Medijski pokrovitelji 2014

Medijski pokrovitelji konferencije
ČasopisOsiguranje24sata BankaHRJutarnjiListOsiguranjeHR
BussinesHRPrivredniVijesnikLiderHR SvijetOsiguranja
VecernjiList PoslovniDnevnik