu gdje je diplomirao 1983. godine. Godina 1989. je prijelomna za njegovu karijeru, jer tada osmišljava i pokreće prilog Večernjeg lista ‘Poslovni svijet’. Uređuje ga do 2001. godine kada prelazi u EPH gdje 2002. godine pokreće Poslovni tjednik. Nakon što je tjednik pretvoren u Poslovni dnevnik (2004.), pomaže kao glavni urednik u prvoj godini izlaženja, ali u želji da radi tjedne poslovne novine sa suradnicima pokreće samostalnu tvrtku Lider press (2005.), koja od listopada te godine izdaje poslovni tjednik Lider. Miodrag Šajatović je dobio tri nagrade Hrvatskog novinarskog društva: godišnju nagradu za pokretanje Poslovnog svijeta (1991.), nagradu Marija Jurić Zagorka za kolumne u Poslovnom svijetu (2001.) i istu nagradu za kolumne u Lideru (2007.). Godine 2012. dobio je i nagradu udruženja menadžera, kao poduzetnik u izdavaštvu.
 Tambić Sanja Tambić rođena je 1976. godine u Zagrebu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2000. godine, s izvrsnim uspjehom, nakon čega se posvećuje radu u odvjetništvu. Pravosudni ispit položila je 2003. godine, a 2008. godine osniva vlastiti odvjetnički ured u kojemu je zaposlena i danas. Glavno područje njezinoga stručnog interesa i rada uključuje građansko pravo, posebice odštetno pravo, te pravo osiguranja, pomorsko i općeprometno pravo.
 Theilmeier Michael Theilmeier is Senior Vice President of Gen Re (Business Unit Treaty Europe). Since 2015, he is Chairman of GDV’s Committee for Central and Eastern Europe, Berlin/Germany. Since 2010, Mr. Theilmeier has been Supervisory Board Member of Atena IT & Financial Services Inc., Sopot / Poland. From 1987 to 1996, Mr. Theilmeier worked at Gerling Group, Cologne / Germany, last position held: Manager International Marketing. In June 1996, Mr. Theilmeier joined Alte Leipziger Versicherung AG, Oberursel / Germany, where he worked for more than 3 years as General Manager, Industrial Casualty Underwriting. From 1998 to 2000, Mr. Theilmeier was Member of the Board of Executive Directors of Hestia Insurance S. A., Sopot / Poland. From 1996 – 2001 Mr. Theilmeier was also member of the Board of Executive Directors of Alte Leipziger Europa Beteiligungsgesellschaft AG. Mr. Theilmeier has Master Degrees in Law and Business Management.
Tišma

Neven Tišma, predsjednik uprave KD Life-a, rođen je u Zagrebu 1968. godine. Završio je Matematički odjel PMF-a kao dipl. ing. matematike. 2001. godine završava dodatnu aktuarsku edukaciju u organizaciji Faculty and Institute of Actuaries, London, Matematičkog odjela PMF-a i Hrvatskog aktuarskog društva. Poslovnu karijeru počeo je u Croatia osiguranju 1996. godine, a nakon toga prešao u Allianz Zagreb 1999. godine. Sredinom 2001. postao je član Uprave Allianza zadužen za životna i neživotna osiguranja, štete, razvoj proizvoda, reosiguranje, velike klijente, itd. 2008. godine pridružio se KD Grupi te postao predsjednik uprave KD Life-a, tada novoosnovanog društva za životno osiguranje na čijem je i danas čelu. Publicirao je mnoge članke te održao niz predavanja iz područja osiguranja, mirovina, uloge aktuara, predviđanja razvoja tržišta itd. Od 2002. do 2005. bio je predsjednik Hrvatskog aktuarskog društva.

 Trbojević Aleksandra Trbojević
1994. – 2013. – Osiguranje Helios d.d. (kasnije Helios VIG d.d.)

– voditeljica Odjela šteta;
2013. – 2015. – Ergo osiguranje d.d.
– direktorica Sektora pravnih, kadrovskih i poslova obrade šteta
Od 2015. – Triglav osiguranje d.d.
– voditeljica Samostalne službe za sprječavanje, otkrivanje i istraživanje prijevara u osiguranju
 Damir Uzorinac

Damir Uzorinac rođen je 1968. u Zagrebu, po zanimanju dipl. ekonomist, završio je i studij Poslovno upravljanje MBA na EF u Zagrebu. Poslovnu karijeru započeo je u Plivi 1995., bavio se poslovima vezanim uz financijsko poslovanje i upravljanje rizicima, te je obnašao funkciju Rukovoditelja poslova osiguranja Pliva Grupe i Bar Grupe. Od 2008. – 2013. bio je na radnom mjestu Rukovoditelja osiguranja Teva Grupe za Europsku regiju i Daleki istok. Od 2013. je Regionalni direktor poslova osiguranja Teva Grupe za Europu, Aziju, Australiju i Južnu Afriku. Član je Plivinog Management Poll-a. Završio je brojne edukacije iz segmenta managementa, financija i osiguranja. Suosnivač je dopredsjednik Hrvatske akademske zajednice Ekonomskog fakulteta, te predstavnik HAZEF –a, kao član Savjeta i Znanstveno – nastavničkog vijeća fakulteta.

Veselić Ivica Veselić je rođen u Zagrebu 22. listopada 1965. godine, gdje je završio osnovnu i srednju školu te Pravni fakultet . Nakon završenog pravnog fakulteta,  bio je odvjetnički vježbenik. Odlukom Državnog sudbenog vijeća od 12. rujna 1996. godine imenovan je sucem Općinskog suda u Zagrebu gdje je bio raspoređen na građanski odjel, grupu općeg civila. Odlukom Državnog sudbenog vijeća od 29. studenoga 2007. godine imenovan je sucem Županijskog suda u Zagrebu, gdje je raspoređen na građanski odjel.    Odlukom predsjednika građanskog odjela imenovan je jednim od troje sudaca miritelja. Bio je sudac miritelj pri Općinskom sudu u Zagrebu. Član je Državnog izbornog vijeća od 1. ožujka 2015. Na listi je miritelja pri Hrvatskom uredu za osiguranje. Predsjednik je Arbitražnog suda Hrvatskog nogometnog saveza i predsjednik Časnog suda Hrvatske liječničke komore, te miritelj i sudac Suda časti Hrvatske obrtničke komore. Voditelj je radionica u organizaciji Pravosudne akademije, a sudjeluje u izvođenju nastave na Pravnom fakultetu u Zagrebu, nastavnom predmetu  sportsko pravo.  Autor je većeg broja stručnih članaka, te  predavač na raznim savjetovanjima i stručnim skupovima.
Untitled Dr. Damir Zorić rođen je 1960. godine. Doktorirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon akademskog rada na fakultetu, deset godina je radio na javnim dužnostima u Saboru i Vladi, u mirovinskom osiguravajućem zavodu te u Ministarstvu vanjskih poslova. Potom se zapošljava u osigurateljnoj branši. Radio je u Veritas osiguranju, te u upravi Sunce osiguranja gdje je vodio programe dobrovoljnih zdravstvenih osiguranja. Od sredine 2009. godine obavlja funkciju predsjednika Uprave Euroherc osiguranja. Član je Upravnog odbora SORS Sarajevo te predsjednik Upravnog odbora Hrvatskog ureda za osiguranje.
 Dario Zuppi Dario Zuppi is Partner at EY European Actuarial Services in Italy, based in Trieste. Dario has more than 20 years of experience in the Insurance Industry, mainly in the Head Office Life Actuarial, Accounting and Risk Management Departments of a large multinational Insurer.  His specialties include Solvency II, Embedded Value, IFRS, Recovery and Resolution planning. Currently in addition to regulatory driven activities his focus is also on organisational and capital optimisation projects. Dario is a frequent speaker on various technical subjects, including presentations for Regulatory Authorities and other European Institutions, Actuarial and Insurance Industry Associations, pre and post graduate university courses.