Pozvani predavači 2014

POPIS GOVORNIKA, PREDAVAČA I PANELISTA

Božica Babić
BožicaBabić Diplomirala na Fakultetu poličkih znanosti u Zagrebu. U novinarstvu od 1977. godine, prvo radno mjesto u redakciji Radio Karlovac/Karlovački tjednik. Potom šefica korporativnih komunikacija i glavna urednica mjesečnika Jugokeramika/Inker. U zagrebačkom dopisništvu Slobodne Dalmacije od 1997. do 2004. kada prelazi u prve dnevne biznis novine – Poslovni dnevnik gdje je i danas te piše o gospodarskoj tematici, među ostalim i o industriji osiguranja.
Davor Babić Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
Davor Babić
Siegbert Baldauf Siegbert Baldauf has a degree in Mathematics with subsidiary subject physics. He started his work in the Insurance Industry in 1984. He is a member of the Deutsche Aktuarvereinigung (DAV) since 1994 and a CERA since 2013. During his working life, he executed managerial functions in the departments Accounting, Tariffing and Actuarial Controlling of a life insurance company. He became the Responsible Actuary of Victoria Lebensversicherung AG (2007) and of ERGO Lebensversicherung AG (2011). Since 2013, he acts as a Co-Project Manager of the Solvency II – Project of the Actuarial Association of Europe (AAE).
Siegbert Baldauf
Danijel Bara Danijel Bara, zaposlen je u Jadranskom osiguranju d.d. u Zagrebu kao član Uprave za informatiku, ujedno obnašajući dužnost direktora Sektora informatike.Po  struci  je  dipl.  ing.  MBA  studij  iz  smjera  managementa  završio  je  na  zagrebačkom  ZŠEM-u, a trenutno  izrađuje  doktorsku  disertaciju  na  Ekonomskom  fakultetu  u  Osijeku, na temu vezanu uz korištenje right time alata poslovne inteligencije.Zadužen je za razvoj i održavanje i elemente sigurnosti informacijskog sustava Jadranskog osiguranjad.d.,  kao  i  za  izradu  strategije  i  strateškog  plana  informacijskog  sustava,  planiranje,  organizaciju,koordinaciju  i  nadzor  aktivnosti  sektora  za  informacijsku  tehnologiju,  pokretanje  inicijativa, provedbu  svih  prihvaćenih  inicijativa  u  vezi  s  informacijskim  sustavom,  koordiniranje  aktivnosti vezanih uz sigurnost informacijskog sustava, koordiniranje aktivnosti glede informacijskog sustava s ostalim sektorima, planiranje ulaganja u IT, sudjelovanje u procesu odabira i nabave informatičke opreme,  sudjelovanje  u  izradi  internih  akata  povezanih  s  informacijskim  sustavom  (politika standarda,  procedura,  smjernica,  uputa,  planova),  planiranje  izobrazbe,  upravljanje  imovinom informacijskog sustava, upravljanje odnosom s dobavljačima, zapošljavanje kadrova i organizaciju IT sektora. Također  koordinira  i  provodi  aktivnosti  vezane  uz  povezivanje  poslovnih  procesa među sektorima,  te  njihovo  unaprjeđenje  uvođenjem  novih  informatičkih  rješenja,  prilagođenihzahtjevima tržišta i sukladnih suvremenim tehnološkim trendovima.Autor  je  brojnih  članaka  objavljenih  u  stručnoj  i  znanstvenoj  periodici,  te  je  izlagao  radove  na brojnim  stručnim  i  znanstvenim  skupovima.  Povremeni  je  gost  predavač  na  Zagrebačkoj  školi ekonomije i managementa te VERN-u.
DanijelBara
Snježana Bertoncelj Snježana Bertoncelj je na čelu Erste osiguranja Vienna Insurance Group d.d. od 2005. godine, kada je Društvo osnovano. Prije toga bila je zaposlena na mjestu direktorice Sektora za životna osiguranja u Allianz Zagreb d.d. Ima 20 godina iskustva rada na poslovima životnog osiguranja, posebice u dijelu aktuarske matematike, razvoja proizvoda i bankoosiguranja. Diplomirala je matematiku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te završila dodatnu izobrazbu iz aktuarske matematike i 2001. stekla status ovlaštenog aktuara. Također je 2002. stekla i licencu za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvima. Tijekom godina obnašala je i dodatne funkcije kao što su predsjednica Udruženja osiguravatelja pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, članica Nadzornog odbora društva Winner Life VIG Skopje, Makedonija, a trenutno obnaša funkciju članice Nadzornog odbora Hrvatskog aktuarskog društva.
Bertoncelj copy
Vitomir Boić

Vitomir Boić nakon diplome na Pravnom fakultetu u Zagrebu radi u pravosuđu. Trenutno je sudac Županijskog suda u Velikoj Gorici. Izvodi nastavu iz nastavnog predmeta vježbe iz građanskog i građanskog procesnog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Član je više radnih grupa Ministarstva pravosuđa za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona i Zakona o mirenju. Viši je predavač pri Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu i pri Veleučilištu Velika Gorica te predavač na Pravosudnoj akademiji.

Kristijan Buk Kristijan Buk, član Uprave za financije Allianz Zagreba d.d., rođen je 1972. u Rijeci. Nakon završenog Ekonomskog fakulteta, profesionalnu karijeru započinje u Croatia Line d.d. Rijeka. Prelaskom u ADRIA osiguranje d.d. Pula na mjesto financijskog direktora, stječe adekvatna znanja iz raznih područja poslovanja osiguravajućeg društva. Nakon preuzimanja ADRIA osiguranja d.d. od strane Grawe Hrvatska d.d., 2001. postaje voditelj Službe financija i općih poslova, a krajem 2004. prelazi na poziciju voditelja Odjela kontrolinga te istovremeno postaje prokurist društva. Sredinom 2005. prelazi u Allianz Zagreb d.d. na poziciju direktora Sektora za kontroling i upravljanje imovinom, a 2007. postaje članom Uprave za financije. Kao jedan od članova radne grupe „Kapital, granica solventnosti i ulaganja“, sudjeluje u izradi prijedloga Zakona o osiguranju. 2011. imenovan je voditeljem Radne skupine za solventnost i adekvatnost kapitala Solvency II, koja djeluje pri Hrvatskom uredu za osiguranje. Na poziv Ministarstva financija 2012. imenovan je ispred Hrvatskog ureda za osiguranje (HOU) članom Radne skupine za izradu novog Zakona o osiguranju, a HUO je potvrdu imenovanja ponovio i u 2013. godini.
Kristijan Buk
Kristina Bunčić Kristina Bunčić diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Karijeru je započela 2000. g. kad se zapošljava u Vipnetu u Odjelu Marketinga. Tijekom 12-godišnje karijere u Vipnetu stekla je značajno iskustvo u upravljanju odnosima s klijentima s naglaskom na aktivnosti za zadržavanje klijenata te u različitim područjima Marketinga kao što su razvoj proizvoda, upravljanje cijenama, upravljanje brandom i marketinškom komunikacijom. U razdoblju 2004. do 2011. radila je na poziciji voditelja za upravljanje odnosima s rezidencijalnim korisnicima. 2012. prelazi u Erste banku gdje danas radi na poziciji Direktora direkcije za analize i upravljanje odnosima s klijentima u Sektoru građanstva.
Sanja Ćorić Mr. sc. Sanja Ćorić, zaposlena je u Jadranskom osiguranju d.d. Zagreb kao predsjednica Uprave. Trenutno pohađa doktorski studij na Ekonomskom fakultetu i priprema disertaciju iz područja menadžmenta na temu vezanu uz poslovno odlučivanje. Od 2001. radi u osiguravateljnoj branši i bila je na poziciji Izvršnog direktora za marketing Koncerna Agram, te aktivno sudjelovala u izradi i provedbi marketinških strategija za četiri osiguravajuća društva u Hrvatskoj i dva osiguravajuća društva u BiH. U 2007. preuzima mjesto predsjednice Uprave Jadranskog osiguranja i na tom radnom mjestu je i danas. Članica je Upravnog odbora Hrvatske udruge osiguravatelja i Znanstvenog vijeća Hrvatske udruge osiguravatelja, te predavač na Stručnim seminarima udruge.
SanjaScoric
Marijan Ćurković Marijan Ćurković diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1966., magistrirao 1979. i doktorirao 1984. U osiguranju radi od 1967. prošavši sve faze stručne praktične obuke – od rada na šalteru prodaje, likvidacije šteta, direktora službi, sektora, podružnice, do predsjednika Uprave Croatia osiguranja u mandatu 2000.-2004. godine. Jedan je od osnivača i kroz osamnaest godina predsjednik Hrvatskog ureda za osiguranje, kojega je vodio do svih integracija u međunarodnom sustavu zelene karte osiguranja motornog vozila. Uz stalni praktični rad u osiguranju bavi se i teoretskim pitanjima prava osiguranja. Napisao je desetak knjiga iz oblasti prava osiguranja i preko 200 stručnih članaka. Dugogodišnji je urednik časopisa “Osiguranje”. Kao izvanredni profesor predavač je na Pravnom fakultetu u Zagrebu.
Ćurković
Slaven Dobrić Slaven Dobrić, od 2007. član Uprave za operacije Allianz Zagreb d.d., rođen je 1971. u Zagrebu. Nakon završenog Pravnog fakulteta u Zagrebu, 1995. započinje profesionalnu karijeru u odvjetničkom uredu. 2000. prelazi u Allianz Zagreb d.d. na mjesto pravnika u sudskim zastupanjima, a 2001. postaje voditelj Odjela za pravnu podršku razvoja proizvoda. Godine 2003. prelazi na mjesto direktora Službe za obradu šteta, a 2004. napreduje na poziciju direktora Sektora za obradu šteta. Nakon osnivanja Allianz Reosiguranja d.d. 2005., obnaša i dužnost člana Uprave. Sudjelovao je u brojnim stručnim izlaganjima na „Danima osiguranja“, a u suradnji s Hrvatskim društvom sudskih vještaka izlagao je na temu propisa osiguranja i prijevara u osiguranju. Slaven Dobrić je 2004. završio poslijediplomski studij građanskopravnih znanosti te dobio titulu magistra pravnih znanosti. Od 2003. do 2007. ovlašteni je miritelj na listama Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske udruge poslodavaca i Hrvatskog ureda za osiguranje te član stručnih radnih skupina s područja osiguranja.
SlavenDobrić
Jozef Ducky Jozef Ducky is an actuarial manager in PwC Czech Republic with more than 16 years experience in insurance area, more then 10 years out of these as an actuary. During his professional development he led actuarial team responsible for Asset Liability Management, market risk capital modelling and reinsurance. He has also experience from IT area, specifically, he was a project manager of the reinsurance implementation project while working for 3 years in SAP in Slovakia. Currently he is leading actuarial team in PwC Czech Republic and he is responsible for actuarial part of Solvency II implementation project in Czech Republic. Jozef is a student of Institute and Faculty of Actuaries in UK, certified actuary in Slovakia, Czech Republic and in Romania and currently is an appointed actuary in one Czech non-life company.
JozefDucky
Dalibor Đurkan
Dalibor}urkan

Rođen 1975. u Zagrebu, po završetku Ekonomskog fakulteta zaposlio se u osiguranju (1999. godine) te do današnjeg dana skupio 15 godina iskustva rada u osigurateljnoj industriji. Poslovnu karijeru započeo na aktuarskim poslovima u životnim osiguranjima, a 2004. godine prelazi na managersku poziciju (izvršni direktor neživotnih osiguranja) u Osiguranju Zagreb d.d.. Sredinom 2007. ulazi u green field projekt osnivanja osigurateljnog društva specijaliziranog za bankoosiguranje (Victoria životno osiguranje – danas Ergo životno osiguranje) te po dovršetku projekta osnivanja društva stupa na dužnost predsjednika Uprave društva 2008. godine. Krajem 2011. godine prelazi u Merkur osiguranje d.d. na poziciju člana Uprave.

Bernhard Geismann Bernhard Geismann has managed Gen Re’s Vienna Branch office since its formation in 2004. He studied mathematics at the university of Bonn/Germany and is an actuary by profession with more than 20 years of experience in the life reinsurance industry. Mr. Geismann supervises Gen Re’s life insurance related activities in Austria and Central Europe, which focus on biometric risks and the corresponding services to the primary life insurance industry. Long Term Care is one these biometric risks, which has lately attracted major attention in several markets.
bernhardgeismann
Nives Grgurić Nives Grgurić rođena je u Zagrebu. Diplomirala je 1995. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Svoju profesionalnu karijeru, iste godine, započela je u Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske. Usporedno s radom u Ministarstvu pravosuđa obavlja i pripravnički staž na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu i Županijskom sudu u Zagrebu. Nakon položenog pravosudnog ispita (1997. godine) prelazi u Hrvatski ured za osiguranje, te u svojstvu pravnog zastupnika radi na poslovima sudskog zastupanja u Odjelu Garancijskog fonda  te na pravnim poslovima Odjela Zelene karte. Od 2007. godine odnosno od osnivanja Centra za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje obnaša i dužnost tajnice Centra. U okviru navedene dužnosti, osim redovnih poslova vezanih uz rad Centra za mirenje, održava predavanja i objavljuje radove vezane uz materiju zaštite potrošača. Voditelj Odjela pravnih poslova postaje 2008. godine. Također je 2009. godine završila obuku za izmiritelje u okviru Phare 2005 projekta. Obuka je izvršena pod vodstvom internacionalnih stručnjaka za obuku izmiritelja. U razdoblju 2013./2014. godine obnašala je i dužnost v.d. pravobranitelja osiguranja.
nives
Miljenko Huzak Rođen 1965. u Varaždinu. Diplomirao, magistrirao i doktorirao na PMF-Matematičkom odjelu Sveučilišta u Zagrebu. Nastavnu godinu 1993./1994. Proveo na Klinici Mayo u Rochesteru (Minnesota, SAD) radeći na projektima vezanim uz matematičko modeliranje u biomedicini. Znanstvenog je interesa u područjima matematičke i primijenjene statistike, vjerojatnosti i matematičkog modeliranja u biomedicini. Sudjelovao je u uspostavi specijalističkog poslijediplomskog studija aktuarske matematike u Hrvatskoj, te u školovanju aktuara u Hrvatskoj i Makedoniji.
Tihomir Jakovina

Tihomir Jakovina rođen je 1967. u Slavonskom Brodu. 1993. diplomirao je na Agronomskom fakultetu u Zagrebu i 2010. upisao je poslijediplomski specijalistički studij ”Lokalna demokracija i razvoj” na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Hrvatski je branitelj i dragovoljac Domovinskog rata te kao član SDP-a od 1999. sudjeluje u osnivanju i radu Općinske organizacije SDP-a Bukovlje i Županijske organizacije SDP-a Brodsko-posavske županije. U tri mandata 2001., 2005. i 2009. biran je za načelnika općine Bukovlje te u dva navrata, 2007. i 2011. bio je direktor kampanje SDP-a u 5. izbornoj jedinici u izborima za Hrvatski sabor. Predsjednikom Županijske organizacije SDP-a Brodsko-posavske županije postao je 2010. kada preuzima i dužnost predsjednika regionalnog savjeta SDP-a za poljoprivredu Slavonije i Baranje.

TihomirJakovina
Marek Jędrasiewicz

Marek Jędrasiewicz is the Claims Handling Department Manager in AXA DIRECT – a member of AXA Global Direct in Europe and Asia. He has eight years’ experience in Insurance and is responsible for Technical Adjusters Unit, Claims Handling Processes and Associated Repair Shop Network. Marek is graduated from the Warsaw University of Technology in 2002. He has been a certified Car Expert in PZMot (Polish Motor Union) from 2008. Away from the office, 40 years old Marek plays football (soccer), regularly exercises and runs – he completed the Warsaw Marathon 2013 and is a member of AXA Direct Running Team.

Marek Jędrasiewicz
Željko Jukić Croatia osiguranje d.d.
 Željko Jukić

Željko Jukić, zaposlen je u Croatia osiguranju d.d. kao direktor Sektora za životna osiguranja. Po struci je diplomirani ekonomist, a 2009. godine završio je specijalistički poslijediplomski studij Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Autor je više od deset znanstvenih i stručnih članaka u zemlji i inozemstvu te jedan od autora znanstvene monografije iz područja osiguranja. Sudjelovao je na brojnim stručnim izlaganjima i čest je predavač na Danima hrvatskog osiguranja. Od 2008. godine član je Znanstvenog vijeća Centra za edukaciju djelatnika u osiguranju pri Hrvatskom uredu za osiguranje.

Miho Klaić

Rođen 1972 godine u Dubrovniku. Završio Ekonomski fakultet. Profesionalno se bavio sportom (vaterpolom). Aktivno se služi engleskim i talijanskim jezikom. U osiguranju radi 18 godina, a kao broker 11 godina. Direktor tvrtke FORTIUS za posredovanje u osiguranju. Predsjednik Udruženja posrednika u osiguranju HGK.

Miho Klaić
Michaela Koller Poseban gost konferencije i key note speaker bit će Michaela Koller, generalna direktorica Insurance Europe, krovne europske federacije osiguratelja i reosiguratelja, te tajnik GFIA-e, Globalnog saveza osigurateljnih udruženja (Global Federation of Insurance Associations).Insurance Europe, krovne europske federacije osiguratelja i reosiguratelja.Insurance Europe putem svoja 34 člana – nacionalna osigurateljna udruženja – predstavlja sve tipove osigurateljnih i reosigurateljnih društava, koja ostvaraju oko 95% ukupnih europskih premijskih prihoda. Europski osiguratelji ostvaruju prihod premije preko 1.100 mlrd. eura, zapošljavaju oko milijun ljudi, a u privredu ulažu gotovo 8.600 mlrd. eura. Time osiguranje čini glavni doprinos ekonomskom rastu i razvoju u Europi, što je ujedno i tema prvog konferencijskog panela.
michaela-2013-2
Matija Kovačević

Matija Kovačević rođen je 03.01.1982. u Slavonskom Brodu. Osnovnu i srednju školu je pohađao u Slavonskom Brodu nakon čega je 2000. godine upisao Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu. Nakon završenog fakulteta 2005. godine zapošljava se kao odvjetnički vježbenik u Slavonskom Brodu, a 2007. godine polaže pravosudni ispit. Iste godine zapošljava se u UNIQA osiguranju d.d. kao pravnik likvidator u Odjelu za obradu i likvidaciju šteta gdje ostaje raditi do 2012. kada se zapošljava u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga. Trenutno radi na radnom mjestu glavnog savjetnika u Sektoru za osiguranja, Direkcija za neposredni nadzor, u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

Saša Krbavac Saša Krbavac rođena je u Zagrebu, gdje je 1990. diplomirala na Ekonomskom fakultetu. Svoju profesionalnu karijeru započela je 1990. u tadašnjoj Službi društvenog knjigovodstva, gdje je nakon pripravničkog staža i položenog državnog ispita, postala inspektorica. 1993. zaposlila se u Trgovačkoj banci, prvoj privatnoj banci u Hrvatskoj, gdje je unutar Direkcije za poslovanje s gospodarstvom, osnovala Odjel procjene boniteta poduzeća. 1997. prelazi u Direkciju za poslovanje s građanstvom te je radila na raznim rukovodećim funkcijama, a 1999. je imenovana direktoricom te Direkcije. Nakon fuzije Trgovačke, Bjelovarske i Čakovečke u Erste & Steiermärkische banku 2000., postaje direktorica Sektora građanstva, na kojoj funkciji ostaje i nakon fuzije s Riječkom bankom, pa sve do 2004. godine. Od 2002. bila je i prokuristica te banke. Od 2004. radi u UNIQA osiguranju na mjestu predsjednice Uprave.
SašaKrbavac
Jakša Krišto Jakša Krišto je viši asistent na Katedri za Financije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Prije zaposlenja na Ekonomskom fakultetu od 2004. do 2006. godine radio je u Croatia osiguranju d.d Filijala Split. Završio je dodiplomski studij na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2004., u rujnu 2007. godine magistrirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu na znanstvenom poslijediplomskom studiju Financije i osiguranje, a u veljači 2012. doktorirao u okviru Doktorskog studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dodatno se educirao na inozemnim i domaćim znanstvenim i stručnim konferencijama i radionicama. Prisutan je u praksi kroz održavanje različitih seminara i radionica te sudjelovanje u radu radnih grupa pri Hrvatskom uredu za osiguranje. Autor je oko 30 znanstvenih i stručnih radova te jedan od urednika i autora znanstvene monografije iz područja osiguranja.
Jakša Krišto
Gordana Letica Gordana Letica nakon završenog studija na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu karijeru započinje kao profesorica matematike. 1993. počinje raditi u osiguranju te se usavršava i završava poslijediplomsku edukaciju iz aktuarske matematike i osiguranja, organiziranu u suradnji s Institute and Faculty of Actuaries iz Londona, u Bratislavi i Zagrebu. Do 2010. radi za više društava za osiguranje prvenstveno na aktuarskim poslovima i reosiguranju, a od 2011. i na upravljanju rizicima kao izvršna direktorica u društvu Sunce osiguranje d.d. Na dužnost članice Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga stupa početkom 2012. Zamjenski je član Odbora nadzornika (Board of Supervisors) EIOPA-e. Predsjednica je Hrvatskog aktuarskog društva od 2005. do siječnja 2012. godine, a od 2011. godine član Izvršnog odbora Hrvatskog matematičkog društva. Kao predavač sudjeluje u aktuarskoj edukaciji u Makedoniji i BiH. Posjeduje ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara, te ovlaštenja za obavljanje poslova posredovanja i zastupanja u osiguranju.
GordanaLetica
Davor Majetić glavni direktor, Hrvatska udruga poslodavaca
DavorMajetić
Vladan Manić Vladan Manić je generalni tajnik Udruženja osiguravača Srbije (UOS) od 2011. godine. Zamjenik je predsjednika Stručne radne grupe Vlade Republike Srbije za unaprjeđenje sustava osiguranja u prometu, član Radne grupe Vlade Republike Srbije za provedbu projekta osiguranja rizika u slučaju elementarnih nepogoda, kao i član Ekspertskog tima za dijalog s privremenim institucijama samouprave u Prištini u okviru Grupe za implementaciju u području “slobode kretanja”. Tokom svog rada u okviru državnih institucija, zauzimao je i pozicije višeg savjetnika u Narodnoj banci Srbije (ranije Jugoslavije) i načelnika u Ministarstvu financija i ekonomije Republike Srbije. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu na smjeru Poslovne financije i računovodstvo, nositelj je zvanja ovlaštenog računovođe i revizora, ima položen državni stručni ispit. U više navrata se stručno usavršavao u inozemstvu iz područja supervizije financijskog sustava, osiguranja depozita, upravljanja financijskom krizom, mikro-kreditnih institucija i primjene Direktiva EU u području financija.
Vladan Manic
Jasenko Marin Jasenko Marin rođen je 1970. u Sisku. Od 2012. redoviti je profesor na Katedri za pomorsko i općeprometno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Autor jednog udžbenika, dvije znanstvene knjige, četiri poglavlja u knjigama i preko 40 recenziranih znanstvenih i stručnih članaka i drugih radova. Član uredništva dva znanstvena časopisa: „Poredbeno Pomorsko pravo – Comparative Maritime Law“ A1 časopis i „Zagreb Law review/Zagrebačka pravna revija“, A1 časopis. Radio je kao konzultant Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za međunarodne ugovore pomorskog prava (2005), arbitar je Stalnog izbranog suda Hrvatske gospodarske komore za sporove s međunarodnim elementom i bez međunarodnog elementa (2006.- do sada). Izmiritelj je pri Centru za mirenje Hrvatskog ureda za osiguranje i stručni ad hoc konzultant Ustavnog suda Republike Hrvatske. Član je Znanstvenog odbora Europskog instituta za prometno pravo, Hrvatske akademije pravnih znanosti, Hrvatske udruge za pravo osiguranja i Hrvatskog društva za pomorsko pravo. Od 1.10. je pravobranitelj na području osiguranja.
Jasenko Marin
Iva Matić Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, gdje nastavlja školovanje na poslijediplomskom doktorskom studiju. Karijeru u osiguranju 2009. započinje kao urednica portala Osiguranje.hr, koji i danas vodi i uređuje. U međuvremenu je stekla iskustvo u Izvor osiguranju d.d., gdje je obavljala poslove marketinga i odnosa s javnošću, a godine 2012. kao koordinator projekta počinje raditi u poduzeću In cubis d.o.o., specijaliziranom za informatiku u osiguranju. Uz vođenje projekata odgovorna je i za poslove razvoja informacijskog sustava osiguranja u smislu unapređenja, uvođenja novih tehnoloških trendova i poslovno-organizacijskih rješenja. Tijekom karijere educirala se na više specijalističkih seminara, objavljivala radove u stručnim časopisima i na portalu Osiguranje.hr, te je izlagala referate na nekoliko međunarodnih konferencija iz područja osiguranja.
MaticIva
Marin Matijaca Marin Matijaca rođen je 1971. u Zagrebu. Diplomirao je 1999. na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu, inženjerski smjer matematičke statistike i informatike, gdje je završio i poslijediplomski specijalistički stručni studij aktuarske matematike. HANFA mu je 2006. izdala ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara. Od 2008. do 2010. član je Uprave Triglav osiguranja d.d., a 2010., temeljem odluke Nadzornog odbora, postaje predsjednikom Uprave društva s mandatom do kolovoza 2012., koji mu je tada potvrđen i produžen za novi period od četiri godine, do kolovoza 2016. godine. Član je Nadzornog odbora Hrvatskog nuklearnog POOL-a i potpredsjednik Upravnog odbora Hrvatskog ureda za osiguranje. Od 2008. član je Znanstvenog vijeća Centra za edukaciju djelatnika u osiguranju pri Hrvatskom uredu za osiguranje, a od 2011., kao predstavnik Hrvatskog ureda za osiguranje, član je upravljačkog odbora Radne grupe za solventnost i adekvatnost kapitala – Solvency II.
MarinMatijaca
Berislav Matijević Berislav Matijević rođen je 1965. u Rijeci. Diplomirao je pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Od 1996. zaposlen je u CROATIA osiguranju d.d. Filijala RIJEKA. Član je Hrvatskog društva za građanskopravne znanosti i praksu. Objavio je više od stotinu stručnih i znanstvenih radova iz područja osiguranja i naknade štete. Održao je više desetaka referata iz osiguranja u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Jedan je od suautora zbornika “Novi propisi iz osiguranja” (Inženjerski biro d.d., Zagreb, 2006.) Autor je tri monografije “Osiguranje u praksi” (Naklada d.o.o., Zadar, 2007., 836. str.), “Osiguranje: management – ekonomija – pravo” (Naklada d.o.o., Zadar, 2010., 947. str.) i Osiguranje – sudska praksa“ (Libertinnaklada d.o.o., Rijeka, 2014., str. 1.186 str.). Voditelj je rubrike – domaća sudska praksa – na portalu www.osiguranje.hr.
BMatijevic
Darko Mikulec Darko Mikulec rođen je 1960.godine. 1997. je stekao ovlaštenje za rad u prodaji osiguranja (imovina, život, vozila, osobe). Radio je kao administrativni djelatnik obrade podataka (1979.), samostalni financijski djelatnik u Varaždinskoj banci (1985.), samostalni zastupnik prodaje osiguranja Agencija ACC (1990.) te kao direktor Agencije ACC (suosnivač i suvlasnik, 1997.). Od 2011. član je Vijeća Zastupnika u osiguranju pri HGK.
Nikola Mišetić
mišetić Diplomirao makroekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2002. Završio MBA sveučilišta INSEAD, Francuska 2009. Poslovnu karijeru započeo u dvjema hrvatskim bankama. Šest godina u vodećoj svjetskoj kompaniji za strateško savjetovanje McKinsey&Company. Rad na vođenju projekata za brojne vodeće kompanije iz financijske i drugih industrija diljem Europe. Tri godine u Adrisu kao direktor strateškog razvoja. Član uprave Croatia osiguranja od 2014.
Dean Muhoberac Dean Muhoberac diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Nakon godine dana u Siemensu zaposlio se u CRM odjelu Privredne banke Zagreb. Tijekom četiri godine u PBZ-u sudjelovao je u implementaciji i provedbi CRM aktivnosti, kao i implementaciji CRM rješenja u ostalim bankama u vlasništvu Intese Sanpaolo u regiji. 2009. prelazi u Erste banku s glavnim zadatkom razvoja i implementacije CRM rješenja.
DeanMuhoberav
Vlatka Paškvalin Bošković Vlatka Paškvalin Bošković rođena je u Zagrebu. Diplomirala je 1993. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Svoju profesionalnu karijeru započela je iste godine radom na komercijalnim i pravnim poslovima u privatnom poduzeću, a od lipnja 1995. godine do rujna 1997. godine je bila vježbenica Županijskog suda u Zagrebu. Od rujna 1997. godine radila je u Croatia osiguranju d.d., kao pravna zastupnica i to do stupanja na sudačku dužnost. Od siječnja 1999. godine je sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu te od početka sudačke karijere radi na građanskom odjelu. U okviru sudačke dužnosti obavlja i posao mentorice radi praćenja sudskih savjetnika i vježbenika, a nakon završene obuke za izmiritelje 2009. godine, radi i kao sutkinja izmiriteljica na istom sudu. Od 2014. godine je voditeljica grupe sporova za naknadu štete na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu.
Hrvoje Pauković direktor Hrvatskog ureda za osiguranje
Ivan Pavelić predsjednik Uprave Hrvatskih šuma
IvanPavelić
Denis Pehar
Denis Pehar Denis Pehar je rodjen 1976 god. u Ljubuškom (Bosna i Hercegovina). Diplomirao je politicku ekonomiju na Eberhard Karls Universitetu u Tübingenu (SR Njemacka). Prefesionalu karijeru zapocinje 2002 god. kod  Swiss Re u Münchenu kao Underwriter. Istu funkciju obnasa od 206-2009 kod Mapfre Re (München). Od 2009 do 2012 je clan Uprave VIG Re u Pragu, novoosnovanog reosiguratelja sepcijaliziranog za Srednju i Istocnu Europu. 2013 prelazi kod Allianz Re I od tada  preuzima poziciju Head of Client Managemnt  Central Eastern Europe, Middle East and Africa.
Mojca Piškurić Dr. Mojca Piškurić je direktorica službe za upravljanje rizicima u Zavarovalnici Triglav. Doktorirala je iz teorije igara i vjerojatnosti na Tehničkom sveučilištu u Dresdenu. Svoju profesionalnu karijeru je započela u PwC Deutsche Revision AG u Frankfurtu kao konzultant na području mirovinskog osiguranja. Nakon toga je radila kao risk manager u Središnjoj banci Slovenije, Europskoj središnjoj banci i Kapitalskoj družbi. Od 2007. dalje vodi sektor upravljanja rizicima u Zavarovalnici Triglav gdje se bavi implementacijom enterprise risk management sustava i implementacijom zahtjeva Solventnosti 2. Dr. Piškurić je voditeljica odbora za upravljanje rizicima u Slovenskom uredu za osiguranje i članica uredništva časopisa Zavarovalniški horizonti.
Piškurić
Tatjana Račić Žlibar članica Uprave, Uniqa osiguranje d.d.
TatjanaRačićŽlibar  Tatjana Račić Žlibar završila je Prirodoslovno matematički fakultet u Zagrebu, smjer inžinjer matematike i magistrirala aktuarstvo na Budimpeštanskom sveučilištu. Poslovnu karijeru započinje 1990. godine na aktuarskim poslovima, a radila je za više osiguravatelja i reosiguravatelja u zemlji i inozemstvu kao zaposlenica odnosno vanjski suradnik – samostalni ovlašteni aktuar, te ujedno direktorica vlastite tvrtke. 2000-2002. bila je predsjednica Uprave Basler životnog osiguranja d.d. Od 2006. godine je članica Uprave UNIQA osiguranja d.d. Predavač je na više poslijediplomskih studija i seminara u zemlji i inozemstvu, ima naslovno nastavno zvanje predavača, jedan je od pokretača i organizatora sustavne edukacije aktuara u RH. Autorica je i koautorica više članaka, suradnica na više rječnika u područjima aktuarstva i osiguranja, te urednica Rječnika osiguranja. Jedan je od osnivača Hrvatskog aktuarskog društva (HAD), dugogodišnja dopredsjednica, od 2011. predsjednica Nadzornog odbora HAD-a. Članica nekoliko sekcija Međunarodnog udruženja aktuara (IAA), te dugogodišnja predstavnica HAD-a u IAA. Od 2008. do 2010. bila je zamjenica predsjednika Udruženja osiguravatelja pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, a nedavno je izabrana za potpredsjednicu Upravnog odbora Hrvatskog ureda za osiguranje.
Nikoleta Radionov Prof. dr. sc. Nikoleta Radionov redoviti je profesor pomorskog i općeprometnog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Arbitar je Stalnog arbitražnog sudišta Hrvatske gospodarske komore. Objavila je dvije knjige u koautorstvu (Europsko prometno pravo, Pravni fakultet u Zagrebu, 2011., Stvarno pravo – posebna pravna uređenja, Narodne novine, 2011.), više poglavlja u knjigama te preko 30 znanstvenih i stručnih radova u području cestovnog, željezničkog, zračnog i pomorskog prava, europskog prometnog prava i prava transportnog osiguranja. Redoviti je član Akademije pravnih znanosti Hrvatske, gdje obnaša dužnost glavne tajnice. Vanjski je suradnik časopisa European Transport Law i Institut du Droit International des Transports (IDIT), Rouen, Francuska. Član je više stručnih i znanstvenih udruga u zemlji i inozemstvu, te član uredništva Zbornika Pravnog fakulteta u Zagrebu kao i Europa Info – Biltena Informacijskog centra za europsko pravo.

NRadionov foto1

Tanja Renko
TanjaRenko

Rođena je u Zagrebu 1. srpnja 1979 godine. Nakon osnovne škole pohađala je V. Gimnaziju i po završetku srednjoškolskog obrazovanja odlučuje studirati fiziku te 2004. završava Prirodoslovno matematički fakultet u Zagrebu kao dipl. inž. fizike – struka geofizika. Kao apsolvent kratko radi na RTL televiziji kao producent vremenske prognoze, no 2005. zapošljava se u Državnom hidrometeorološkom zavodu gdje i danas radi na radnom mjestu oblasnog sinoptičara u Sektoru za vremenske analize i prognoze, a od ove godine voditeljica je Odjela za upozorenja na opasne vremenske pojave. Kao zaposlenik Zavoda radi kao prezenter vremenske prognoze na HRT-u te sudjeluje u nekoliko međunarodnih projekata i trenutno pohađa doktorski studij meteorologije na PMF-u.

Ksenija Sanjković

Ksenija Sanjković, predsjednica Hrvatskog aktuarskog društva (HAD) i članica uprave Hrvatskog kreditnog osiguranja d.d., rođena je 1975. u Zagrebu. 1999. diplomirala je matematiku na PMF-u u Zagrebu, a nakon završenog poslijediplomskog školovanja iz aktuarske matematike u organizaciji Institute of Actuaries i Faculty of Actuaries iz Londona, HAD-a i PMF-a, 2001. postaje redovni član Hrvatskog aktuarskog društva i ovlašteni aktuar. 2003. položila je ispit za obavljanje poslova investicijskog savjetnika. U razdoblju 1999. do 2008. obavljala je poslove imenovanog ovlaštenog aktuara u zdravstvenom, mirovinskom i životnom osiguranju te osiguranju kredita, a od 2008. do 2013. bila je predsjednica uprave VICTORIA (ERGO) osiguranja d.d. Kao predstavnica HAD-a članica je komisija za mirovinsko osiguranje pri IAA (International Actuarial Association) i AAE (Actuarial Association of Europe).

Ksenija Sanjković
Sergej Simoniti
Sergej simoniti

Sergej Simoniti graduated in law at Faculty of Law of University in Ljubljana. His first employment has been as a general legal councel at Gerenarali d.d. insurance company in Slovenia. In the same employment he was later responsible for casualty underwriting. In 2000 he started an independent consultancy in the field of insurance. In 2002 he joined Sava re reinsurance company. He has been active on the legal issues concerning reinsurance arrangements and later for legal support in the expansion of Sava Re group in the Balkans. Furthermore he played an active role in Sava Re’s initial public offering. He ended his employment with Sava Re as group compliance officer. In 2011 he has been nominated by Slovenian parliament as the director of Insurance Supervisory Agency. In this capacity he is also a member of the EIOPA’s Board of Supervisors. Furthermore, he has been elected by the same body as member of EIOPA’s management board. He is also a member of the Financial Stability Committee and Market Conduct subcommittee at IAIS. He has also authored various books, articles and other publications in the field of insurance both in Slovenia and abroad.

Morley Speed Morley started his Insurance career in 1978 joining Sun Alliance as a Graduate Trainee, where he worked in the Overseas Division. He worked as an underwriter in London and spent two years in Jamaica, primarily involved in claims. In 1986 he went over to the broking side of the business, joining Golding Stewart Wrightson. In 1988 he was one of the founding Directors of the Treaty Department of HSBC Insurance Brokers, where he remained until 2010 when the business was acquired by Guy Carpenter. At Guy Carpenter Morley is a member of the EMEA Leadership Team with particular responsibility for Casualty Business.

morleyspeed

Robert Spudić
spudić Diplomirao je 1995. na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i stekao zvanje diplomiranog inženjera prometa. Godine 2005. magistrirao je na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i stekao zvanje magistar znanosti iz područja tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport. 2006. upisao je poslijediplomski doktorski studij na istom fakultetu. Od akademske godine 2008. kao vanjski suradnik izvodi nastavu iz dva kolegija na Veleučilištu Hrvatsko Zagorje Krapina. Od akademske godine 2009. kao vanjski suradnik izvodi nastavu iz dva kolegija na Veleučilištu Velika Gorica. Objavio je više znanstvenih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim znanstvenim časopisima. Sudjelovao je na 20-tak domaćih i međunarodnih stručnih simpozija i seminara, te radionica. Član je nekoliko domaćih i međunarodnih stručnih društava. Stalni je sudski je vještak za cestovni promet.
Marin Strmota

Marin Strmota rođen je 1985. u Zagrebu. 2007. diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Gospodarska analiza i razvoj. Iste godine zaposlen je kao znanstveni novak na Katedri za demografiju, Ekonomskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu. 2010. uspješno je obranio specijalistički rad na temu “Socio-demografska analiza tržišta radu u Hrvatskoj”. Od 2010. pohađa doktorski studij Ekonomskog fakulteta u Zagrebu koji okončava 2014. obranom doktorske disertacije na temu “Demografija međugeneracijskih obiteljskih veza u Hrvatskoj”. U okviru Katedre za demografiju do danas sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskom i diplomskom studiju iz kolegija Demografija, Ekonomika rada i Demografsko-socijalni razvoj. Uže područje znanstvenog interesa mu je problematika radne snage i međugeneracijskih odnosa.

Marin Strmota
Miodrag Šajatović
mIODRAGšAJATOVIĆ

Miodrag Šajatović rođen je u Virovitici 1958. godine gdje je završio gimnaziju. Iz Virovitice put ga vodi na Ekonomski fakultet u Zagrebu gdje je diplomirao 1983. godine. Godina 1989. je prijelomna za njegovu karijeru, jer tada osmišljava i pokreće prilog Večernjeg lista ‘Poslovni svijet’. Uređuje ga do 2001. godine kada prelazi u EPH gdje 2002. godine pokreće Poslovni tjednik. Nakon što je tjednik pretvoren u Poslovni dnevnik (2004.), pomaže kao glavni urednik u prvoj godini izlaženja, ali u želji da radi tjedne poslovne novine sa suradnicima pokreće samostalnu tvrtku Lider press (2005.), koja od listopada te godine izdaje poslovni tjednik Lider. Miodrag Šajatović je dobio tri nagrade Hrvatskog novinarskog društva: godišnju nagradu za pokretanje Poslovnog svijeta (1991.), nagradu Marija Jurić Zagorka za kolumne u Poslovnom svijetu (2001.) i istu nagradu za kolumne u Lideru (2007.). Godine 2012. dobio je i nagradu udruženja menadžera, kao poduzetnik u izdavaštvu.

Jože Škrilec Diplomirao 2001 i stekao zvanje prvostupnika znanosti u prometu. Po završetku studija, 2002 zaposlio se u Triglav osiguranju, područna služba u Murskoj Soboti, radeći na poslovima procjene štete i rekonstrukcijama prometnih nesreća. Karijeru je nastavio u tvrtki DEKRA Expert doo gdje se zaposlio 2007 na poslovima procjene šteta i rekonstrukcijama prometnih nezgoda. Danas ima registriranu tvrtku DWG Analyzer PRO Jože Škrilec s.p koja se bavi rekonstrukcijama prometnih nezgoda, procjenama šteta te edukacijom za procjenitelje šteta, stručnim savjetovanjima i slično.
JožeŠkrlec
Dubravko Štimac Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Od 1994. radi u sustavu Privredne banke Zagreb d.d. Od 2001. godine predsjednik je Uprave PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom. Autor je više članaka i stručnih radova, sudionik i govornik na više domaćih i međunarodnih konferencija s temama o tržištima kapitala.
Dstimac
Jasna Tenšak Od ožujka 2007. zaposlena je u HANFA-i u Sektoru za procjenu rizika, istraživanje i statistiku u Odjelu za aktuarske izračune i modele do rujna 2012. godine kada se nadzor društava za osiguranje, društva za reosiguranje te mirovinskog osiguravajućeg društva izdvaja u posebni sektor (Sektor za osiguranja) gdje radi na poslovima glavnog savjetnika u Direkciji za posredni nadzor i analizu rizika koji se odnose na područje aktuaristike. Od listopada 2003. do ožujka 2007. radila je u društvima za osiguranje na aktuarskim poslovima. Prije toga je više godine radila na poslovima asistenata na Katedri za matematiku, Veleučilišta u Splitu. Ovlašteni je aktuar te profesor matematike i informatike.
Nikša Tomulić Nikša Tomulić je osnivač i voditelj vodećeg hrvatskog online servisa za usporedbu cijena osiguranja, telekom usluga, kredita i štednje te troškova energije  kompare.hr. Prije pokretanja kompare.hr servisa Nikša je radio kao direktor internacionalne prodaje slovenskog IT sistemskog integratora NIL, nakon povratka sa rada u Švicarskoj gdje je radio kao IT specijalist za mrežne tehnologije u mobilnom operateru Orange, te kao inžinjer u poduzećima Compaq, HP, Alstom, Cisco Systems. Završio je Ekonomski fakultet u Rijeci, te dodatna doškolovanja u sklopu Cisco stručnih edukacija te poslovnih edukacija u poslovnoj školi IMD, Lausanne. Nikša je aktivni član hrvatske startup zajednice kao mentor kroz globalni startup akcelerator/program Founder Institute.
NikšaTomulić
Mladen Vedriš Prof.dr. Mladen Vedriš rođen je u Zagrebu. Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. 1990. izabran je za predsjednika Izvršnog vijeća Skupštine grada Zagreba (danas funkcija gradonačelnika). Paralelno (1992.), obnašao funkciju ministra bez lisnice u Vladi RH: područje problematika urbanog življenja i preustroj državne uprave. Početkom 1993. imenovan je za potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, područje gospodarstva. Od sredine 1993. do rujna 1995. bio je predsjednik Hrvatske gospodarske komore. 1996. osniva tvrtku Sonder: consulting i strateško planiranje. Od 2005. profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu na Katedri za ekonomske znanosti. Od 2011. predsjednik je Partnerskog vijeća Grada Zagreba. Član Savjeta Hrvatske narodne banke bio je od 2006. do srpnja 2013. Bio je predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza (1989.-1995.). Jedan je od osnivača Nacionalnog vijeća za konkurentnost. Član je Glavnog odbora Hrvatskog društva ekonomista.

MladenVedriš

Sanel Volarić Sanel Volarić, rođen u Mostaru 1972. godine, diplomirao je i magistrirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu gdje je stekao zvanje magistra znanosti iz područja informacijskih tehnologija. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu završio je MBA studijski program.Poslovno iskustvo stjecao je u Privrednoj banci Zagreb i AZ Fondu. Posljednje četiri godine obnašao je funkciju zamjenika regionalnog člana Uprave za operacije Allianz SE sa sjedištem u Munchenu.
 Fotografija Sanel Volarić
Darko Vrkljan

Darko Vrkljan rođen je 1970. u Zagrebu gdje 2000. diplomira na Ekonomskom fakultetu, smjer Vanjska trgovina. Nakon završenog studija, zapošljava se u Allianz Zagreb kao underwriter odgovornosti, a od 2003. radi kao direktor Službe za osiguranje pomorskih, zračnih i transportnih rizika. Od 2009. napreduje na poziciju direktora Službe za osiguranje imovine, odgovornosti i transporta i od 2011. preuzima današnju poziciju direktora Službe za reosiguranje i međunarodne klijente. Obnašao je i dužnost člana Nadzornog odbora Allianz Reosiguranje d.d. Od 2009. delegat je Hrvatskog ureda za osiguranje u International Union of Marine Insurance (IUMI). Trenutno je izvanredni student Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Član je Hrvatske udruge za pravo osiguranja. Govori i piše pet stranih jezika.

DarkoVrkljan
Damir Zorić

Rođen 1960. godine. Diplomirao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je i radio. Deset godina radio je na različitim javnim dužnostima u Hrvatskom saboru i Vladi i mirovinskom osiguravajućem zavodu. Potom radio u Veritas pa u Upravi Sunce osiguranja gdje je vodio programe dobrovoljnih zdravstvenih osiguranja. U Upravi Euroherca od sredine 2009. godine. Član je Upravnog odbora SORS Sarajevo te predsjednik Upravnog odbora Hrvatskog ureda za osiguranje.

Untitled