Ideja i cilj

Konferencija „Hrvatski dani osiguranja“ brojem sudionika, kvalitetom programa i medijskim odjekom predstavlja središnje mjesto okupljanja i najveći godišnji događaj osigurateljne struke u Republici Hrvatskoj.

Primarni smisao konferencije je osigurateljnoj javnosti podastrijeti teme i probleme koji trenutno muče hrvatsko osiguranje, u namjeri da se oslika sadašnje stanje i usporedi sa standardima kojima se teži.

CILJEVI

  • Rasprava o aktualnostima u industriji osiguranja i upoznavanje s novostima sa svjetskih i europskih financijskih tržišta.
  • Usavršavanje djelatnika u osiguranju putem međusobne razmjene znanja, vještina, najboljih praksi i iskustava.
  • Pozicioniranje osiguratelja u odnosu na pitanja i izazove koje pred njih stavlja aktualni gospodarski i društveni trenutak.
  • Promoviranje struke osiguranja među građanima i pravnim subjektima kao korisnicima osigurateljnih usluga s ciljem razvijanja svijesti o potrebi i važnosti osiguranja.
  • Afirmacija struke u odnosu na mjerodavne i nadležne državne institucije.
  • Educiranje medija o važnosti osiguranja, najnovijim tendencijama u osiguranju i njegovoj društvenoj i gospodarskoj ulozi.