Odbori

Članovi Organizacijskog odbora

Boris Galić (Allianz zagreb d.d.)
Snježana Bertoncelj (Erste osiguranje VIG d.d.)
Damir Zorić (Euroherc osiguranje d.d.)
Marin Matijaca (Triglav osiguranje d.d.)
Tatjana Račić Žlibar (Uniqa osiguranje d.d.)
Igor Đurić (Wüstenrot životno osiguranje d.d.)
Hrvoje Pauković (Hrvatski ured za osiguranje)

Članovi Programskog odbora

Slaven Dobrić (Allianz Zagreb d.d.)
Željko Jukić (Croatia osiguranje d.d.)
Jakša Krišto (Ekonomski fakultet, Zagreb)
Marin Matijaca (Triglav osiguranje d.d.)
Mladen Gavrančić (Societe Generale osiguranje d.d.)
Jasminka Horvat Martinović (Wiener osiguranje VIG d.d.)
Marijan Ćurković (Znanstveno vijeće CEDOH-a)