Ideja i cilj 2014

IDEJA

Od 5. do 7. studenog 2014. godine u Opatiji će se održati međunarodna znanstveno-stručna konferencija o osiguranju “Dani hrvatskog osiguranja” s ciljem afirmacije struke osiguranja kroz različite forme međusobnog prenošenja znanja, vještina, najboljih praksi, mišljenja i iskustava.

Konferencija će okupiti stručnjake iz redova osiguranja i reosiguranja, regulatora, supervizora i drugih pratećih financijskih institucija s nacionalne, regionalne kao i europske razine koji će prezentirati postignuća i komentirati stanje i najnovija kretanja na tržištu hrvatskog i europskog osiguranja.

Kao središnja tema ovogodišnje konferencije odabran je odnos osiguranja i gospodarstva, kao podsjetnik na doprinos osiguranja razvoju gospodarstva i na potencijale osigurateljne industrije za svladavanje izazova koje pred naše društvo stavlja aktualni gospodarski trenutak. Ovoj temi posvećena je prva velika panel rasprava konferencije.

Na konferenciji će se kroz pozvana predavanja, prezentacije i okrugle stolove nadalje posebno raspravljati o osiguranju u kontekstu katastrofalnih šteta s posebnim osvrtom na poplave iz svibnja ove godine, zatim o mogućim rješenjima za pitanje treće životne dobi, aktualnostima u regulativi i nadzoru osiguranja u Europi, kanalima distribucije osiguranja, očekivanjima modernog europskog potrošača, te drugim aktualnim pitanjima.

Tijekom drugog radnog dana konferencije paralelno će se odvijati izlaganja na temu obrade i likvidacije automobilskih šteta.

CILJEVI KONFERENCIJE

• Rasprava o aktualnostima u industriji osiguranja i upoznavanje s novostima sa svjetskih i europskih financijskih tržišta, promjenama u regulativi i nadzoru financijskog sektora u Europi.

• Razvoj struke osiguranja i usavršavanje djelatnika u osiguranju kroz različite forme prenošenja znanja, vještina, najboljih praksi i iskustava glede aktualnih stručnih tema.

• Pozicioniranje osiguratelja u odnosu na pitanja i izazove koje pred njih stavlja aktualni gospodarski i društveni trenutak.

• Promoviranje struke osiguranja među građanima i pravnim subjektima kao korisnicima osigurateljnih usluga s ciljem razvijanja svijesti o potrebi i važnosti osiguranja.

• Afirmacija struke u odnosu na mjerodavne i nadležne državne institucije.

• Educiranje medija o važnosti osiguranja, najnovijim tendencijama u osiguranju i njegovoj društvenoj i gospodarskoj ulozi.