Scroll Top

Odbori 2014

Članovi Organizacijskog odbora
Boris Galić (Allianz zagreb d.d.)
Sanel Volarić (Croatia osiguranje d.d.)
Snježana Bertoncelj (Erste osiguranje VIG d.d.)
Damir Zorić (Euroherc osiguranje d.d.)
Marin Matijaca (Triglav osiguranje d.d.)
Tatjana Račić Žlibar (Uniqa osiguranje d.d.)
Igor Đurić (Wüstenrot životno osiguranje d.d.)
Hrvoje Pauković (Hrvatski ured za osiguranje)
Članovi Programskog odbora
Slaven Dobrić (Allianz Zagreb d.d.)
Željko Jukić (Croatia osiguranje d.d.)
Časlav Žaja (Ergo osiguranje d.d.)
Jakša Krišto (Ekonomski fakultet, Zagreb)
Ksenija Sanjković (Hrvatsko kreditno osiguranje d.d., HAD)
Danijela Šaban (Jadransko osiguranje d.d.)
Mladen Gavrančić (Societe Generale osiguranje d.d.)
Jasminka Horvat Martinović (Wiener osiguranje VIG d.d.)
Marijan Ćurković (Znanstveno vijeće CEDOH-a)