Scroll Top

Odbori 2018

Članovi Organizacijskog odbora

Boris Galić (Allianz zagreb d.d.)

Snježana Bertoncelj (Wiener osiguranje VIG d.d.)

Damir Zorić (Euroherc osiguranje d.d.)

Marin Matijaca (Triglav osiguranje d.d.)

Tatjana Račić Žlibar (Uniqa osiguranje d.d.)

Robert Vučković (Croatia osiguranje d.d., HGK)

Hrvoje Pauković (Hrvatski ured za osiguranje)

 

Članovi Programskog odbora (članovi ZV i pridruženi članovi)

Vančo Balen (Croatia osiguranje d.d.)

Marijan Ćurković (Znanstveno vijeće CEDOH-a)

Slaven Dobrić (Allianz Zagreb d.d.)

Jasminka Horvat Martinović (Wiener osiguranje VIG d.d.)

Željko Jukić (Croatia osiguranje d.d.)

Marin Matijaca (Triglav osiguranje d.d.)

Damir Zorić (Euroherc osiguranje d.d.)

 

Mladen Gavrančić (OTP Osiguranje d.d.)

Jakša Krišto (Ekonomski fakultet, Zagreb)