Ideja i cilj 2015

„Dani hrvatskog osiguranja“ su tradicionalna konferencija osigurateljne struke u Republici Hrvatskoj, koja se redovito održava od 2003. godine.
Brojem sudionika, kvalitetom programa i medijskim odjekom konferencija „Dani hrvatskog osiguranja“ predstavlja središnje mjesto okupljanja i najveći godišnji događaj osigurateljne struke u Republici Hrvatskoj.
Primarni smisao konferencije je osigurateljnoj javnosti podastrijeti teme i probleme koji trenutno muče hrvatsko osiguranje, u namjeri da se oslika sadašnje stanje i usporedi sa standardima kojima se teži.
CILJEVI
Rasprava o aktualnostima u industriji osiguranja i upoznavanje s novostima sa svjetskih i europskih financijskih tržišta.
Usavršavanje djelatnika u osiguranju putem međusobne razmjene znanja, vještina, najboljih praksi i iskustava.
Pozicioniranje osiguratelja u odnosu na pitanja i izazove koje pred njih stavlja aktualni gospodarski i društveni trenutak.
Promoviranje struke osiguranja među građanima i pravnim subjektima kao korisnicima osigurateljnih usluga s ciljem razvijanja svijesti o potrebi i važnosti osiguranja.
Afirmacija struke u odnosu na mjerodavne i nadležne državne institucije.
Educiranje medija o važnosti osiguranja, najnovijim tendencijama u osiguranju i njegovoj društvenoj i gospodarskoj ulozi.